Hellbillies
For Sein

Hellbillies - For sein

Ho Kari va no so grann og fin,
og sprudlande som sjampanjevin,
men tru om ho hadde stort uppi skalla?
Eg nappa blad, sa ska ikkji - ska,
og va i tvil om det kunna gå bra.
Endeleg gjikk eg inn kyrkjidøre.

Det va ingen orgel-ljom,
nei, kyrkja va heilt tom.
Eg skjønte at eg va for sein!
Slik vil det ofto gå,
hvis du venta
heilt te 'ru æ sikker på.

Ho Anne va no so stø og trygg,
ei solid dame, slett ikkji stygg,
men kansi va ho lite for rolen?
Eg nappa blad sa ska ikkji - ska,
og va i tvil om det kunna gå bra.
Endeleg gjikk eg inn kyrkjidøre.

Eg fikta me'n Birgjit Lien ei stund,
i kjako va ho so raud og rund,
men kan du stole på ei jente frå Gulsvik?
Eg nappa blad sa ska ikkji - ska,
og va i tvil om det kunna gå bra.
Endeleg gjikk eg inn kyrkjidøre.

Det va ingen orgel-ljom,
nei, kyrkja va heilt tom.
Eg skjønte at eg va for sein!
Slik vil det ofto gå,
hvis du venta
heilt te 'ru æ sikker på.
For sein! Slik vil det ofto gå,
hvis du venta heilt te 'ru æ sikker på.
For sein! For sein!

skalla - hovudet
te 'ru - til du
rolen - roleg
fikta me'n - var saman med henne


Mirror lyrics:

fikta me'n - var saman med henne
rolen - roleg
te 'ru - til du
skalla - hovudet

For sein! For sein!
hvis du venta heilt te 'ru æ sikker på.
For sein! Slik vil det ofto gå,
heilt te 'ru æ sikker på.
hvis du venta
Slik vil det ofto gå,
Eg skjønte at eg va for sein!
nei, kyrkja va heilt tom.
Det va ingen orgel-ljom,

Endeleg gjikk eg inn kyrkjidøre.
og va i tvil om det kunna gå bra.
Eg nappa blad sa ska ikkji - ska,
men kan du stole på ei jente frå Gulsvik?
i kjako va ho so raud og rund,
Eg fikta me'n Birgjit Lien ei stund,

Endeleg gjikk eg inn kyrkjidøre.
og va i tvil om det kunna gå bra.
Eg nappa blad sa ska ikkji - ska,
men kansi va ho lite for rolen?
ei solid dame, slett ikkji stygg,
Ho Anne va no so stø og trygg,

heilt te 'ru æ sikker på.
hvis du venta
Slik vil det ofto gå,
Eg skjønte at eg va for sein!
nei, kyrkja va heilt tom.
Det va ingen orgel-ljom,

Endeleg gjikk eg inn kyrkjidøre.
og va i tvil om det kunna gå bra.
Eg nappa blad, sa ska ikkji - ska,
men tru om ho hadde stort uppi skalla?
og sprudlande som sjampanjevin,
Ho Kari va no so grann og fin,

Hellbillies - For sein


Relevant Tags:
FFor SSein or ein oFr eSin cor zein cFor zSein Fcor Szein ror wein rFor wSein Fror Swein gor dein gFor dSein
Fgor Sdein tor eein tFor eSein Ftor Seein vor xein vFor xSein Fvor Sxein dor aein dFor aSein Fdor Saein Foor
Fr Sin Fro Sien Fkr Ssin Fkor Ssein Fokr Sesin F9r S3in F9or S3ein Fo9r Se3in F0r Sfin F0or Sfein Fo0r Sefin
Flr Srin Flor Srein Folr Serin Fir S4in Fior S4ein Foir Se4in Forr SdinHOME
Popular Songs:
the end

i love paris

arwen's song (the return of the king see)

vous tes lents

my one and only jose villanueva iii

cello song

derange

before the next teardrop falls

yo no soy virgen

los peces en el rio

watch what happened

transcendental soda

i am fortunate to know

etna

silence of the darkness

i would

everything i own

dreamz

in your arms

jhaza

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us