Jan Eggum
Snn Kan Det G

Sånn kan det gå, sa doktor Verje:
Mitt kjære barn, du skal bli mor.
Sånn kan det gå, sa Tom og Terje,
og husk: Du brøt med oss i fjor.
Sånn kan det gå, sa storesøster litt forsakt,
pappa i forakt.
Utstøtt
og livstrøtt
og synd og skam.

Sårm kan det gå, sa legerådet.
Du bærer frukt, det blir din dom.
Sårm kan det gå, sa pastor Nåde,
du var gått vill, nå vend deg om.
Sånn kan det gå, sa folk på gaten med et smil.
Ingen var i tvil.
Utskjemt
og nedstemt
og skyld og straff.

Se dem darme ring:
Sterke, blinde menn.
Du var ingenting.
Du foret deg.
Du er på vei.
Sårm kan det gå, sa alle mødre
som hadde vært i samme sko.
Sånn kan det gå, sa alle brødre
med damens skål på herrens kro.
Sånn kan det gå, sa hele verden til seg selv,
nå forstår du vel:

Som du sår, så blir din høst.
Vil du være med,
se en ring bli brutt,
se en kvinne le
og reIse seg
og gå sin vei?Mirror lyrics:


og gå sin vei?
og reIse seg
se en kvinne le
se en ring bli brutt,
Vil du være med,
Som du sår, så blir din høst.

nå forstår du vel:
Sånn kan det gå, sa hele verden til seg selv,
med damens skål på herrens kro.
Sånn kan det gå, sa alle brødre
som hadde vært i samme sko.
Sårm kan det gå, sa alle mødre
Du er på vei.
Du foret deg.
Du var ingenting.
Sterke, blinde menn.
Se dem darme ring:

og skyld og straff.
og nedstemt
Utskjemt
Ingen var i tvil.
Sånn kan det gå, sa folk på gaten med et smil.
du var gått vill, nå vend deg om.
Sårm kan det gå, sa pastor Nåde,
Du bærer frukt, det blir din dom.
Sårm kan det gå, sa legerådet.

og synd og skam.
og livstrøtt
Utstøtt
pappa i forakt.
Sånn kan det gå, sa storesøster litt forsakt,
og husk: Du brøt med oss i fjor.
Sånn kan det gå, sa Tom og Terje,
Mitt kjære barn, du skal bli mor.
Sånn kan det gå, sa doktor Verje:


Relevant Tags:
SSnn KKan DDet GG nn an et Snn aKn eDt G znn lan xet h zSnn lKan xDet hG Sznn Klan Dxet Gh
wnn oan eet y wSnn oKan eDet yG Swnn Koan Deet Gy dnn man fet b dSnn mKan fDet bG Sdnn Kman Dfet Gb
enn jan ret v eSnn jKan rDet vG Senn Kjan Dret Gv xnn ian cet f xSnn iKan cDet fG Sxnn Kian Dcet Gf
ann Kaan set t aSnn Kn sDet tG Sann Kna Dset Gt Snn Kzn G Snn Kzan Dt G Snn Kazn Dte G
S㴴nn Kqn Dst G㴴 Snn Kqan G Snn Kaqn Dest G Snnn Ksn D3t Sn Ksan D3et Snn Kasn De3t
Smn Kwn Dft Smnn KwanHOME
Popular Songs:
empty saddles

i fall in love with you ev'ry day

lover all alone

another pot o' tea

ask me to stay

the old trail

if i wrote you

something's burning

the sweetest sound

if you've got the money (i've got the time)

the contender

come on, come on

it's friday night

le regard des autres

traktor

speak low if you speak love

cuanto quisiera

the christmas song

plus ␦ minus

dile a tu dueo

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us