Jannicke
Har En Drm

Har en drøm om å komme hjem
Dit ei fremtid ennå bor
Har en drøm om å finne frem
Over ei mørklagt jord

Snart stiger sol et sted i øst
Og i natt har ingen gitt deg svar
Men det finnes ei fattig trøst
Drømmen du alltid bar

Har en drøm om å høre til
I en hverdag taus og grå
Har en drøm om at alt jeg vil
er finne en vei å gå

Snart stiger sol et sted i øst
Alt vil være som det engang var
Men det finnes en fattig trøst
Drømmen du alltid bar

Et døgn går forbi
Du lever på lånt og kostbar tid
Mens et hjerte slår
Og dagen går og går

Har en drøm om et annet land
Og mens lengselen var stor
Har en drøm som i ei skrift i sand
Skrevet med store ord

Snart stiger sol et sted i øst
Og en verden venter kald og klar
Men det finnes ei fattig trøst
Drømmen du alltid bar

Et døgn går forbi
Du lever på lånt og kostbar tid
Mens et hjerte slår
Og dagen går og går

Snart stiger sol et sted i øst
Og i natt har ingen gitt deg svar
Men det finnes ei fattig trøst
Drømmen du alltid bar


Mirror lyrics:

Drømmen du alltid bar
Men det finnes ei fattig trøst
Og i natt har ingen gitt deg svar
Snart stiger sol et sted i øst

Og dagen går og går
Mens et hjerte slår
Du lever på lånt og kostbar tid
Et døgn går forbi

Drømmen du alltid bar
Men det finnes ei fattig trøst
Og en verden venter kald og klar
Snart stiger sol et sted i øst

Skrevet med store ord
Har en drøm som i ei skrift i sand
Og mens lengselen var stor
Har en drøm om et annet land

Og dagen går og går
Mens et hjerte slår
Du lever på lånt og kostbar tid
Et døgn går forbi

Drømmen du alltid bar
Men det finnes en fattig trøst
Alt vil være som det engang var
Snart stiger sol et sted i øst

er finne en vei å gå
Har en drøm om at alt jeg vil
I en hverdag taus og grå
Har en drøm om å høre til

Drømmen du alltid bar
Men det finnes ei fattig trøst
Og i natt har ingen gitt deg svar
Snart stiger sol et sted i øst

Over ei mørklagt jord
Har en drøm om å finne frem
Dit ei fremtid ennå bor
Har en drøm om å komme hjem


Relevant Tags:
HHar EEn DDrm ar n rm aHr nE rDm jar sn xrm jHar sEn xDrm Hjar Esn Dxrm uar 3n erm uHar 3En eDrm Huar E3n Derm
nar fn frm nHar fEn fDrm Hnar Efn Dfrm bar rn rrm bHar rEn rDrm Hbar Ern Drrm gar 4n crm gHar 4En cDrm Hgar E4n Dcrm
yar dn srm yHar dEn sDrm Hyar Edn Dsrm Haar wn Hr wEn Dm Hra Ewn Drm Hzr Enn Ddm Hzar E Ddrm Hazr En Drdm
Hqr Em D4m Hqar Emn D4rm Haqr Enm Dr4m Hsr Eh Dgm Hsar Ehn DgrmHOME
Popular Songs:
funny how time slips away

el mala estrella

blue bell knoll

ha eltntl

passer l'amour

gib mir mehr

clones

mr. brown

zusje

kili

holly (would you turn me on)

hey, soul sister

the girl that destroyed me

lindsay

iloisen kuninkaan aikataulu

ese chico

don't think i won't

monument

time and love

mercy

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us