Hă´kan Hellstră¶m
Bara Dă´rar Rusar In

jag vaknade en morgon, från en dröm jag hade
jag drömde att jag kunde sjunga, men det kan jag inte
jag gick ut en kväll, för att känna lukten av våren
för jag trodde att jag kunde känna igen, men det kan jag inte

(mhmmmm)

universum är ett monster, men det har sparat dig och mig
och jag göra vad som helst för att få ditt liv att verka bättre
bättre..
bättre..

(visslar)
ibland är en lögn det finaste man har


Mirror lyrics:

ibland är en lögn det finaste man har
(visslar)

bättre..
bättre..
och jag göra vad som helst för att få ditt liv att verka bättre
universum är ett monster, men det har sparat dig och mig

(mhmmmm)

för jag trodde att jag kunde känna igen, men det kan jag inte
jag gick ut en kväll, för att känna lukten av våren
jag drömde att jag kunde sjunga, men det kan jag inte
jag vaknade en morgon, från en dröm jag hade


Relevant Tags:
BBara DDă´rar RRusar IIn ara ă´rar usar n aBra ăD´rar uRsar nI vara xă´rar dusar jn vBara xDă´rar dRusar jIn Bvara Dxă´rar Rdusar Ijn
gara eă´rar 4usar 9n gBara eDă´rar 4Rusar 9In Bgara Deă´rar R4usar I9n nara fă´rar gusar ln nBara fDă´rar gRusar lIn Bnara Dfă´rar Rgusar Iln
hara ră´rar tusar on hBara rDă´rar tRusar oIn Bhara Dră´rar Rtusar Ion Baara că´rar 5usar kn Bra cDă´rar 5Rusar kIn Braa Dcă´rar R5usar Ikn
Bzra să´rar fusar 8n Bzara sDă´rar fRusar 8In Bazra Dsă´rar Rfusar I8n Bqra Dăă´rar eusar un Bqara D´rar eRusar uIn Baqra D´ărar Reusar Iun
Bsra Dă´´rar Ruusar Inn Bsara Dărar Rsar I Basra Dăr´ar Rsuar In Bwra Dă´rrar Rhsar Im Bwara Dă´ar Rhusar Imn Bawra Dă´arr Ruhsar Inm
Bxra Dă´dar R7sar Ih Bxara Dă´drar R7usar Ihn Baxra Dă´rdar Ru7sar Inh Barra Dă´4ar Rksar Ij Baa Dă´4rar Rkusar Baar Dă´r4ar Ruksar Inj
Bada Dă´gar Risar Ib Badra Dă´grar Riusar Ibn Barda Dă´rgar Ruisar Inb Ba4a Dă´tar R8sar Ba4ra Dă´trar R8usar Bar4a Dă´rtar Ru8sar
Baga Dă´5ar Rjsar Bagra Dă´5rar Rjusar Barga Dă´r5ar Rujsar Bata Dă´far Rysar Batra Dă´frar Ryusar Barta Dă´rfar Ruysar
Ba5a Dă´ear Russar Ba5ra Dă´erar Ruar Bar5a Dă´rear Ruasr Bafa Dă´raar Ruzar Bafra Dă´rr RuzsarHOME
Popular Songs:
the sound (on & on)

we are strong

acabado en a

i'll never forget

loudmouth

huo yuan jia

hakuna matata (danish) peter jorde og lars thiesga...

maja

busted

love's in need of love today

the mark of broken hearts

i'm gonna be my king

la cosa mă˘s dulce

p lundblad & a olsson vill du ha mig efter gryni

satisfied mind

let the sun shine on me (feat. steve balsamo)

barbedwired baby's dream

all by myself

beautiful goodbye

i'll go back to her

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us