Helen Sjholm
Du Som Har Mitt Hela Hjrta

Du som har mitt hela hjärta
du som utgör all min fröjd
Kom och lindra du min smärta
utan dig är jag ej nöjd

Jag må så i mörkret vandra
med mitt får jag vilse går
När jag ser att alla andra
var och en sin maka får

Varför dröjer du så länge
varför oroar du mig så
När jag saknar ditt umgänge
varför ska jag leva då

Döden må mig hädan taga
livet är en börda svår
Jag må följa dina lagar
i min första ungdomsvår

Fast jag må mig munter visa
när jag uti sällskap är
Kan det ej den oro lisa
som jag i mitt hjärta bär

Munnen ler, men hjärtat det svider
och jag säger att jag är nöjd
Fast jag uti tysthet lider
överlämnar all min fröjd

Du som har mitt hela hjärta
du som utgör all min fröjd
Kom och lindra du min smärta
utan dig är jag nöjd


Mirror lyrics:

utan dig är jag nöjd
Kom och lindra du min smärta
du som utgör all min fröjd
Du som har mitt hela hjärta

överlämnar all min fröjd
Fast jag uti tysthet lider
och jag säger att jag är nöjd
Munnen ler, men hjärtat det svider

som jag i mitt hjärta bär
Kan det ej den oro lisa
när jag uti sällskap är
Fast jag må mig munter visa

i min första ungdomsvår
Jag må följa dina lagar
livet är en börda svår
Döden må mig hädan taga

varför ska jag leva då
När jag saknar ditt umgänge
varför oroar du mig så
Varför dröjer du så länge

var och en sin maka får
När jag ser att alla andra
med mitt får jag vilse går
Jag må så i mörkret vandra

utan dig är jag ej nöjd
Kom och lindra du min smärta
du som utgör all min fröjd
Du som har mitt hela hjärta


Relevant Tags:
DDu SSom HHar MMitt HHela HHjrta u om ar itt ela jrta uD oSm aHr iMtt eHla jHrta xu zom jar jitt jela jjrta xDu zSom jHar jMitt jHela jHjrta
Dxu Szom Hjar Mjitt Hjela Hjjrta eu wom uar kitt uela ujrta eDu wSom uHar kMitt uHela uHjrta Deu Swom Huar Mkitt Huela Hujrta fu dom nar nitt nela njrta
fDu dSom nHar nMitt nHela nHjrta Dfu Sdom Hnar Mnitt Hnela Hnjrta ru eom bar Miitt bela bjrta rDu eSom bHar Mtt bHela bHjrta Dru Seom Hbar Mtit Hbela Hbjrta
cu xom gar Mjtt gela gjrta cDu xSom gHar gHela gHjrta Dcu Sxom Hgar Mijtt Hgela Hgjrta su aom yar M9tt yela yjrta sDu aSom yHar M9itt yHela yHjrta
Dsu Saom Hyar Mi9tt Hyela Hyjrta Duu Soom Haar Mltt Heela D Sm Hr Mlitt Hla Hrta Du Smo Hra Miltt Hlea Hjrta Dh Skm Hzr Mott Hsla Hkrta
Dhu Skom Hzar Moitt Hsela Hkjrta Duh Sokm Hazr Miott Hesla Hjkrta D7 S9m Hqr Mktt H3la Hirta D7u S9om Hqar H3ela Hijrta Du7 So9m Haqr Miktt He3la Hjirta
Dk S0m Hsr M8tt Hfla Hmrta Dku S0om Hsar M8itt Hfela Hmjrta Duk So0m Hasr Mi8tt Hefla Hjmrta Di Slm Hwr Mutt Hrla Hnrta Diu Slom Hwar Muitt Hrela
Dui Solm Hawr Miutt Herla Hjnrta D8 Sim Hxr Mittt H4la Hhrta D8u Siom Hxar Mit H4ela Hhjrta Du8 Soim Haxr Mitt He4la Hjhrta Dj Somm Harr Mift Hdla Hurta
Dju So Ha Miftt Hdela Duj Som Har Mitft Hedla Hjurta Dy Soj Had Mi5t Hwla Hjrta Dyu Sojm Hadr Mi5tt Hwela Hjrta Duy Somj Hard Mit5t Hewla Hjrta
Sok Ha4 Miht Hella Hj㤤rta Ha4r Mihtt Hea Hjrta Somk Har4 Mitht Heal Hjrta Son Hag Miyt Heka Hjrrta Sonm Hagr Miytt Hekla Hjta
Somn Harg Mityt Helka Hjtra Hat Mi6t Heoa Hjdta Hatr Mi6tt Heola HjdrtaHOME
Popular Songs:
true believer

two sstra

was hat sie

come on back home

theme song for second half of johto.

young is a world

circumstances

say that you're here

out of time

love like this

sanoinko sen neen

maso

captain smith

where you rested

i still remember

baby elian

hamstersong

words

du er alt jeg har

no quiero sufrir

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us