Idiot
Tung Mă´ndag

Kvart över fem
Har just gĂĄtt hem
Har inte hunnit sova alls

Huvet värker av att tänka
Vill att frun min ska bli änka

Tre dagars fest
och jag drack mest
Först nu får jag betala priset

Munnen luktar självdöd iller
Dags att knapra halspastiller

(MĂĄndag morgon)
En lördag till är vad jag skulle vilja ha
Men idag är veckans värsta dag

Seg som knäck
Känner mig väck
Men mĂĄste vakna upp ur koman

Upp ur sängen, börja jobba
Chefen fĂĄr man inte nobba

(MĂĄndag morgon)
En lördag till är vad jag skulle vilja ha
Men idag är veckans värsta dag

(MĂĄndag morgon)
En lördag till är vad jag skulle vilja ha
Men idag är veckans värsta dag


Mirror lyrics:

Men idag är veckans värsta dag
En lördag till är vad jag skulle vilja ha
(MĂĄndag morgon)

Men idag är veckans värsta dag
En lördag till är vad jag skulle vilja ha
(MĂĄndag morgon)

Chefen fĂĄr man inte nobba
Upp ur sängen, börja jobba

Men mĂĄste vakna upp ur koman
Känner mig väck
Seg som knäck

Men idag är veckans värsta dag
En lördag till är vad jag skulle vilja ha
(MĂĄndag morgon)

Dags att knapra halspastiller
Munnen luktar självdöd iller

Först nu får jag betala priset
och jag drack mest
Tre dagars fest

Vill att frun min ska bli änka
Huvet värker av att tänka

Har inte hunnit sova alls
Har just gĂĄtt hem
Kvart över fem


Relevant Tags:
TTung MMă´ndag ung ă´ndag uTng ăM´ndag fung jă´ndag fTung jMă´ndag Tfung Mjă´ndag 5ung kă´ndag 5Tung kMă´ndag T5ung Mkă´ndag
hung nă´ndag hTung nMă´ndag Thung Mnă´ndag yung Măă´ndag yTung M´ndag Tyung M´ăndag 6ung Mă´´ndag 6Tung Măndag T6ung Măn´dag
gung Mă´nndag gTung Mă´dag Tgung Mă´dnag rung Mă´mdag rTung Mă´mndag Trung Mă´nmdag Tuung Mă´hdag Tng Mă´hndag Tnug Mă´nhdag
Thng Mă´jdag Mă´jndag Tuhng Mă´njdag T7ng Mă´bdag T7ung Mă´bndag Tu7ng Mă´nbdag Tkng Mă´nddag Tkung Mă´nag Tukng Mă´nadg
Ting Mă´nxag Tiung Mă´nxdag Tuing Mă´ndxag T8ng Mă´neag T8ung Mă´nedag Tu8ng Mă´ndeag Tjng Mă´nfag Tjung Mă´nfdag Tujng Mă´ndfag
Tyng Mă´nragHOME
Popular Songs:
i'll hold on

basar

miă©nteme

dinda di mana

now or never

morning song

fă¶lj varje slag

father and son (and brad kane)

modern love (cover)

nuevas seă±oritas

non sofre santa maria

razones pa' vivir

winged & feathered

nas ne dogonyat

degeneratia urmatoare

resistance (once again)

stay

cherry pies ought to be you with rosemary clooney

como te quiero

husband stealer

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us