Impaled Nazarene
Kohta Ei Naura En Jeesuskaan Squad

Ei nauranut enää seurakunta
kyyneleet katkerat valuivat hiekkaan
Nolo loppu ylitse kaiken
Teurasjätteeksi päätyi kaikki

Ei nauranut enää Taivaan Isä
Totuuden paikka oli kova
Se mikä tuotiin väkipakolla
Lähtee pois samalla tavalla

Ja laskeutuu pimeys Pohjolaan
Vapautuu kansat urhokkaat

Ei nauranut enää juhlaväki
Helvetin pimeyden kun se koki
Jumalan karitsat hädissään määki
Viiltävät terät kaiken päätti

Kun ei enää Jeesus naura
Teurastaminen ei tähän lopu
Kylmä hiki alkaa valua
Vitun internet scene homolla

Ja Laskeutui pimeys Pohjolaan
Vapautui Kansat Urhokkaat
Astui voimaan vahvemman laki
Helvetin vihan kristityt koki
Vitun Ali-ihmiset tuhottiin
Voitonmaljat kurkkuun kumottiin


Mirror lyrics:

Voitonmaljat kurkkuun kumottiin
Vitun Ali-ihmiset tuhottiin
Helvetin vihan kristityt koki
Astui voimaan vahvemman laki
Vapautui Kansat Urhokkaat
Ja Laskeutui pimeys Pohjolaan

Vitun internet scene homolla
Kylmä hiki alkaa valua
Teurastaminen ei tähän lopu
Kun ei enää Jeesus naura

Viiltävät terät kaiken päätti
Jumalan karitsat hädissään määki
Helvetin pimeyden kun se koki
Ei nauranut enää juhlaväki

Vapautuu kansat urhokkaat
Ja laskeutuu pimeys Pohjolaan

Lähtee pois samalla tavalla
Se mikä tuotiin väkipakolla
Totuuden paikka oli kova
Ei nauranut enää Taivaan Isä

Teurasjätteeksi päätyi kaikki
Nolo loppu ylitse kaiken
kyyneleet katkerat valuivat hiekkaan
Ei nauranut enää seurakunta


