Jan Eggum
Du Kjenner Ikkje Meg

Jan Eggum - Du kjenner ikkje meg

Du kjenner ikkje meg
men kjæresten din var kameraten min
og eg var han som aldri hilste når eg kunne gjort det
et blikk og noen stakkars meter borte
Du kjenner ikkje meg
Du syntes eg var litt treg, men det var eg
som sendte lapper så deilige, men dumme
og som kjøpte mere vin når glassene var tomme
Du kjenner ikkje meg
men eg gikk stum og sår et helt halvt år
fordi du gikk og ble forelsket i den bleien
mens eg holdt meg nær, men uten å komme i veien
Du kjenner ikkje meg
men det var eg, det var alltid eg
som gratis kjørte deg og han dit du bor
og som ofte ringte deg uten å si et ord
Så ble du redd, men eg holdt munn
og gikk og angret som en hund
og holdt meg taus en stund
men eg har lovlig grunn
fordi eg elsker mer enn han gjør
Du kjenner ikkje meg
eg håpet du forsto at det var meg det jo
som ga den luen til deg anonymt, en rød en
og som sto rett bak deg i går i kinokøen
For når du har gått inn så kjøper eg billett
til en film eg har sett
og sitter gjerne nesten ytterst på rad atten
og eg står av og til og ser ved huset ditt om natten
Ja det e perverst, vil noen si
men sånne ord kommer fra de
som kaldt gjør alt forbi
for kjærlighet vil si
noen e glad i deg for evig
Du kjenner ikkje meg
men her e eg, visst e det eg
som står her no og spør kordan du har det
og eg har ventet i årevis på svaret
Du kjenner ikkje meg
så du ser på meg fort og så ser du bort
og sier: Ikke særlig bra, men hvorfor spør du?
Du tror visst ikkje at du kjenner meg, men det gjør du
Du tror visst ikkje at du trenger meg, men det bør du
Du kjenner ikkje meg


Mirror lyrics:

Du kjenner ikkje meg
Du tror visst ikkje at du trenger meg, men det bør du
Du tror visst ikkje at du kjenner meg, men det gjør du
og sier: Ikke særlig bra, men hvorfor spør du?
så du ser på meg fort og så ser du bort
Du kjenner ikkje meg
og eg har ventet i årevis på svaret
som står her no og spør kordan du har det
men her e eg, visst e det eg
Du kjenner ikkje meg
noen e glad i deg for evig
for kjærlighet vil si
som kaldt gjør alt forbi
men sånne ord kommer fra de
Ja det e perverst, vil noen si
og eg står av og til og ser ved huset ditt om natten
og sitter gjerne nesten ytterst på rad atten
til en film eg har sett
For når du har gått inn så kjøper eg billett
og som sto rett bak deg i går i kinokøen
som ga den luen til deg anonymt, en rød en
eg håpet du forsto at det var meg det jo
Du kjenner ikkje meg
fordi eg elsker mer enn han gjør
men eg har lovlig grunn
og holdt meg taus en stund
og gikk og angret som en hund
Så ble du redd, men eg holdt munn
og som ofte ringte deg uten å si et ord
som gratis kjørte deg og han dit du bor
men det var eg, det var alltid eg
Du kjenner ikkje meg
mens eg holdt meg nær, men uten å komme i veien
fordi du gikk og ble forelsket i den bleien
men eg gikk stum og sår et helt halvt år
Du kjenner ikkje meg
og som kjøpte mere vin når glassene var tomme
som sendte lapper så deilige, men dumme
Du syntes eg var litt treg, men det var eg
Du kjenner ikkje meg
et blikk og noen stakkars meter borte
og eg var han som aldri hilste når eg kunne gjort det
men kjæresten din var kameraten min
Du kjenner ikkje meg

Jan Eggum - Du kjenner ikkje meg


Relevant Tags:
DDu KKjenner IIkkje MMeg u jenner kkje eg uD jKenner kIkje eMg xu ljenner jkkje jeg xDu lKjenner jIkkje jMeg Dxu Kljenner Ijkkje Mjeg
eu ojenner 9kkje keg eDu oKjenner 9Ikkje kMeg Deu Kojenner I9kkje Mkeg fu mjenner lkkje neg fDu mKjenner lIkkje nMeg Dfu Kmjenner Ilkkje Mneg
ru jjenner okkje Meeg rDu jKjenner oIkkje Mg Dru Kjjenner Iokkje Mge cu ijenner kkkje Msg cDu iKjenner kIkkje Mseg Dcu Kijenner Ikkkje Mesg
su 8kkje M3g sDu Kenner 8Ikkje M3eg Dsu Kejnner I8kkje Me3g Duu Kkenner ukkje Mfg D Kkjenner uIkkje Mfeg Du Kjkenner Iukkje Mefg
Dh Kienner Mrg Dhu Ikje Mreg Duh Kjienner Ikkje Merg D7 Kmenner Ilkje M4g D7u M4eg Du7 Kjmenner Iklkje Me4g
Dk Knenner Iokje Mdg Dku Knjenner Mdeg Duk Kjnenner Ikokje Medg Di Khenner Imkje Mwg Diu Khjenner Imkkje Mweg Dui Kjhenner Ikmkje Mewg
D8 Kuenner Ijkje Megg D8u Kujenner Me Du8 Kjuenner Ikjkje Meg Dj Kjeenner Iikje Meh Dju Kjnner Iikkje Mehg Duj Kjnener Ikikje Megh
Dy Kjsnner Mey Dyu Kjsenner Meyg Duy Kjesnner Ikjke Megy Kj3nner Iklje Meb Kj3enner Mebg Kje3nner Ikklje Megb
Kjfnner Ikoje Mev Kjfenner Mevg Kjefnner Ikkoje Megv Kjrnner Ikmje Mef Kjrenner Kjernner Ikkmje Megf
Kj4nner Ikjje Met Kj4enner Metg Kje4nner Ikkjje Megt Kjdnner Ikije Kjdenner Kjednner Ikkije
Kjwnner Kjwenner Ikke Kjewnner IkkejHOME
Popular Songs:
akin ka

s'posin'

blue

anywhere but here

eventyr

filaraki ap' to likio (duet with giorgos giannias)

changes in my life

another brick (feat. fake (swedish band))

sunday night

in front of you

entre mes mains

decay

la cerveza

crucible

all good things

j'ai demand la lune

om du sg mig nu

peace on earth

find your way

ignorance

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us