Hoola Bandoola Band
Karins Sng

Där solen aldrig gick ner
mellan väldiga vidder och höga berg
blev vi födda fria att bruka det land
våra fäder hade ärvt
Det var nära till det, vi visste var vårt
Här var ingen slav eller kung
Den rätt till jorden, vår möda gav
var ej till salu ens för guld

Men dom som har vill ständigt ha mer
Och det, dom inte kan få, kan dom oftast ta
Och ett lyckligt folk är olönsamt;
det är så lite, dom vill ha
Så valet, vi fick var klart som glas:
vi måste vika eller dö
När vi för sista gången såg tillbaks
var redan solen röd av rök

Och vi kom till dom härskandes stad
där till och med ögonen var av sten
Och vi som var vana att hjälpa varann'
fick nu försöka en och en
Och här var vintern lång och kall
Och det var sommar'n med
Här hjälpte det inte att isen smalt
Nej, det var lika kallt för det

Men mänskans minne är långt
Och mänskornas längtan kan ingen ta
Och dagen ska komma när dom som fördrevs
ska ställa bödlarna till svars
Då ska dom inte längre tigga om nåt
Nej, dom ska ta det, dom vill ha
Och dom som sått sin fiendskap
ska också skörda av sitt hat


Mirror lyrics:

ska också skörda av sitt hat
Och dom som sått sin fiendskap
Nej, dom ska ta det, dom vill ha
Då ska dom inte längre tigga om nåt
ska ställa bödlarna till svars
Och dagen ska komma när dom som fördrevs
Och mänskornas längtan kan ingen ta
Men mänskans minne är långt

Nej, det var lika kallt för det
Här hjälpte det inte att isen smalt
Och det var sommar'n med
Och här var vintern lång och kall
fick nu försöka en och en
Och vi som var vana att hjälpa varann'
där till och med ögonen var av sten
Och vi kom till dom härskandes stad

var redan solen röd av rök
När vi för sista gången såg tillbaks
vi måste vika eller dö
Så valet, vi fick var klart som glas:
det är så lite, dom vill ha
Och ett lyckligt folk är olönsamt;
Och det, dom inte kan få, kan dom oftast ta
Men dom som har vill ständigt ha mer

var ej till salu ens för guld
Den rätt till jorden, vår möda gav
Här var ingen slav eller kung
Det var nära till det, vi visste var vårt
våra fäder hade ärvt
blev vi födda fria att bruka det land
mellan väldiga vidder och höga berg
Där solen aldrig gick ner


Relevant Tags:
KKarins SSng arins ng aKrins Sng larins zng lKarins zSng Klarins Szng oarins wng oKarins wSng Koarins Swng
marins dng mKarins dSng Kmarins Sdng jarins eng jKarins eSng Kjarins Seng iarins xng iKarins xSng Kiarins Sxng
Kaarins ang Krins aSng Krains Sang Kzrins Sng Kzarins Sng Kazrins Sng Kqrins S㴴ng Kqarins Sng Kaqrins Sng
Ksrins Snng Ksarins Sg Kasrins Sgn Kwrins Smg Kwarins Smng Kawrins Snmg Kxrins Shg Kxarins Shng Kaxrins Snhg
Karrins Sjg Kains Sjng Kairns Snjg Kadins Sbg Kadrins Sbng Kardins Snbg Ka4ins Sngg Ka4rins Sn Kar4ins Sng
Kagins Snh Kagrins Kargins Sngh Katins Sny Katrins Snyg Kartins Sngy Ka5ins Snb Ka5rins Kar5ins Sngb
Kafins Snv Kafrins Snvg Karfins Sngv Kaeins Snf Kaerins Snfg Kareins SngfHOME
Popular Songs:
mama ik wil papa

todo amor que houver nessa vida

i'm too young

happy kid

vivan los nios

out from the deep

i can feel you drifting

when i say

perro amor explota

alright

you and the rest

n.p.g operator intro

the christmas song

yine de...

su auto dejo de funcionar

(change is) never a waste of time

somewhere in the city

poco a poco

the farmer and the lord

hurricane

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us