Helena Vondrackova
Chytila Jsem Na Pasece Motlka

Chytila jsem na pasece motýlka
protože má bledì modrá køidýlka
Zùstane se mnou a já s ním
pomalu se od nìj líbat nauèím
Líbat nauèím ..
La lalalala lala la

Na veèer mu øeknu: Milej motýlku
Nežli usnu oble mojí postýlku
Kouknu se jednou ze všech stran
A vyletím z okna jako eroplán
Jako eroplán
La lalalala lala la

A potom navštivím jedno okno v podkroví
spáèe tiše oslovím a on mi odpoví
Odpoví mi:

Kouknìte se pøiletìl k nám motýlek
protože má párek malých køidílek
Zùstane se mnou a já s ním
pomaly se od nìj líbat nauèím
Líbat nauèím ..
La lalalala lala la

A potom navštivím jedno okno v podkroví
spáèe tiše oslovím a on mi odpoví
Odpoví mi:

Kouknìte se pøiletìl k nám motýlek
protože má párek malých køidílek
Zùstane se mnou a já s ním
pomaly se od nìj líbat nauèím
Líbat nauèím ..
La lalalala lala la

pomaly se od nìj líbat nauèím
La lalalala lala la


Mirror lyrics:

La lalalala lala la
pomaly se od nìj líbat nauèím

La lalalala lala la
Líbat nauèím ..
pomaly se od nìj líbat nauèím
Zùstane se mnou a já s ním
protože má párek malých køidílek
Kouknìte se pøiletìl k nám motýlek

Odpoví mi:
spáèe tiše oslovím a on mi odpoví
A potom navštivím jedno okno v podkroví

La lalalala lala la
Líbat nauèím ..
pomaly se od nìj líbat nauèím
Zùstane se mnou a já s ním
protože má párek malých køidílek
Kouknìte se pøiletìl k nám motýlek

Odpoví mi:
spáèe tiše oslovím a on mi odpoví
A potom navštivím jedno okno v podkroví

La lalalala lala la
Jako eroplán
A vyletím z okna jako eroplán
Kouknu se jednou ze všech stran
Nežli usnu oble mojí postýlku
Na veèer mu øeknu: Milej motýlku

La lalalala lala la
Líbat nauèím ..
pomalu se od nìj líbat nauèím
Zùstane se mnou a já s ním
protože má bledì modrá køidýlka
Chytila jsem na pasece motýlka


Relevant Tags:
CChytila JJsem NNa PPasece MMotlka hytila sem a asece otlka hCytila sJem aN aPsece oMtlka fhytila ksem ma 0asece jotlka fChytila kJsem mNa 0Pasece jMotlka
Cfhytila Jksem Nma P0asece Mjotlka xhytila isem ha lasece kotlka xChytila iJsem hNa lPasece kMotlka Cxhytila Jisem Nha Plasece Mkotlka vhytila msem ja oasece notlka
vChytila mJsem jNa oPasece nMotlka Cvhytila Jmsem Nja Poasece Mnotlka dhytila nsem ba Paasece Mootlka dChytila nJsem bNa Psece Mtlka Cdhytila Jnsem Nba Psaece Mtolka
Chhytila hsem Naa Pzsece Mktlka Cytila hJsem N Pzasece Cyhtila Jhsem Na Pazsece Moktlka Cjytila usem Nz Pqsece M9tlka Cjhytila uJsem Nza Pqasece M9otlka
Chjytila Jusem Naz Paqsece Mo9tlka Cuytila Jssem Nq Pssece M0tlka Cuhytila Jem Nqa Psasece M0otlka Chuytila Jesm Naq Passece Mo0tlka Cnytila Jzem Ns Pwsece Mltlka
Cnhytila Jzsem Nsa Pwasece Mlotlka Chnytila Jszem Nas Pawsece Moltlka Cbytila Jwem Nw Pxsece Mitlka Cbhytila Jwsem Nwa Pxasece Miotlka Chbytila Jswem Naw Paxsece Moitlka
Cgytila Jdem Nx Mottlka Cghytila Jdsem Nxa Paece Molka Chgytila Jsdem Nax Paesce Motlka Cyytila Jeem Pazece Moflka Cyhytila Jesem Moftlka
Chyytila Jseem Paszece Motflka Jxem Pawece Mo5lka Chtila Jxsem Mo5tlka Chtyila Jsxem Paswece Mot5lka Chgtila Jaem Padece Mohlka
Jasem Padsece Mohtlka Chygtila Jsaem Pasdece Mothlka Chhtila Paeece Moylka Jsm Paesece Moytlka Chyhtila Jsme Paseece Motylka
Ch6tila Jssm Paxece Mo6lka Ch6ytila Mo6tlka Chy6tila Jsesm Pasxece Mot6lka Chutila Js3m Paaece Moglka Js3em Mogtlka
Chyutila Jse3m Pasaece Motglka Ch7tila Jsfm Morlka Ch7ytila Jsfem Pasce Mortlka Chy7tila Jsefm Pascee Motrlka Chjtila Jsrm Passce Motlka
Jsrem Motlka Chyjtila Jserm Pasesce Motlka Chttila Js4m Pas3ce Mot㾾lka Chtytila Js4em Pas3ece Motlka Chyttila Jse4m Pase3ce Motlka
Jsdm Pasfce Motllka Chyila Pasfece Motka Chyitla Jsedm Pasefce MotklaHOME
Popular Songs:
merry go round

den ende

wuthering heights

map of your head

el pan

a partir de maana

que lastima

i've got dreams

no love

we're gonna die

call the ghost

traum

i don't wanna

bonde sker fru

el seor de la noche

shooting star

manchester

como puede ser

behind the sea

homebrew

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us