Irina
Inhimillinen Virhe

Missä se määritellään
kuinka paljon kenenkin täytyy sietää
Yksi saa oikeudekseen
loukata ja toisen täytyy ymmärtää

Väittävät et joskus mä muistutan sua
Sellaisen en tahtois antaa tapahtua
Enemmän kuin liikaa mä tehnyt olen
etten sinuksi muuttuis

Liikaakin ääneen lausuttiin

Täydellisyyden varjosta
ylös esille nousseesta
ratkaisevasta virheestä
siitä niin inhimillisestä
joka petti korkeat toiveet
Rakennat uudet perustukset

Ideaalimaailmassa
olis ehkä ollutkin mahdollista
elää sun tahtos mukaan
mut oisko siinäkään ollut paljoo mieltä
Kun muistetaan et lähtökohtaisestikaan
sun omat ratkaisusi ei olleet kultaa
Eikä monet niistäkään jotka sä teit
vaikka paremmin tiesit

Turhaakin paljon turhempaa

Täydellisyyden varjosta
ylös esille nousseesta
ratkaisevasta virheestä
siitä niin inhimillisestä
joka petti korkeat toiveet
Rakennat uudet perustukset

Ihan rehellisesti, paljonko kiinnostaa?
Jäit paljosta paitsi, pystytkö paikkaamaan?
Helposti pystyit kaikesta luopumaan
Miten paljon sä muistat? Mitä sä muistat?

Täydellisyyden varjosta
ylös esille nousseesta
ratkaisevasta virheestä
siitä niin inhimillisestä
joka petti korkeat toiveet
Rakennat uudet perustukset


Mirror lyrics:

Rakennat uudet perustukset
joka petti korkeat toiveet
siitä niin inhimillisestä
ratkaisevasta virheestä
ylös esille nousseesta
Täydellisyyden varjosta

Miten paljon sä muistat? Mitä sä muistat?
Helposti pystyit kaikesta luopumaan
Jäit paljosta paitsi, pystytkö paikkaamaan?
Ihan rehellisesti, paljonko kiinnostaa?

Rakennat uudet perustukset
joka petti korkeat toiveet
siitä niin inhimillisestä
ratkaisevasta virheestä
ylös esille nousseesta
Täydellisyyden varjosta

Turhaakin paljon turhempaa

vaikka paremmin tiesit
Eikä monet niistäkään jotka sä teit
sun omat ratkaisusi ei olleet kultaa
Kun muistetaan et lähtökohtaisestikaan
mut oisko siinäkään ollut paljoo mieltä
elää sun tahtos mukaan
olis ehkä ollutkin mahdollista
Ideaalimaailmassa

Rakennat uudet perustukset
joka petti korkeat toiveet
siitä niin inhimillisestä
ratkaisevasta virheestä
ylös esille nousseesta
Täydellisyyden varjosta

Liikaakin ääneen lausuttiin

etten sinuksi muuttuis
Enemmän kuin liikaa mä tehnyt olen
Sellaisen en tahtois antaa tapahtua
Väittävät et joskus mä muistutan sua

loukata ja toisen täytyy ymmärtää
Yksi saa oikeudekseen
kuinka paljon kenenkin täytyy sietää
Missä se määritellään


Relevant Tags:
IInhimillinen VVirhe nhimillinen irhe nIhimillinen iVrhe jnhimillinen birhe jInhimillinen bVirhe Ijnhimillinen Vbirhe
9nhimillinen cirhe 9Inhimillinen cVirhe I9nhimillinen Vcirhe lnhimillinen girhe lInhimillinen gVirhe Ilnhimillinen Vgirhe
onhimillinen firhe oInhimillinen fVirhe Ionhimillinen Vfirhe knhimillinen Viirhe kInhimillinen Vrhe Iknhimillinen Vrihe
8nhimillinen Vjrhe 8Inhimillinen Vjirhe I8nhimillinen Vijrhe unhimillinen V9rhe uInhimillinen V9irhe Iunhimillinen Vi9rhe
Innhimillinen Vlrhe Ihimillinen Vlirhe Ihnimillinen Vilrhe Imhimillinen Vorhe Imnhimillinen Voirhe Inmhimillinen Viorhe
Ihhimillinen Vkrhe Ihnhimillinen Vkirhe Inhhimillinen Vikrhe Ijhimillinen V8rhe V8irhe Injhimillinen Vi8rhe
Ibhimillinen Vurhe Ibnhimillinen Vuirhe Inbhimillinen Viurhe Virrhe Inimillinen Vihe Inihmillinen Vihre
Injimillinen Vidhe Vidrhe Inhjimillinen Virdhe Inuimillinen Vi4he Inuhimillinen Vi4rhe Inhuimillinen Vir4he
Innimillinen Vighe Vigrhe Inhnimillinen Virghe Inbimillinen Vithe Vitrhe Inhbimillinen Virthe
Ingimillinen Vi5he Inghimillinen Vi5rhe Inhgimillinen Vir5he Inyimillinen Vifhe Inyhimillinen Vifrhe Inhyimillinen Virfhe
Inhiimillinen Viehe Inhmillinen Vierhe Inhmiillinen Virehe Inhjmillinen Virhhe Vire Inhijmillinen Vireh
Inh9millinen Virje Inh9imillinen Virjhe Inhi9millinen Virhje Inhlmillinen Virue Inhlimillinen Viruhe Inhilmillinen Virhue
Inhomillinen Virne Inhoimillinen Virnhe Inhiomillinen Virhne Inhkmillinen Virbe Inhkimillinen Virbhe Inhikmillinen Virhbe
Inh8millinen Virge Inh8imillinen Inhi8millinen Virhge Inhumillinen Virye Viryhe Inhiumillinen Virhye
Inhimmillinen Virhee Inhiillinen Virh Inhiimllinen Virhe Inhijillinen Virhs Virhse Inhimjillinen Virhes
Inhikillinen Virh3 Virh3e Inhimkillinen Virhe3 Inhinillinen Virhf Inhinmillinen Virhfe Inhimnillinen Virhef
Inhimiillinen Virhr Inhimllinen Virhre Inhimlilinen VirherHOME
Popular Songs:
friends

endlich einmal

someone to die for

won't go quietly

real emotion

baby on the plane

bloody blasphemy

this time

lesser gods

all new materials

ugress

iron and stone (cover)

the las vegas story

bron

teach me tonight

capture the moment

0157 h7

ride the comet

wenn unsere liebe ewig so bliebe

(goin') wild for you baby

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us