Hellbillies
Fellesferie

Hellbillis - Fellesferie

Koma burt frå kavet. Palmesus ved havet.Vekk frå kulde og snø.
Te eit eksotisk land, milevis med kvit, fin sand.
Thailand æ bra, dit sko me dra, eg og ho Gunnvor i lag.

Sat og bledde i ein katalog, då vart ho Gunnvor forbanna,
sa me hadde ikkji råd.
Sama ko ho sa, dæ'æ sikkert at eg ska på feritur i år,
so langt som pengjipungen når!

Loffe rundt Italia. Jakte i Australia. Klatre høgt i Tibet.
So mangt eg skulde gjort, livet går so altfor fort!
Les om ein tur te Indre Nampur, skulde bestille i dag.

Men ho Gunnvor ho kan vera vrang, eg hadde faktisk bestemt meg,
men dæ vart 'kji noko tå.
Sinna som ein Tyrk, ho fortalde meg i gjår kor stuguskåpet står.
Her æ're kjæringji som rår!

Dæ'æ som ei sjuke. Eg må sita sluke kataloga og blå
om fjerne reisemål, arelein enn her på Ål.
Drøyme meg vekk. Står på eit dekk. Ramsalte bøljud'n slå!

blå - vekeblad
arelein - annleis


Mirror lyrics:

arelein - annleis
blå - vekeblad

Drøyme meg vekk. Står på eit dekk. Ramsalte bøljud'n slå!
om fjerne reisemål, arelein enn her på Ål.
Dæ'æ som ei sjuke. Eg må sita sluke kataloga og blå

Her æ're kjæringji som rår!
Sinna som ein Tyrk, ho fortalde meg i gjår kor stuguskåpet står.
men dæ vart 'kji noko tå.
Men ho Gunnvor ho kan vera vrang, eg hadde faktisk bestemt meg,

Les om ein tur te Indre Nampur, skulde bestille i dag.
So mangt eg skulde gjort, livet går so altfor fort!
Loffe rundt Italia. Jakte i Australia. Klatre høgt i Tibet.

so langt som pengjipungen når!
Sama ko ho sa, dæ'æ sikkert at eg ska på feritur i år,
sa me hadde ikkji råd.
Sat og bledde i ein katalog, då vart ho Gunnvor forbanna,

Thailand æ bra, dit sko me dra, eg og ho Gunnvor i lag.
Te eit eksotisk land, milevis med kvit, fin sand.
Koma burt frå kavet. Palmesus ved havet.Vekk frå kulde og snø.

Hellbillis - Fellesferie


Relevant Tags:
FFellesferie ellesferie eFllesferie cellesferie cFellesferie Fcellesferie rellesferie rFellesferie Frellesferie gellesferie
gFellesferie Fgellesferie tellesferie tFellesferie Ftellesferie vellesferie vFellesferie Fvellesferie dellesferie dFellesferie
Fdellesferie Feellesferie Fllesferie Flelesferie Fsllesferie Fsellesferie Fesllesferie F3llesferie F3ellesferie Fe3llesferie
Ffllesferie Ffellesferie Fefllesferie Frllesferie Ferllesferie F4llesferie F4ellesferie Fe4llesferie Fdllesferie Fedllesferie
Fwllesferie Fwellesferie Fewllesferie Felllesferie Felesferie Fellesferie Feklesferie Fekllesferie Felklesferie Feolesferie
Feollesferie Felolesferie Feplesferie Fepllesferie Felplesferie Felelsferie Felkesferie Fellkesferie Feloesferie Felloesferie
Felpesferie Fellpesferie Felleesferie Fellsferie Fellseferie Fellssferie Fellsesferie Fellessferie Fell3sferie Fell3esferie
Felle3sferie Fellfsferie Fellfesferie Fellefsferie Fellrsferie Fellresferie Fellersferie Fell4sferie Fell4esferie Felle4sferie
Felldsferie Felldesferie Felledsferie Fellwsferie Fellwesferie Fellewsferie Felleferie Fellefserie Fellezferie Fellezsferie
Felleszferie Fellewferie Felleswferie Felledferie FellesdferieHOME
Popular Songs:
␞l kyll

sensation

so much better

dile

still the one

grace

it's only make believe

me & you this time

want een kus

can't we just sit down and talk it over

yaourt et lavabo

the light (part ii)

starshine

trippin'

sing to me

drivin' wheel

we'll own the world

misterios del amor

dame otro tequila

come take a trip in my airship

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us