Jan Eggum
Aldri Rre

Jeg har sett deg, lille kvinne:
Blyge blikk og kropp i form.
du der ute, jeg her inne.
Du i vårvind, jeg i døyvet storm.
Jeg ser og jeg blir var
hva min attrå ber meg gjøre,
men må deg aldri, aldri røre!

Så naturlig som du kommer,
snøhvit blomst av jomfru-ætt.
Kanskje plukkes du i sommer,
skånselløst til en sjarmørs bukett.
I min drøm blir jeg din,
og du lar deg ømt forføre.
Skal jeg deg aldri, aldri røre?

Nyskapt er du, viltert yndig.
Elskov er for deg en drøm.
Mitt begjær gror fort og syndig.
Vellyst tar meg høyt i heftig strøm.
Jeg skjelver i et håp
at min sang har nådd ditt øre,
men får deg aldri, aldri røre!

Barn, du frister meg for sent,
jeg ser hos deg min ungdoms savn.
Tukt og ære kalles rent
men hindrer alt som kommer oss til gavn.
Jeg ventet slik som du.
Så la hele verden høre:
Deg fikk jeg aldri, aldri røre!
Aldri, aldri røre.
Å nei. Å nei.Mirror lyrics:


Å nei. Å nei.
Aldri, aldri røre.
Deg fikk jeg aldri, aldri røre!
Så la hele verden høre:
Jeg ventet slik som du.
men hindrer alt som kommer oss til gavn.
Tukt og ære kalles rent
jeg ser hos deg min ungdoms savn.
Barn, du frister meg for sent,

men får deg aldri, aldri røre!
at min sang har nådd ditt øre,
Jeg skjelver i et håp
Vellyst tar meg høyt i heftig strøm.
Mitt begjær gror fort og syndig.
Elskov er for deg en drøm.
Nyskapt er du, viltert yndig.

Skal jeg deg aldri, aldri røre?
og du lar deg ømt forføre.
I min drøm blir jeg din,
skånselløst til en sjarmørs bukett.
Kanskje plukkes du i sommer,
snøhvit blomst av jomfru-ætt.
Så naturlig som du kommer,

men må deg aldri, aldri røre!
hva min attrå ber meg gjøre,
Jeg ser og jeg blir var
Du i vårvind, jeg i døyvet storm.
du der ute, jeg her inne.
Blyge blikk og kropp i form.
Jeg har sett deg, lille kvinne:


Relevant Tags:
AAldri RRre ldri re lAdri Rre zldri dre zAldri dRre Azldri Rdre qldri 4re qAldri 4Rre Aqldri R4re sldri gre
sAldri gRre Asldri Rgre wldri tre wAldri tRre Awldri Rtre xldri 5re xAldri 5Rre Axldri R5re Alldri fre Adri fRre
Adlri Rfre Akdri ere Akldri eRre Alkdri Rere Aodri Rre Aoldri Rre Alodri Rre Apdri R㸸re Apldri Rre Alpdri Rre
Alddri Rrre Alri Re Alrdi Rer Alxri Rde Alxdri Rdre Aldxri Rrde Aleri R4e Aledri R4re Alderi Rr4e Alfri Rge
Alfdri Rgre Aldfri Rrge Alrri Rte Alrdri Rtre Aldrri Rrte Alcri R5e Alcdri R5re Aldcri Rr5eHOME
Popular Songs:
spider monkey

frlist

palla

circo de feras

cuanto tengo que esperar

making believe

what's wrong

gonjah weed

moonshine

those lips

trauma

ecoute ma prire

doe dit, doe dat

donna please

witch doctor

lost souls

they dont want me

smoking umbrellas

princess black

tausend mal geliebt

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us