Hjalle & Heavy
En Kungens Man

Maria går på vägen som leder ner till byn
Hon sjunger och hon skrattar åt lärkorna i skyn
Hon är på väg till torget för att sälja lite bröd
Och solen stiger varm och stor och färgar himlen röd

Då möter hon en herre på en häst med yvig man
Han säger:
- Jag är kungens man så jag tar vad jag vill ha
och du är alltför vacker för att inte ha någon man
följ med mig in i skogen skall jag visa vad jag kan.

Hon tvingas ner i gräset och han tar på hennes kropp
Hon slingrar sig och ber honom: För guds skull hålla opp
Men riddarn bara skrattar berusad av sin glöd
Så hon tar hans kniv och stöter till och riddaren död

Dom fängslade Maria och hon stenades för dråp
Men minnet efter riddaren det blev firat varje år
Ja herrarna blir hjältar men folket det blir dömt
Och vi som ser hur allt går till vi får veta att vi drömt


Mirror lyrics:

Och vi som ser hur allt går till vi får veta att vi drömt
Ja herrarna blir hjältar men folket det blir dömt
Men minnet efter riddaren det blev firat varje år
Dom fängslade Maria och hon stenades för dråp

Så hon tar hans kniv och stöter till och riddaren död
Men riddarn bara skrattar berusad av sin glöd
Hon slingrar sig och ber honom: För guds skull hålla opp
Hon tvingas ner i gräset och han tar på hennes kropp

följ med mig in i skogen skall jag visa vad jag kan.
och du är alltför vacker för att inte ha någon man
- Jag är kungens man så jag tar vad jag vill ha
Han säger:
Då möter hon en herre på en häst med yvig man

Och solen stiger varm och stor och färgar himlen röd
Hon är på väg till torget för att sälja lite bröd
Hon sjunger och hon skrattar åt lärkorna i skyn
Maria går på vägen som leder ner till byn


Relevant Tags:
EEn KKungens MMan n ungens an nE uKngens aMn sn lungens jan sEn lKungens jMan Esn Klungens Mjan 3n oungens kan 3En oKungens kMan
E3n Koungens Mkan fn mungens nan fEn mKungens nMan Efn Kmungens Mnan rn jungens Maan rEn jKungens Mn Ern Kjungens Mna 4n iungens Mzn
4En iKungens Mzan E4n Kiungens Mazn dn Kuungens Mqn dEn Kngens Mqan Edn Knugens Maqn wn Khngens Msn wEn Khungens Msan Ewn Kuhngens Masn
Enn K7ngens Mwn E K7ungens Mwan En Ku7ngens Mawn Em Kkngens Mxn Emn Kkungens Mxan Enm Kukngens Maxn Eh Kingens Mann Ehn Ma
Enh Kuingens Man Ej K8ngens Mam Ejn K8ungens Mamn Enj Ku8ngens Manm Eb Kjngens Mah Ebn Mahn Enb Kujngens Manh Kyngens Maj
Kyungens Majn Kuyngens Manj Kunngens Mab Kugens Mabn Kugnens Manb Kumgens Kumngens Kunmgens
Kuhgens Kunhgens Kujgens Kunjgens Kubgens Kubngens Kunbgens Kunggens
Kunens Kunegns Kunhens Kunghens Kunyens Kunygens KungyensHOME
Popular Songs:
prayer

turn out my lights

hungah

mickey

the morning after

il n'y a pas que l'amour

too late

lucky

when your body is talking

corazón de fiesta

stand and deliver

emociones rotas

darby's castle

tender

valley of the kings

s.␞.n.k.i.

like rubies

shattered

bego mano kam dari

theme for an imaginary western

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us