Jan Eggum
Sigurd

Sigurd, som gikk søvnig på jobben,
du fortjener en lang,
hyggelig sang.
Ja du Sigurd, som går sur på din arbeid
som du hater så vel,
se på deg selv:

Du var gått tom,
aldri så du deg om,
derfor fikk du den dom
som blir gin en uskyldig.
Du ble et null,
klokka ti er du full
og da prater du tull
om din mislykte liv.

Sigurd, du var tvunget til verden
og ble kuet og hard
og redd for din far,
men du Sigurd ble betan av de store,
de som frister de små
med alt de kan få:

De gir deg gull
og en fin busserull,
og når pungen er full,
får du bayer og bingo.
Men når du går hjem,
kommer sjelen din frem.
Da forbarmer du dem
som har lenket din liv.

Sigurd, som forsørger oss alle,
din mekaniske slit
har ført oss hit.
Men du Sigurd, har en trang til en frihet,
ingen gud eller stat
er moderat.

Flaska er tom.
Kast den fra deg og kom!
Til å tenke seg om trenges ingen papirer.
Naturlig bud,
uten glans, uten skuld
men med seiglivet hud,
merket aven maskin.

Sigurd, ikke stol på partiet,
det vil seier og svik
over din lik.
Og du Sigurd, ikke tilbe de flinke,
du har revolusjon
i din person.

Opprørets dag
er for noen et fag.
Det var dem til behag
om du bar deres merke,
så ta deg i akt
og vær alltid på vakt.
Alt du aldri har sagt
skal bli handling en dag.Mirror lyrics:


skal bli handling en dag.
Alt du aldri har sagt
og vær alltid på vakt.
så ta deg i akt
om du bar deres merke,
Det var dem til behag
er for noen et fag.
Opprørets dag

i din person.
du har revolusjon
Og du Sigurd, ikke tilbe de flinke,
over din lik.
det vil seier og svik
Sigurd, ikke stol på partiet,

merket aven maskin.
men med seiglivet hud,
uten glans, uten skuld
Naturlig bud,
Til å tenke seg om trenges ingen papirer.
Kast den fra deg og kom!
Flaska er tom.

er moderat.
ingen gud eller stat
Men du Sigurd, har en trang til en frihet,
har ført oss hit.
din mekaniske slit
Sigurd, som forsørger oss alle,

som har lenket din liv.
Da forbarmer du dem
kommer sjelen din frem.
Men når du går hjem,
får du bayer og bingo.
og når pungen er full,
og en fin busserull,
De gir deg gull

med alt de kan få:
de som frister de små
men du Sigurd ble betan av de store,
og redd for din far,
og ble kuet og hard
Sigurd, du var tvunget til verden

om din mislykte liv.
og da prater du tull
klokka ti er du full
Du ble et null,
som blir gin en uskyldig.
derfor fikk du den dom
aldri så du deg om,
Du var gått tom,

se på deg selv:
som du hater så vel,
Ja du Sigurd, som går sur på din arbeid
hyggelig sang.
du fortjener en lang,
Sigurd, som gikk søvnig på jobben,


Relevant Tags:
SSigurd igurd iSgurd zigurd zSigurd Szigurd wigurd wSigurd Swigurd digurd dSigurd
Sdigurd eigurd eSigurd Seigurd xigurd xSigurd Sxigurd aigurd aSigurd Saigurd Siigurd
Sgurd Sgiurd Sjgurd Sjigurd Sijgurd S9gurd S9igurd Si9gurd Slgurd Sligurd Silgurd
Sogurd Soigurd Siogurd Skgurd Skigurd Sikgurd S8gurd S8igurd Si8gurd Sugurd Suigurd
Siugurd Siggurd Siurd Siugrd Sihurd Sihgurd Sighurd Siyurd Siygurd Sigyurd Siburd
Sibgurd Sigburd Sivurd Sivgurd Sigvurd Sifurd Sifgurd Sigfurd Siturd SitgurdHOME
Popular Songs:
comme un fou

there's a new kid in town

even higher ground

bulldog

a little too far

heaven

bella traicin

showtime

need to believe

air

love to love you

i just wanna

casimira

let me go lover

in not of

olen sinussa

silence is golden

rve (a transa)

preaching to the converted

watch me now

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us