Imperiet
Den Nya Dansmusiken

Kom i håg ditt namn
va du än är
golvet där du står
golvet det är snett
lutar mot en vägg
väggen blir ett tak
skakar om ditt liv
blinkar från ett ställ
ställ dig inte där
stanna inte kvar

Var var är vi på väg
vad vad gör vi här
kolla lyssna känn

Den nya dansmusiken...

Kom i håg ditt namn
skaffa dej ett nytt
nyare än dej
rör sig genom rök
rörde dej med plast
hastig eller slö
välj du vad du vill
inget eller allt
det man inte ser
stanna inte kvar

Var var är vi på väg
vad vad gör vi här
kolla lyssna känn

Den nya dansmusiken...

Kom i håg ditt namn
kom i håg ditt liv
lev det som du vill
lev det en gång till
ge det till en vän
när ni dansar twist
vrid dig i extas
extra mycket hat
gör dej bara glad
stanna inte kvar

Var var är vi på väg
vad vad gör vi här
kolla lyssna känn

Den nya dansmusiken...


Mirror lyrics:

Den nya dansmusiken...

kolla lyssna känn
vad vad gör vi här
Var var är vi på väg

stanna inte kvar
gör dej bara glad
extra mycket hat
vrid dig i extas
när ni dansar twist
ge det till en vän
lev det en gång till
lev det som du vill
kom i håg ditt liv
Kom i håg ditt namn

Den nya dansmusiken...

kolla lyssna känn
vad vad gör vi här
Var var är vi på väg

stanna inte kvar
det man inte ser
inget eller allt
välj du vad du vill
hastig eller slö
rörde dej med plast
rör sig genom rök
nyare än dej
skaffa dej ett nytt
Kom i håg ditt namn

Den nya dansmusiken...

kolla lyssna känn
vad vad gör vi här
Var var är vi på väg

stanna inte kvar
ställ dig inte där
blinkar från ett ställ
skakar om ditt liv
väggen blir ett tak
lutar mot en vägg
golvet det är snett
golvet där du står
va du än är
Kom i håg ditt namn


Relevant Tags:
DDen NNya DDansmusiken en ya ansmusiken eDn yNa aDnsmusiken xen mya xansmusiken xDen mNya xDansmusiken Dxen Nmya Dxansmusiken
een hya eansmusiken eDen hNya eDansmusiken Deen Nhya Deansmusiken fen jya fansmusiken fDen jNya fDansmusiken Dfen Njya Dfansmusiken
ren bya ransmusiken rDen bNya rDansmusiken Dren Nbya Dransmusiken cen Nyya cansmusiken cDen Na cDansmusiken Dcen Nay Dcansmusiken
sen Nga sansmusiken sDen Ngya sDansmusiken Dsen Nyga Dsansmusiken Nha Daansmusiken Dn Dnsmusiken Dne Nyha Dnasmusiken
Dsn N6a Dznsmusiken N6ya Dzansmusiken Desn Ny6a Daznsmusiken D3n Nua Dqnsmusiken D3en Nuya Dqansmusiken De3n Nyua Daqnsmusiken
Dfn N7a Dsnsmusiken N7ya Defn Ny7a Dasnsmusiken Drn Nja Dwnsmusiken Dwansmusiken Dern Nyja Dawnsmusiken
D4n Nta Dxnsmusiken D4en Ntya De4n Nyta Daxnsmusiken Ddn Nyaa Dannsmusiken Dden Ny Dasmusiken Dedn Nya Dasnmusiken
Dwn Nyz Damsmusiken Dwen Nyza Damnsmusiken Dewn Nyaz Danmsmusiken Denn Nyq Dahsmusiken De Nyqa Dahnsmusiken Den Nyaq Danhsmusiken
Dem Nys Dajsmusiken Demn Nysa Dajnsmusiken Denm Nyas Danjsmusiken Deh Nyw Dabsmusiken Dehn Nywa Dabnsmusiken Denh Nyaw Danbsmusiken
Dej Nyx Danssmusiken Dejn Nyxa Danmusiken Denj Nyax Danmsusiken Deb Danzmusiken Debn Danzsmusiken Denb Danszmusiken
Danwmusiken Danwsmusiken Danswmusiken Dandmusiken Dandsmusiken Dansdmusiken
Danemusiken Danesmusiken Dansemusiken Danxmusiken Danxsmusiken Dansxmusiken
Danamusiken Danasmusiken Dansamusiken Dansmmusiken Dansusiken Dansumsiken
Dansjusiken Dansjmusiken Dansmjusiken Danskusiken Danskmusiken Dansmkusiken
Dansnusiken Dansnmusiken Dansmnusiken Dansmuusiken Dansmsiken Dansmsuiken
Dansmhsiken Dansmhusiken Dansmuhsiken Dansm7siken Dansm7usiken Dansmu7siken
Dansmksiken Dansmuksiken Dansmisiken Dansmiusiken DansmuisikenHOME
Popular Songs:
flavors

truth [peel]

amsterdam

cry

love is breaking my heart

new baby boom

on my way here

lloviendo estrellas

watchdogs

la gloria del odio

rubicon

sleep

low tide of the night

in flesh

rockaria!

open arms

lemon

9 down, forever to go

estabas con el

rosa (ord och inga visor) unofficial

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us