Hellbillies
Eit Lite Str

Helbillies - Ein lite strå

Eg sat ved glaset, såg du gikk forbi.
Har eit håp om at du ska bi mi.
Det æ so mange tanka som eg har:
Kansi æ eg for lite te kar.

Men gje eg va eit lite strå
som står i vegen der du ska gå.
Utpå ein bø der du ska trø med føter små.
Eitt lite strå.

På skuleplassen ja der såg eg du stod
midt i ein flokk, og eg høyrde du lo.
Og eg gikk forbi men passa på
å vente der eg visste du skull gå.

Det va som om eg va eit strå
som står i vegen der du ska gå.
Utpå ein bø der du ska trø med føter små.
Eitt lite strå.

Men når du kom såg du 'kji guten som sto
og venta på kjæresten heit som ei glo.
Du gikk forbi, og inni bringa tok det te svi.

Eg berre va eit lite strå
som står i vegen der du ska gå.
Utpå ein bø der du ska trø med føter små.
Eitt lite strå.


Mirror lyrics:

Eitt lite strå.
Utpå ein bø der du ska trø med føter små.
som står i vegen der du ska gå.
Eg berre va eit lite strå

Du gikk forbi, og inni bringa tok det te svi.
og venta på kjæresten heit som ei glo.
Men når du kom såg du 'kji guten som sto

Eitt lite strå.
Utpå ein bø der du ska trø med føter små.
som står i vegen der du ska gå.
Det va som om eg va eit strå

å vente der eg visste du skull gå.
Og eg gikk forbi men passa på
midt i ein flokk, og eg høyrde du lo.
På skuleplassen ja der såg eg du stod

Eitt lite strå.
Utpå ein bø der du ska trø med føter små.
som står i vegen der du ska gå.
Men gje eg va eit lite strå

Kansi æ eg for lite te kar.
Det æ so mange tanka som eg har:
Har eit håp om at du ska bi mi.
Eg sat ved glaset, såg du gikk forbi.

Helbillies - Ein lite strå


Relevant Tags:
EEit LLite SStr it ite tr iEt iLte tSr sit kite ztr sEit kLite zStr Esit Lkite Sztr 3it oite wtr 3Eit oLite wStr
E3it Loite Swtr fit pite dtr fEit pLite dStr Efit Lpite Sdtr rit Liite etr rEit Lte eStr Erit Ltie Setr 4it Ljte xtr
4Eit Ljite xStr E4it Lijte Sxtr dit L9te atr dEit L9ite aStr Edit Li9te Satr wit Llte Sttr wEit Llite Sr Ewit Lilte Srt
Eiit Lote Sfr Et Sftr Eti Liote Stfr Ejt Lkte S5r Ejit S5tr Eijt Likte St5r E9t L8te Shr E9it L8ite Shtr
Ei9t Li8te Sthr Elt Lute Syr Elit Luite Sytr Eilt Liute Styr Eot Litte S6r Eoit Lie S6tr Eiot Liet St6r Ekt Life SgrHOME
Popular Songs:
wassergeister waldpoesie

too dark tonight (feat. roxanne emery)

grow up (blah blah blah)

special one

purple

do ya really wanna play

one wish

in the kichen with rosie

new kids in town

boxing day

mr. sulafane

run pig run

hijo mio hay peligro en la calle

waiting for someone

una ilusin

longing for home

raging starfire

don't let my teardrops bother you (alternate mix)

baby got going [liz phair]

everybody wants to be space ghost

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us