Helene Bksle
Signe Lita

Signe Lita ho styrde sine skip ifrå land,
men så gløymde ho gud fader og den hellige ånd
I ro meg ivi Rolland med dem årin

Signe Lita ho styrde sine skip ifrå land,
men så kom der eit uvær og skylte dem på land

Å sjå! Å sjå!
No druknast mine brudepiker små,
og eg ser ikkje anna enn det gullgule hår.

Å sjå! Å sjå!
No druknast min gangar grå,
og eg ser ikkje anna enn gullsadelen på.

Å sjå! Å sjå!
No druknast det finaste gullskrin,
og deri ligg kjellarsvalens brudegåve fin.


Mirror lyrics:

og deri ligg kjellarsvalens brudegåve fin.
No druknast det finaste gullskrin,
Å sjå! Å sjå!

og eg ser ikkje anna enn gullsadelen på.
No druknast min gangar grå,
Å sjå! Å sjå!

og eg ser ikkje anna enn det gullgule hår.
No druknast mine brudepiker små,
Å sjå! Å sjå!

men så kom der eit uvær og skylte dem på land
Signe Lita ho styrde sine skip ifrå land,

I ro meg ivi Rolland med dem årin
men så gløymde ho gud fader og den hellige ånd
Signe Lita ho styrde sine skip ifrå land,


Relevant Tags:
SSigne LLita igne ita iSgne iLta zigne kita zSigne kLita Szigne Lkita wigne oita wSigne oLita Swigne Loita digne pita dSigne pLita
Sdigne Lpita eigne Liita eSigne Lta Seigne Ltia xigne Ljta xSigne Ljita Sxigne Lijta aigne L9ta aSigne L9ita Saigne Li9ta Siigne Llta
Sgne Llita Sgine Lilta Sjgne Lota Sjigne Sijgne Liota S9gne Lkta S9igne Si9gne Likta Slgne L8ta Sligne L8ita Silgne Li8ta
Sogne Luta Soigne Luita Siogne Liuta Skgne Litta Skigne Lia Sikgne Liat S8gne Lifa S8igne Lifta Si8gne Litfa Sugne Li5a Suigne Li5ta
Siugne Lit5a Siggne Liha Sine Lihta Singe Litha Sihne Liya Sihgne Liyta Sighne Litya Siyne Li6aHOME
Popular Songs:
victim of the crime

we are not your fiends

guitar

it's all i can do

electric fires

stormy weather

la craie dans l'encrier

happy christmas (war is over)

beautiful

russia on ice

lets be friends (skin to skin)

forever gamer

fine line

best friend

coolsville

lent lentokoneetta

rap promoter

blood and bourbon

angel

slin skn sasta skipti

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us