Ignite
A Csitari Hegyek Alatt

A csitári hegyek alatt régen leesett a hó.

Azt hallottam, kisangyalom, véled elesett a ló.

Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet?

Így hát kedves kisangyalom, nem lehetek a tied.

Amott látok az ég alatt egy madarat repülni.

De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni.

Repülj madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet.

Mondd meg az én galambomnak,ne sirasson engemet.


Mirror lyrics:

Mondd meg az én galambomnak,ne sirasson engemet.

Repülj madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet.

De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni.

Amott látok az ég alatt egy madarat repülni.

Így hát kedves kisangyalom, nem lehetek a tied.

Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet?

Azt hallottam, kisangyalom, véled elesett a ló.

A csitári hegyek alatt régen leesett a hó.


Relevant Tags:
AA CCsitari HHegyek AAlatt sitari egyek latt A sCitari eHgyek lAatt z fsitari jegyek zlatt zA fCsitari jHegyek zAlatt Az Cfsitari Hjegyek Azlatt
q xsitari uegyek qlatt qA xCsitari uHegyek qAlatt Aq Cxsitari Huegyek Aqlatt s vsitari negyek slatt sA vCsitari nHegyek sAlatt As Cvsitari Hnegyek Aslatt
w dsitari begyek wlatt wA dCsitari bHegyek wAlatt Aw Cdsitari Hbegyek Awlatt x Cssitari gegyek xlatt xA Citari gHegyek xAlatt Ax Cistari Hgegyek Axlatt
Czitari yegyek Allatt Czsitari yHegyek Aatt Cszitari Hyegyek Aaltt Cwitari Heegyek Akatt Cwsitari Hgyek Aklatt Cswitari Hgeyek Alkatt
Cditari Hsgyek Aoatt Hsegyek Aolatt Csditari Hesgyek Aloatt Ceitari H3gyek Apatt Cesitari H3egyek Aplatt Cseitari He3gyek Alpatt
Cxitari Hfgyek Alaatt Hfegyek Altt Csxitari Hefgyek Altat Caitari Hrgyek Alztt Casitari Hregyek Alzatt Csaitari Hergyek Alaztt
Csiitari H4gyek Alqtt Cstari H4egyek Alqatt Cstiari He4gyek Alaqtt Csjtari Hdgyek Alstt Csjitari Hdegyek Alsatt Csijtari Hedgyek Alastt
Cs9tari Hwgyek Alwtt Cs9itari Hwegyek Alwatt Csi9tari Hewgyek Alawtt Csltari Heggyek Alxtt Cslitari Heyek Alxatt Csiltari Heygek Alaxtt
Csotari Hehyek Alattt Csoitari Hehgyek Alat Csiotari Heghyek Alatt Csktari Heyyek Alaft Cskitari Heygyek Alaftt Csiktari Hegyyek Alatft
Cs8tari Hebyek Ala5t Cs8itari Hebgyek Ala5tt Csi8tari Hegbyek Alat5t Csutari Hevyek Alaht Csuitari Hevgyek Alahtt Csiutari Hegvyek Alatht
Csittari Hefyek Alayt Csiari Alaytt Csiatri Hegfyek Alatyt Csifari Hetyek Ala6t Csiftari Hetgyek Ala6tt Csitfari Hegtyek Alat6t
Csi5ari Alagt Csi5tari Hegek Alagtt Csit5ari Hegeyk Alatgt Csihari Heggek Alart Csihtari Alartt Csithari Hegygek Alatrt
Csiyari Heghek CsiytariHOME
Popular Songs:
just between you and me

in like a shot from my gun

voices that care

aqui

let me count the ways

green, green grass of home

nobody knows you when you're down and out

bad tattoo

turn up the satan

water carving stone

i need your love (balada)

two timin' woman

malgoska

don't you wish you were me

faded love

cmo eres t

pain

siente el amor

big town

she wants to wrap her legs around the world

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us