Hellbillies
Fatlvr

Hellbillies - Fatølvær

Her æ're kalt og nustre
omtrent kor enda dag!
Men so ein dag so slær det te
eit vær tå anna slag.
Då bi're liv i by og grend,
det myldra rett og slett.
Jentud'n dei sprade
rundt so lett og luftig kledt.

Og gamle, gode Kal Johan,
giktbråten og stiv.
Gløyme alle plagu burt,
og sprudla no tå liv.
Og folk som før va sure,
gå rundt og era blid.
For det gjeld å passe glåtten
når lykka har si tid!

Fatølvær, fatølvær. Uteresturang.
Smil te kjend og ukjend, og syng ein summarsang.

På dagar slik som denne her
bi kroppen full tå vår.
Og han som skyt med Amors pil
plistra der han går.
Råkar alt han skyt på,
ein ekta Wilhelm Tell.
Han ska få ei fatøl
som premie no i kveld.

Fatølvær, fatølvær. Uteresturang.
Smil te kjend og ukjend, og syng ein summarsang.

Sidliritthittntattnhulahattnhåttntåttn
SidliritthittntattnhulahattnHEI!

nustre - trist, stussleg
kor enda dag - kvar einaste dag
glåtten - augneblinken


Mirror lyrics:

glåtten - augneblinken
kor enda dag - kvar einaste dag
nustre - trist, stussleg

SidliritthittntattnhulahattnHEI!
Sidliritthittntattnhulahattnhåttntåttn

Smil te kjend og ukjend, og syng ein summarsang.
Fatølvær, fatølvær. Uteresturang.

som premie no i kveld.
Han ska få ei fatøl
ein ekta Wilhelm Tell.
Råkar alt han skyt på,
plistra der han går.
Og han som skyt med Amors pil
bi kroppen full tå vår.
På dagar slik som denne her

Smil te kjend og ukjend, og syng ein summarsang.
Fatølvær, fatølvær. Uteresturang.

når lykka har si tid!
For det gjeld å passe glåtten
gå rundt og era blid.
Og folk som før va sure,
og sprudla no tå liv.
Gløyme alle plagu burt,
giktbråten og stiv.
Og gamle, gode Kal Johan,

rundt so lett og luftig kledt.
Jentud'n dei sprade
det myldra rett og slett.
Då bi're liv i by og grend,
eit vær tå anna slag.
Men so ein dag so slær det te
omtrent kor enda dag!
Her æ're kalt og nustre

Hellbillies - Fatølvær


Relevant Tags:
FFatlvr atlvr aFtlvr catlvr cFatlvr Fcatlvr ratlvr rFatlvr Fratlvr gatlvr gFatlvr
Fgatlvr tatlvr tFatlvr Ftatlvr vatlvr vFatlvr Fvatlvr datlvr dFatlvr Fdatlvr Faatlvr
Ftlvr Ftalvr Fztlvr Fzatlvr Faztlvr Fqtlvr Fqatlvr Faqtlvr Fstlvr Fsatlvr Fastlvr
Fwtlvr Fwatlvr Fawtlvr Fxtlvr Fxatlvr Faxtlvr Fattlvr Falvr Fatlvr Faflvr Faftlvr
Fatflvr Fa5lvr Fa5tlvr Fat5lvr Fahlvr Fahtlvr Fathlvr Faylvr Faytlvr Fatylvr Fa6lvr
Fa6tlvr Fat6lvr Faglvr Fagtlvr Fatglvr Farlvr Fartlvr FatrlvrHOME
Popular Songs:
si t me extraas (no woman no cry)

strange

todo lo que fuimos

popurr para ti

see me through part ii

so la di da

del cielo a la tierra

carol masters

white christmas

on the brink

mamma

i don't wanna

if love was enough

uncovered

give it dj

crystallized

jardin de vienne

la brisa

a breath or two

dentro me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us