Helene Bksle
Signe Lita

Signe Lita ho styrde sine skip ifrå land,
men så gløymde ho gud fader og den hellige ånd
I ro meg ivi Rolland med dem årin

Signe Lita ho styrde sine skip ifrå land,
men så kom der eit uvær og skylte dem på land

Å sjå! Å sjå!
No druknast mine brudepiker små,
og eg ser ikkje anna enn det gullgule hår.

Å sjå! Å sjå!
No druknast min gangar grå,
og eg ser ikkje anna enn gullsadelen på.

Å sjå! Å sjå!
No druknast det finaste gullskrin,
og deri ligg kjellarsvalens brudegåve fin.


Mirror lyrics:

og deri ligg kjellarsvalens brudegåve fin.
No druknast det finaste gullskrin,
Å sjå! Å sjå!

og eg ser ikkje anna enn gullsadelen på.
No druknast min gangar grå,
Å sjå! Å sjå!

og eg ser ikkje anna enn det gullgule hår.
No druknast mine brudepiker små,
Å sjå! Å sjå!

men så kom der eit uvær og skylte dem på land
Signe Lita ho styrde sine skip ifrå land,

I ro meg ivi Rolland med dem årin
men så gløymde ho gud fader og den hellige ånd
Signe Lita ho styrde sine skip ifrå land,


Relevant Tags:
SSigne LLita igne ita iSgne iLta zigne kita zSigne kLita Szigne Lkita wigne oita wSigne oLita Swigne Loita digne pita dSigne pLita
Sdigne Lpita eigne Liita eSigne Lta Seigne Ltia xigne Ljta xSigne Ljita Sxigne Lijta aigne L9ta aSigne L9ita Saigne Li9ta Siigne Llta
Sgne Llita Sgine Lilta Sjgne Lota Sjigne Sijgne Liota S9gne Lkta S9igne Si9gne Likta Slgne L8ta Sligne L8ita Silgne Li8ta
Sogne Luta Soigne Luita Siogne Liuta Skgne Litta Skigne Lia Sikgne Liat S8gne Lifa S8igne Lifta Si8gne Litfa Sugne Li5a Suigne Li5ta
Siugne Lit5a Siggne Liha Sine Lihta Singe Litha Sihne Liya Sihgne Liyta Sighne Litya Siyne Li6aHOME
Popular Songs:
over mie (te geroaken)

cod liver oil

innuendo

nightmare

fear and loathing

comfortable criminals

lullabye for a stormy night

fusilado por la cruz roja

my finest hour

drinking wine alone

nei (3 25)

two steps, twice

como duele

stranger things have happened to me

jacobs star

lounge room

the new order

come on home

i'm yours

jack of hearts

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us