Jan Eggum
Jeg Lover Deg

Jeg lover deg: I morgen skal jeg drømme mindre.
Min fantasi gir tanken ingen tråd.
Igjen har jeg gått vill i et kaotisk indre,
jeg falt i rus og visste ingen råd.
Jeg lover deg å grunne mer på det som er meg kjent,
så, Gud og Djevel, vent
og vik en stund fra meg.
Jeg velger selv den rene vei.
Ja, den rene vei.

Jeg lover deg: I morgen skal jeg tenke mindre
på alt som stykker opp vår dialog.
Jeg hører på, men aldri kan jeg helt erindre
hva du har sagt, kun formen på din språk.
Jeg lover deg å svare på hva enn du har å si,
min grubling er forbi.
Jeg slipper intet inn,
før dene målets makt er min. Ja,
dets makt er min.

Jeg lover deg: I morgen skal jeg prate mindre.
Min mening har du hørt så otte før.
Men jeg er på gli, og det er du som må forhindre
at mine ord blir større enn de bør.
Jeg lover deg å skrive mer og ellers holde munn.
Vi trenger hvert sekund.
Min preken ble for lang,
og det ble aldri tid til sang.
Nei, ikke en sang.

Jeg lover deg: I morgen skal jeg synge mindre,
skjønt publikum forlanger stadig mer.
Jeg er nok flink, men dette show kan aldri lindre
de smerter over det at intet skjer.
Jeg lover deg å handle slik jeg tin har sagt er ren.
Å skrive er for lett,
og mine gode råd
blir heller små mot andres dåd. ja
mot andres dåd.

Jeg sier deg: Vi lå i dvale altfor lenge
og skrøt av mål vi aldri skulle nå.
En diskusjon vil alltid stoppe ved poenget,
så dikter man så vakkert etterpå.
Jeg lover deg å kjempe mer, og synge mindre blues,
så bygger vi vårt hus.
Vår drøm er spredt som ord.
Vår første gjerning må bli stor!Mirror lyrics:


Vår første gjerning må bli stor!
Vår drøm er spredt som ord.
så bygger vi vårt hus.
Jeg lover deg å kjempe mer, og synge mindre blues,
så dikter man så vakkert etterpå.
En diskusjon vil alltid stoppe ved poenget,
og skrøt av mål vi aldri skulle nå.
Jeg sier deg: Vi lå i dvale altfor lenge

mot andres dåd.
blir heller små mot andres dåd. ja
og mine gode råd
Å skrive er for lett,
Jeg lover deg å handle slik jeg tin har sagt er ren.
de smerter over det at intet skjer.
Jeg er nok flink, men dette show kan aldri lindre
skjønt publikum forlanger stadig mer.
Jeg lover deg: I morgen skal jeg synge mindre,

Nei, ikke en sang.
og det ble aldri tid til sang.
Min preken ble for lang,
Vi trenger hvert sekund.
Jeg lover deg å skrive mer og ellers holde munn.
at mine ord blir større enn de bør.
Men jeg er på gli, og det er du som må forhindre
Min mening har du hørt så otte før.
Jeg lover deg: I morgen skal jeg prate mindre.

dets makt er min.
før dene målets makt er min. Ja,
Jeg slipper intet inn,
min grubling er forbi.
Jeg lover deg å svare på hva enn du har å si,
hva du har sagt, kun formen på din språk.
Jeg hører på, men aldri kan jeg helt erindre
på alt som stykker opp vår dialog.
Jeg lover deg: I morgen skal jeg tenke mindre

Ja, den rene vei.
Jeg velger selv den rene vei.
og vik en stund fra meg.
så, Gud og Djevel, vent
Jeg lover deg å grunne mer på det som er meg kjent,
jeg falt i rus og visste ingen råd.
Igjen har jeg gått vill i et kaotisk indre,
Min fantasi gir tanken ingen tråd.
Jeg lover deg: I morgen skal jeg drømme mindre.


Relevant Tags:
JJeg LLover DDeg eg over eg eJg oLver eDg keg kover xeg kJeg kLover xDeg Jkeg Lkover Dxeg ieg oover eeg iJeg oLover eDeg Jieg Loover Deeg
meg pover feg mJeg pLover fDeg Jmeg Lpover Dfeg neg reg nJeg Lver rDeg Jneg Lvoer Dreg heg Lkver ceg hJeg cDeg Jheg Lokver Dceg
ueg L9ver seg uJeg L9over sDeg Jueg Lo9ver Dseg Jeeg L0ver Jg L0over Dg Jge Lo0ver Dge Jsg Llver Dsg Jseg Llover Jesg Lolver Desg
J3g Liver D3g J3eg Liover D3eg Je3g Loiver De3g Jfg Lovver Dfg Jfeg Loer Jefg Loevr Defg Jrg Lober Drg Jreg Lobver Jerg Lovber Derg
J4g Locer D4g J4eg Locver D4eg Je4g Lovcer De4g Jdg Loger Ddg Jdeg Logver Ddeg Jedg Lovger Dedg Jwg Lofer DwgHOME
Popular Songs:
maailma on huono

mrs. robinson

i won't mind

we don't bleed

all this time

santos cantu

fly dance

it's all right here

we'll sing in the sunshine

omaha dance

chaparrita consentida pepe aguilar

ah me

slow me down

the flower duet

bandolero (merengue)

time 2 fly

move your body

march the heroes home

it's over now

niki fm (demo version)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us