Janne Tulkki
Suuri Tuntematon

Ajan virrassa kasvosi nään,
ja sen pyörteisiin kanssasi jään.
Virta tummuu, ja aallokko käy,
eikä peilistä kuvaasi näy.

Hetkiä kiinni ei saa,
tunnit virtana vierivät taa.
Kun ajan vartija on,
Suuri Tuntematon.

Joskus kai ymmärrän sen,
kaikki tunteet ja rakkauden.
Myös sinut antanut on,
tuo Suuri Tuntematon.

Illan saapuvan huomannut en,
vaikka kuljin jo varjoissa sen.
Sinun silmiisi kiinni mä jäin,
vaikka niissä jo tummuuden näin.

Hetkiä kiinni ei saa,
tunnit virtana vierivät taa.
Kun ajan vartija on,
Suuri Tuntematon.

Joskus kai ymmärrän sen,
kaikki tunteet ja rakkauden.
Myös sinut ottanut on,
tuo Suuri Tuntematon.

Hetkiä kiinni ei saa,
tunnit virtana vierivät taa.
Kun ajan vartija on,
Suuri Tuntematon.

Joskus kai ymmärrän sen,
kaikki tunteet ja rakkauden.
Myös sinut ottanut on,
tuo Suuri Tuntematon.


Mirror lyrics:

tuo Suuri Tuntematon.
Myös sinut ottanut on,
kaikki tunteet ja rakkauden.
Joskus kai ymmärrän sen,

Suuri Tuntematon.
Kun ajan vartija on,
tunnit virtana vierivät taa.
Hetkiä kiinni ei saa,

tuo Suuri Tuntematon.
Myös sinut ottanut on,
kaikki tunteet ja rakkauden.
Joskus kai ymmärrän sen,

Suuri Tuntematon.
Kun ajan vartija on,
tunnit virtana vierivät taa.
Hetkiä kiinni ei saa,

vaikka niissä jo tummuuden näin.
Sinun silmiisi kiinni mä jäin,
vaikka kuljin jo varjoissa sen.
Illan saapuvan huomannut en,

tuo Suuri Tuntematon.
Myös sinut antanut on,
kaikki tunteet ja rakkauden.
Joskus kai ymmärrän sen,

Suuri Tuntematon.
Kun ajan vartija on,
tunnit virtana vierivät taa.
Hetkiä kiinni ei saa,

eikä peilistä kuvaasi näy.
Virta tummuu, ja aallokko käy,
ja sen pyörteisiin kanssasi jään.
Ajan virrassa kasvosi nään,


Relevant Tags:
SSuuri TTuntematon uuri untematon uSuri uTntematon zuuri funtematon zSuuri fTuntematon Szuuri Tfuntematon wuuri 5untematon
wSuuri 5Tuntematon Swuuri T5untematon duuri huntematon dSuuri hTuntematon Sduuri Thuntematon euuri yuntematon eSuuri yTuntematon
Seuuri Tyuntematon xuuri 6untematon xSuuri 6Tuntematon Sxuuri T6untematon auuri guntematon aSuuri gTuntematon Sauuri Tguntematon
Suuuri runtematon Suri rTuntematon Suuri Truntematon Shuri Tuuntematon Shuuri Tntematon Suhuri Tnutematon S7uri Thntematon
S7uuri Su7uri Tuhntematon Skuri T7ntematon Skuuri T7untematon Sukuri Tu7ntematon Siuri Tkntematon Siuuri Tkuntematon
Suiuri Tukntematon S8uri Tintematon S8uuri Tiuntematon Su8uri Tuintematon Sjuri T8ntematon Sjuuri T8untematon Sujuri Tu8ntematon
Syuri Tjntematon Syuuri Tjuntematon Suyuri Tujntematon Tyntematon Surui Tuyntematon Suhri Tunntematon Tutematon
Suuhri Tutnematon Su7ri Tumtematon Tumntematon Suu7ri Tunmtematon Sukri Tuhtematon Suukri Tunhtematon Suiri Tujtematon
Suuiri Tunjtematon Su8ri Tubtematon Tubntematon Suu8ri Tunbtematon Sujri Tunttematon Tunematon Suujri Tunetmaton
Suyri Tunfematon Tunftematon Suuyri Tuntfematon Suurri Tun5ematon Suui Tun5tematon Suuir Tunt5ematon Suudi Tunhematon
Suudri Suurdi Tunthematon Suu4i Tunyematon Suu4ri Tunytematon Suur4i Tuntyematon Suugi Tun6ematon Suugri Tun6tematon
Suurgi Tunt6ematon Suuti Tungematon Suutri Tungtematon Suurti Tuntgematon Suu5i Tunrematon Suu5ri Tunrtematon Suur5i Tuntrematon
Suufi Tunteematon Suufri Tuntmaton Suurfi Tuntmeaton Suuei Tuntsmaton Suueri Tuntsematon Suurei Tuntesmaton Suurii Tunt3maton
Suur Tunt3ematon Tunte3matonHOME
Popular Songs:
o elefante e a formiguinha

i'm waiting to hear you call me darling

total eclipse of the heart [bonnie tyler]

it's alright now

the dawning of the day

stay in shadow

madhouse

let me

noir

crazy

beyond belief

hagase tu voluntad

i'm turning around

you

pure shores (norman cook edit)

dancing with tears in my eyes

hit the planes down

i to eye

not to say

everything i want

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us