Jan Johansen
Hon Gr Igen

Hon lämnar inga spår
Bara taggar i min själ
Vill att hon lämnar mig ifred
Hon vill mig inte väl ohhh

Ser henne framför mig
I varje ord i varje kyss
De va så länge sen nu
Men de känns som de va nyss ohhh

Ref.
Hon går igen (hon går igen..)
Ja varje gång jag börjar tro
Får hon mig att tvivla
Hon ger mig ingen ro
Hon går igen (hon går igen...)
Hon förgiftar o förstör
När jag närmar mig en kvinna är de hennes skratt jag hör

Ja de känns så meningslöst
Varje gång som jag blir kär
De blir alltid likadant
Som en skugga finns hon här ohhh

Ref.
Hon går igen (hon går igen..)
Ja varje gång jag börjar tro
Får hon mig att tvivla
Hon ger mig ingen ro
Hon går igen (hon går igen...)
Hon förgiftar o förstör
När jag närmar mig en kvinna är de hennes skratt jag hör

(hon går igen...)
Hennes skratt jag hör
(hon går igen...)
Vill mig inte väl
Kan inte glömma än
Hon går igen
Som taggar i min själ...

Ref.
Hon går igen (hon går igen..)
Ja varje gång jag börjar tro
Får hon mig att tvivla
Hon ger mig ingen ro
Hon går igen (hon går igen...)
Hon förgiftar o förstör
När jag älskar me en kvinna är de hennes skratt jag hör
(hon går igen...)

Hon går igen i mig
Hon går igen (hon går igen...)
De är henns skratt jag hör
Förgiftar o förstör
Som taggar i min själ (hon går igen...)

Hon går igen
(hon går igen...)


Mirror lyrics:

(hon går igen...)
Hon går igen

Som taggar i min själ (hon går igen...)
Förgiftar o förstör
De är henns skratt jag hör
Hon går igen (hon går igen...)
Hon går igen i mig

(hon går igen...)
När jag älskar me en kvinna är de hennes skratt jag hör
Hon förgiftar o förstör
Hon går igen (hon går igen...)
Hon ger mig ingen ro
Får hon mig att tvivla
Ja varje gång jag börjar tro
Hon går igen (hon går igen..)
Ref.

Som taggar i min själ...
Hon går igen
Kan inte glömma än
Vill mig inte väl
(hon går igen...)
Hennes skratt jag hör
(hon går igen...)

När jag närmar mig en kvinna är de hennes skratt jag hör
Hon förgiftar o förstör
Hon går igen (hon går igen...)
Hon ger mig ingen ro
Får hon mig att tvivla
Ja varje gång jag börjar tro
Hon går igen (hon går igen..)
Ref.

Som en skugga finns hon här ohhh
De blir alltid likadant
Varje gång som jag blir kär
Ja de känns så meningslöst

När jag närmar mig en kvinna är de hennes skratt jag hör
Hon förgiftar o förstör
Hon går igen (hon går igen...)
Hon ger mig ingen ro
Får hon mig att tvivla
Ja varje gång jag börjar tro
Hon går igen (hon går igen..)
Ref.

Men de känns som de va nyss ohhh
De va så länge sen nu
I varje ord i varje kyss
Ser henne framför mig

Hon vill mig inte väl ohhh
Vill att hon lämnar mig ifred
Bara taggar i min själ
Hon lämnar inga spår


Relevant Tags:
HHon GGr IIgen on r gen oHn Gr gIen jon hr jgen jHon hGr jIgen Hjon Ghr Ijgen uon yr 9gen uHon yGr 9Igen Huon Gyr I9gen
non br lgen nHon bGr lIgen Hnon Gbr Ilgen bon vr ogen bHon vGr oIgen Hbon Gvr Iogen gon fr kgen gHon fGr kIgen Hgon Gfr Ikgen
yon tr 8gen yHon tGr 8Igen Hyon Gtr I8gen Hoon Gr ugen Hn Gr uIgen Hno Gr Iugen Hkn G㴴r Iggen Hkon Gr Ien Hokn Gr Iegn
H9n Grr Ihen H9on G Ihgen Ho9n Gr Ighen H0n Gd Iyen H0on Gdr Iygen Ho0n Grd Igyen Hln G4 Iben Hlon G4r Ibgen Holn Gr4 Igben
Hin Gg Iven Hion Ggr Ivgen Hoin Grg Igven Honn Gt Ifen Ho Gtr Ifgen Hon Grt IgfenHOME
Popular Songs:
tremendo vacilo

lotus blossom

nobody knows

i'll be there

consequential apathy

out of the blue (too far gone)

tyranny

smile

nadie (no one)

so slow

feeling u, feeling me (interlude)

stranger than kindness

comfort zone

they will never stop us

c'est extra

vroeger is een verre ster

blindside

happy land

tu mejor arma

era un ngel

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us