Jan Eggum
Min Pappa Maler Bilder

Min pappa maler bilder, bygger hus og baker brød.
Han trår ikke på noens tær og lider ingen nød.
Han trives best i fred og ro, og krangel gjør ham trist.
Der mobben sluker føden rå og spyr så selvbevisst,
ser pappa stille ned og vet at han har rett,
og går fra bordet når han føler han er mett
¬når han føler han er mett.

Min mamma synger viser, sener frø og skriver dikt.
Hun skaper selv sin status og bestemmer selv sin plikt.
Hun tar sin liv alvorlig, men er len å gjøre glad.
Av venner får hun bare dem som hun har lyst å ha.
Sin beste utsikt har hun drømt bak lukket dør.
De største sorger har hun skjult i sitt humør -
har hun skjult i sitt humør


Min pappa er for treg for han som tror han er så flink,
som albuer seg frem på direktørens minste vink.
Den seige er den sterkeste, fordi han er for god
for å gi dritten til de små og slikke sjefens sko.
Min mamma trøstet oss og lo og laget mat.
Hun kunne aldri legge melnnesker for hat -
legge mennesker for hat.

Så min pappa maler bilder med naturen som motiv:
Et sammendrag av syn og sans som skulJe vært hans liv.
I skumring trekkes belgen hardt og smerte blir musikk
om vekstens vei fra bakerovn til Bergens Brødfabrikk.
De spiller høyest, de som ikke har gehør,
er det for sent å ære dem som æres bør -
ære dem som æres bør?Mirror lyrics:


ære dem som æres bør?
er det for sent å ære dem som æres bør -
De spiller høyest, de som ikke har gehør,
om vekstens vei fra bakerovn til Bergens Brødfabrikk.
I skumring trekkes belgen hardt og smerte blir musikk
Et sammendrag av syn og sans som skulJe vært hans liv.
Så min pappa maler bilder med naturen som motiv:

legge mennesker for hat.
Hun kunne aldri legge melnnesker for hat -
Min mamma trøstet oss og lo og laget mat.
for å gi dritten til de små og slikke sjefens sko.
Den seige er den sterkeste, fordi han er for god
som albuer seg frem på direktørens minste vink.
Min pappa er for treg for han som tror han er så flink,


har hun skjult i sitt humør
De største sorger har hun skjult i sitt humør -
Sin beste utsikt har hun drømt bak lukket dør.
Av venner får hun bare dem som hun har lyst å ha.
Hun tar sin liv alvorlig, men er len å gjøre glad.
Hun skaper selv sin status og bestemmer selv sin plikt.
Min mamma synger viser, sener frø og skriver dikt.

¬når han føler han er mett.
og går fra bordet når han føler han er mett
ser pappa stille ned og vet at han har rett,
Der mobben sluker føden rå og spyr så selvbevisst,
Han trives best i fred og ro, og krangel gjør ham trist.
Han trår ikke på noens tær og lider ingen nød.
Min pappa maler bilder, bygger hus og baker brød.


Relevant Tags:
MMin PPappa MMaler BBilder in appa aler ilder iMn aPppa aMler iBlder jin 0appa jaler vilder jMin 0Pappa jMaler vBilder Mjin P0appa Mjaler Bvilder
kin lappa kaler gilder kMin lPappa kMaler gBilder Mkin Plappa Mkaler Bgilder nin oappa naler nilder nMin oPappa nMaler nBilder Mnin Poappa Mnaler Bnilder
Miin Paappa Maaler hilder Mn Pppa Mler hBilder Mni Ppapa Mlaer Bhilder Mjn Pzppa Mzler Biilder Pzappa Mzaler Blder Mijn Pazppa Mazler Blider
M9n Pqppa Mqler Bjlder M9in Pqappa Mqaler Bjilder Mi9n Paqppa Maqler Bijlder Mln Psppa Msler B9lder Mlin Psappa Msaler B9ilder Miln Pasppa Masler Bi9lder
Mon Pwppa Mwler Bllder Moin Pwappa Mwaler Blilder Mion Pawppa Mawler Billder Mkn Pxppa Mxler Bolder Pxappa Mxaler Boilder Mikn Paxppa Maxler Biolder
M8n Papppa Maller Bklder M8in Papa Maer Bkilder Mi8n Pappa Maelr Biklder Mun Pa0pa Maker B8lder Muin Pa0ppa Makler B8ilder Miun Pap0pa Malker Bi8lder
Minn Palpa Maoer Bulder Mi Palppa Maoler Builder Min Paplpa Maloer Biulder Mim Paopa Maper Mimn Paoppa Mapler Bider Minm Papopa Malper Bidler
Mih Maleer Bikder Mihn Malr Minh Papap Malre Bilkder Mij Pap0a Malsr Bioder Malser Minj Papp0a Malesr Biloder
Mib Papla Mal3r Bipder Mibn Mal3er Biplder Minb Pappla Male3r Bilpder Papoa Malfr Bildder Malfer Biler Pappoa Malefr BiledrHOME
Popular Songs:
for you

viima

olajos vasak

as stolen

run for cover

smoke on the water

tomorrow never comes

volviendo santos nuestros engos

runaway

laura

rzeka marze

edge

i can't believe it's not love

am tisch

avaus

last chance

maybe

blues became

nostalgias

les kids de kitt

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us