Jan Eggum
Ugress I Ditt Bed

Hvis jeg er ugress i ditt bed,
så rykk meg opp.
Hvis jeg er uro i din fred,
så kan jeg gå et annet sted,
du må si stopp.
Når du er etter, er jeg før.
Jeg kan bli flekken på ditt slør.
Hvis du er av når jeg er på,
da kan jeg gå,
da er jeg snill
hvis det er det du vil.

Hvis jeg er soten i din sne
så snu deg vekk.
Hvis jeg er ravnen i ditt tre,
hvis du er trist når jeg ville le,
da er jeg frekk.
Hvis jeg er Frister i ditt sinn,
hvis du vil ut når jeg vil inn,
hvis du er stengt når jeg er fri,
går jeg forbi,
så kan du se
hva du får ut av det.

Hvis jeg er steinen i din sko,
så ta meg bort,
hvis jeg er tvilen i din tro,
hvis jeg er vinen i ditt blod,
da er det gjort.
Hvis du kan lide uten meg,
da kan jeg leve uten deg.
Hvis du har panser i din serk,
er du for sterk,
så vær deg selv,
vi går mot samme kveld.Mirror lyrics:


vi går mot samme kveld.
så vær deg selv,
er du for sterk,
Hvis du har panser i din serk,
da kan jeg leve uten deg.
Hvis du kan lide uten meg,
da er det gjort.
hvis jeg er vinen i ditt blod,
hvis jeg er tvilen i din tro,
så ta meg bort,
Hvis jeg er steinen i din sko,

hva du får ut av det.
så kan du se
går jeg forbi,
hvis du er stengt når jeg er fri,
hvis du vil ut når jeg vil inn,
Hvis jeg er Frister i ditt sinn,
da er jeg frekk.
hvis du er trist når jeg ville le,
Hvis jeg er ravnen i ditt tre,
så snu deg vekk.
Hvis jeg er soten i din sne

hvis det er det du vil.
da er jeg snill
da kan jeg gå,
Hvis du er av når jeg er på,
Jeg kan bli flekken på ditt slør.
Når du er etter, er jeg før.
du må si stopp.
så kan jeg gå et annet sted,
Hvis jeg er uro i din fred,
så rykk meg opp.
Hvis jeg er ugress i ditt bed,


Relevant Tags:
UUgress II DDitt BBed gress itt ed gUress I iDtt eBd hgress j xitt ved hUgress jI xDitt vBed Uhgress Ij Dxitt Bved
7gress 9 eitt ged 7Ugress 9I eDitt gBed U7gress I9 Deitt Bged kgress l fitt ned kUgress lI fDitt nBed Ukgress Il Dfitt Bned
igress o ritt hed iUgress oI rDitt hBed Uigress Io Dritt Bhed 8gress k citt Beed 8Ugress kI cDitt Bd U8gress Ik Dcitt Bde
jgress 8 sitt Bsd jUgress 8I sDitt Bsed Ujgress I8 Dsitt Besd ygress u Diitt B3d yUgress uI Dtt B3ed Uygress Iu Dtit Be3d
Uggress Djtt Bfd Uress Djitt Bfed Urgess Dijtt Befd Uhress D9tt Brd D9itt Bred Ughress Di9tt Berd
Uyress Dltt B4d Dlitt B4ed Ugyress Diltt Be4d Ubress Dott Bdd Ubgress Doitt Bded Ugbress Diott Bedd
Uvress Dktt Bwd Uvgress Dkitt Bwed Ugvress Diktt Bewd Ufress D8tt Ufgress D8itt Be Ugfress Di8tt Bed
Utress Dutt Bex Utgress Duitt Bexd Ugtress Diutt Bedx Ugrress Dittt Bee Ugess Dit Ugerss Ditt Bede
Ugdess Dift Bef Ugdress Diftt Ugrdess Ditft Bedf Ug4ess Di5t Ber Ug4ress Di5tt Ugr4ess Dit5t Bedr
Uggess Diht Bec Dihtt BecdHOME
Popular Songs:
i only see the things i wanna see

farewell

take the box

that's all right

com' profondo il mare

are you receiving

diego, libre dans sa tte

ah, ahtaita aikoja

i run to the door

the heist

hav

vakiot

por ti y por el

turn the tide

uju... lo hara por t

on a day like today

you're the one

experiments with truth

so this is goodbye

ignorance is bliss (di talem terris avertite peste...

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us