Hel
Fă¶rfall

De finns de som talar tyst och viskar i förakt
Och vissa bÀr en mask för att orden tappat kraft

Men vad döljer murens stenar?
Vem rÀdes dess förfall?
Vem talar tyst i mörker?
Vem reser denna vall?

Ge mig luft!
Ge mig luft!

De som döljer sig i dimma, beslöjar sina ord
Och de föder sina egna i sargad frusen jord
Och tusen eldar brinna i karg och fruktlös dy
Och röken kvÀver friheten
Ett jÀrngrepp om mitt liv

Ge mig luft!
Ge mig luft!

Men hoppets flod skall rinna
Med hÀrkomst frÄn modersland
Jag skall dricka tills den sinar
Berusad i hennes famn

SĂ„ ge mig luft!
Ge mig luft!
Ge mig luft...


Mirror lyrics:

Ge mig luft...
Ge mig luft!
SĂ„ ge mig luft!

Berusad i hennes famn
Jag skall dricka tills den sinar
Med hÀrkomst frÄn modersland
Men hoppets flod skall rinna

Ge mig luft!
Ge mig luft!

Ett jÀrngrepp om mitt liv
Och röken kvÀver friheten
Och tusen eldar brinna i karg och fruktlös dy
Och de föder sina egna i sargad frusen jord
De som döljer sig i dimma, beslöjar sina ord

Ge mig luft!
Ge mig luft!

Vem reser denna vall?
Vem talar tyst i mörker?
Vem rÀdes dess förfall?
Men vad döljer murens stenar?

Och vissa bÀr en mask för att orden tappat kraft
De finns de som talar tyst och viskar i förakt


Relevant Tags:
FFă¶rfall ă¶rfall ăF¶rfall că¶rfall cFă¶rfall Fcă¶rfall ră¶rfall rFă¶rfall Fră¶rfall gă¶rfall gFă¶rfall
Fgă¶rfall tă¶rfall tFă¶rfall Ftă¶rfall vă¶rfall vFă¶rfall Fvă¶rfall dă¶rfall dFă¶rfall Fdă¶rfall Făă¶rfall
F¶rfall F¶ărfall F㶶rfall Fărfall Făr¶fall Fă¶rrfall Fă¶fall Fă¶frall Fă¶dfall Fă¶drfall Fă¶rdfall
Fă¶4fall Fă¶4rfall Fă¶r4fall Fă¶gfall Fă¶grfall Fă¶rgfall Fă¶tfall Fă¶trfall Fă¶rtfall Fă¶5fall Fă¶5rfall
Fă¶r5fall Fă¶ffall Fă¶frfall Fă¶rffall Fă¶efall Fă¶erfall Fă¶refallHOME
Popular Songs:
seven more years

where do i go from here

don't ask why

aviă©ntame

sweet memories

say amen

start choppin

the end 2002 armegedon

flaca o gordita

gente di mare

all i need is you

the consequence

i still believe in love

hano ton elegho

janis joplin hands

trace elements

pistol of fire

elle est ma tendresse

checkin' on me

tempo de nascer

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us