Hkan Hellstrm
Kr I En ngel

Du kanske tycker jag verkat borta i tankar
det kanske stämmer
som om jag hade nåt bättre för mig
som om jag inte lyssnade längre
och det gör jag inte heller när jag tänkte på en ängel
Hur kan det va snöflingor i april,
hål i skorna och jag går i ösregnet
och bilarna kör nästan över mig men jag märker inget
och nu går hon runt här inne i huvudet
och jag går mot henne vart jag än går

Jag är kär i en ängel
Hon ser rakt igenom mig
och det verkar som solen aldrig når
längre än dit min Natalie går
Jag är i en ängel
Hon ser rakt igenom mig
och det verkar som solen aldrig når
Aldrig längre än dit min Natalie går
Aldrig längre än dit min Natalie går

Men hennes vänner på restaurangen
tror de tyckte jag var dum i huvudet
men jag visste att hon inte brydde sig.
Jag går mot henne vart jag än går
Jag är kär i en ängel
Hon ser rakt igenom mig
och det verkar som solen aldrig når
längre än dit min Natalie går
Jag är kär i en ängel
Hon ser rakt igenom mig
och det verkar som solen aldrig når
Aldrig längre än dit min Natalie går
Aldrig längre än dit min Natalie går


Mirror lyrics:

Aldrig längre än dit min Natalie går
Aldrig längre än dit min Natalie går
och det verkar som solen aldrig når
Hon ser rakt igenom mig
Jag är kär i en ängel
längre än dit min Natalie går
och det verkar som solen aldrig når
Hon ser rakt igenom mig
Jag är kär i en ängel
Jag går mot henne vart jag än går
men jag visste att hon inte brydde sig.
tror de tyckte jag var dum i huvudet
Men hennes vänner på restaurangen

Aldrig längre än dit min Natalie går
Aldrig längre än dit min Natalie går
och det verkar som solen aldrig når
Hon ser rakt igenom mig
Jag är i en ängel
längre än dit min Natalie går
och det verkar som solen aldrig når
Hon ser rakt igenom mig
Jag är kär i en ängel

och jag går mot henne vart jag än går
och nu går hon runt här inne i huvudet
och bilarna kör nästan över mig men jag märker inget
hål i skorna och jag går i ösregnet
Hur kan det va snöflingor i april,
och det gör jag inte heller när jag tänkte på en ängel
som om jag inte lyssnade längre
som om jag hade nåt bättre för mig
det kanske stämmer
Du kanske tycker jag verkat borta i tankar


Relevant Tags:
KKr II EEn ngel r n ngel Kr I nE ngel lr j sn ㄄ngel lKr jI sEn ngel Klr Ij Esn ngel or 9 3n nngel
oKr 9I 3En gel Kor I9 E3n gnel mr l fn mgel mKr lI fEn mngel Kmr Il Efn nmgel jr o rn hgel jKr oI rEn hngel
Kjr Io Ern nhgel ir k 4n jgel iKr kI 4En jngel Kir Ik E4n njgel Kr 8 dn bgel Kr 8I dEn bngel Kr I8 Edn nbgel
K㤤r u wn nggel Kr uI wEn nel Kr Iu Ewn negl Krr Enn nhel K E Kr En nghel Kd Em nyel
Kdr Emn nygel Krd Enm ngyel K4 Eh nbel K4r Ehn Kr4 Enh ngbel Kg Ej nvel Kgr Ejn nvgel
Krg Enj ngvel Kt Eb nfel Ktr Ebn nfgelHOME
Popular Songs:
who knows who cares

is that

hang time

coqueta

circling above in time before time

not picky

shake it

manodepressiv

pictures

to the solar system

marco polo

i hope so

i love you because

la vie en rose

simple as that

white noise

kaikkien aikojen rantalomareggae

perhosia masussa

delirio

i get high

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us