Relevant Tags:
KKohta EEi NNaura EEn JJeesuskaan SSquad ohta i aura n eesuskaan quad oKhta iE aNura nE eJesuskaan qSuad
lohta si maura sn keesuskaan zquad lKohta sEi mNaura sEn kJeesuskaan zSquad Klohta Esi Nmaura Esn Jkeesuskaan Szquad
oohta 3i haura 3n ieesuskaan wquad oKohta 3Ei hNaura 3En iJeesuskaan wSquad Koohta E3i Nhaura E3n Jieesuskaan Swquad
mohta fi jaura fn meesuskaan dquad mKohta fEi jNaura fEn mJeesuskaan dSquad Kmohta Efi Njaura Efn Jmeesuskaan Sdquad
johta ri baura rn neesuskaan equad jKohta rEi bNaura rEn nJeesuskaan eSquad Kjohta Eri Nbaura Ern Jneesuskaan Sequad
iohta 4i Naaura 4n heesuskaan xquad iKohta 4Ei Nura 4En hJeesuskaan xSquad Kiohta E4i Nuara E4n Jheesuskaan Sxquad
di Nzura dn ueesuskaan aquad Khta dEi Nzaura dEn uJeesuskaan aSquad Khota Edi Nazura Edn Jueesuskaan Saquad
Kkhta wi Nqura wn Jeeesuskaan Sqquad Kkohta wEi Nqaura wEn Jesuskaan Suad Kokhta Ewi Naqura Ewn Jeesuskaan Suqad
K9hta Eii Nsura Enn Jsesuskaan Sauad K9ohta E Nsaura E Jseesuskaan Ko9hta Ei Nasura En Jesesuskaan Sqauad
K0hta Ej Nwura Em J3esuskaan S2uad K0ohta Eji Nwaura Emn J3eesuskaan S2quad Ko0hta Eij Nawura Enm Je3esuskaan Sq2uad
Klhta E9 Nxura Eh Jfesuskaan Swuad E9i Nxaura Ehn Jfeesuskaan Kolhta Ei9 Naxura Enh Jefesuskaan Sqwuad
Kihta El Nauura Ej Jresuskaan Ssuad Eli Nara Ejn Jreesuskaan Ssquad Koihta Eil Narua Enj Jeresuskaan Sqsuad
Kohhta Eo Nahra Eb J4esuskaan S1uad Kota Eoi Nahura Ebn J4eesuskaan S1quad Kotha Eio Nauhra Enb Je4esuskaan Sq1uad
Kojta Ek Na7ra En Jdesuskaan Squuad Kojhta Eki Na7ura En Jdeesuskaan Sqad Kohjta Eik Nau7ra En Jedesuskaan Sqaud
Kouta E8 Nakra En㤤 Jwesuskaan Sqhad Kouhta E8i Nakura En Jweesuskaan Sqhuad Kohuta Ei8 Naukra En㤤 Jewesuskaan Squhad
Konta Eu Naira En Sq7ad Konhta Eui Naiura En㤤 Sq7uad Kohnta Eiu Nauira En㤤 Jeseuskaan Squ7ad
Kobta Na8ra En㤤 Jessuskaan Sqkad Kobhta Na8ura En Sqkuad Kohbta Nau8ra En Jeessuskaan Squkad
Kogta Najra Je3suskaan Sqiad Koghta Najura Sqiuad Kohgta Naujra Jee3suskaan Squiad
Koyta Nayra Jefsuskaan Sq8ad Koyhta Nayura Sq8uad Kohyta Nauyra Jeefsuskaan Squ8ad
Kohtta Naurra Jersuskaan Sqjad Koha Naua Sqjuad Kohat Nauar Jeersuskaan Squjad
Kohfa Nauda Je4suskaan Sqyad Kohfta Naudra Sqyuad Kohtfa Naurda Jee4suskaan Squyad
Koh5a Nau4a Jedsuskaan Squaad Koh5ta Nau4ra Squd Koht5a Naur4a Jeedsuskaan Squda
Kohha Nauga Jewsuskaan Squzd Naugra Squzad Kohtha Naurga Jeewsuskaan Squazd
Kohya Nauta Squqd Nautra Jeeuskaan Squqad Kohtya Naurta Jeeusskaan Squaqd
Koh6a Nau5a Jeezuskaan Squsd Koh6ta Nau5ra Jeezsuskaan Squsad Koht6a Naur5a Jeeszuskaan Squasd
Kohga Naufa Jeewuskaan Squwd Naufra Squwad Kohtga Naurfa Jeeswuskaan Squawd
Kohra Nauea Jeeduskaan Squxd Kohrta Nauera Squxad Kohtra Naurea Jeesduskaan Squaxd
Kohtaa Nauraa Jeeeuskaan Squadd Koht Naur Squa Kohta Naura Jeeseuskaan Squad
Kohtz Naurz Jeexuskaan Squax Kohtza Naurza Jeexsuskaan Kohtaz Nauraz Jeesxuskaan Squadx
Kohtq Naurq Jeeauskaan Squae Kohtqa Naurqa Jeeasuskaan Squaed Kohtaq Nauraq Jeesauskaan SquadeHOME
Popular Songs:
dale a play

searching

pote ksana (greek version of let me let go)

get up and run

home

sparvga

mr. ting a ling (steel guitar man)

nix anders zählt

no fun bein' alone

skunx

brief is the flame

paloma negra

des milliers de pixels

in the valley he restoreth my soul

i could be persuaded

mi amigo fidel

onnelliset kohtaa

a man exits

loneliness ring the alarm

you are the one to realize

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us