Helena Paparizou
Paradigmatos Hari

Den kimame
Tora moni den kimame
Ke poli kala thimame
Osa mu 'leges thimame

Akusa pos rotas ti kano
Ki an ime kala
Ki etsi gia tin pliroforisi su
Su 'ho nea fovera
Ekana akrivos oti mu ipes
Prin horisume
Katapliktikes i simvules su
Ke gia n' arhizume

Den kimame
Tora moni den kimame
Ke thimame
Osa mu 'leges thimame

Opos paradigmatos hari
Na vro kapion na agapiso
Opos paradigmatos hari
Ti zoi mu na mi haramiso
Opos paradigmatos hari
Na mi skeftome esena
E, lipon osa mu ipes
Ta efarmosa ena ena

Ke den kimame
Tora moni den kimame
Giati thimame
Osa mu 'leges thimame

Na 'se kala pu niastikes
Esto ke ligo arga
Ki etsi gia tin pliroforisi su
Su 'ho nea fovera
Ekana akrivos oti mu ipes
Prin horizume
Katapliktikes i simvules su
Ke gia n' arhizume

Den kimame
Tora moni den kimame
Ke thimame
Osa mu 'leges thimame

Opos paradigmatos hari
Na vro kapion na agapiso
Opos paradigmatos hari
Ti zoi mu na mi haramiso
Opos paradigmatos hari
Na mi skeftome esena
E, lipon osa mu ipes
Ta efarmosa ena ena

Den kimame
Tora moni den kimame
Ke thimame
Osa mu 'leges thimame

Den kimame
Tora moni den kimame
Ke thimame
Osa mu 'leges thimame

Den kimame
Tora moni den kimame
Ke poli kala thimame
Osa mu 'leges thimameMirror lyrics:


Osa mu 'leges thimame
Ke poli kala thimame
Tora moni den kimame
Den kimame

Osa mu 'leges thimame
Ke thimame
Tora moni den kimame
Den kimame

Osa mu 'leges thimame
Ke thimame
Tora moni den kimame
Den kimame

Ta efarmosa ena ena
E, lipon osa mu ipes
Na mi skeftome esena
Opos paradigmatos hari
Ti zoi mu na mi haramiso
Opos paradigmatos hari
Na vro kapion na agapiso
Opos paradigmatos hari

Osa mu 'leges thimame
Ke thimame
Tora moni den kimame
Den kimame

Ke gia n' arhizume
Katapliktikes i simvules su
Prin horizume
Ekana akrivos oti mu ipes
Su 'ho nea fovera
Ki etsi gia tin pliroforisi su
Esto ke ligo arga
Na 'se kala pu niastikes

Osa mu 'leges thimame
Giati thimame
Tora moni den kimame
Ke den kimame

Ta efarmosa ena ena
E, lipon osa mu ipes
Na mi skeftome esena
Opos paradigmatos hari
Ti zoi mu na mi haramiso
Opos paradigmatos hari
Na vro kapion na agapiso
Opos paradigmatos hari

Osa mu 'leges thimame
Ke thimame
Tora moni den kimame
Den kimame

Ke gia n' arhizume
Katapliktikes i simvules su
Prin horisume
Ekana akrivos oti mu ipes
Su 'ho nea fovera
Ki etsi gia tin pliroforisi su
Ki an ime kala
Akusa pos rotas ti kano

Osa mu 'leges thimame
Ke poli kala thimame
Tora moni den kimame
Den kimame


Relevant Tags:
PParadigmatos HHari aradigmatos ari aPradigmatos aHri 0aradigmatos jari 0Paradigmatos jHari P0aradigmatos Hjari
laradigmatos uari lParadigmatos uHari Plaradigmatos Huari oaradigmatos nari oParadigmatos nHari Poaradigmatos Hnari
Paaradigmatos bari Pradigmatos bHari Praadigmatos Hbari Pzradigmatos gari Pzaradigmatos gHari Pazradigmatos Hgari
Pqradigmatos yari Pqaradigmatos yHari Paqradigmatos Hyari Psradigmatos Haari Psaradigmatos Hri Pasradigmatos Hrai
Pwradigmatos Hzri Pwaradigmatos Hzari Pawradigmatos Hazri Pxradigmatos Hqri Pxaradigmatos Hqari Paxradigmatos Haqri
Parradigmatos Hsri Paadigmatos Hsari Paardigmatos Hasri Padadigmatos Hwri Padradigmatos Hwari Pardadigmatos Hawri
Pa4adigmatos Hxri Pa4radigmatos Hxari Par4adigmatos Haxri Pagadigmatos Harri Pagradigmatos Hai Pargadigmatos Hair
Patadigmatos Hadi Patradigmatos Hadri Partadigmatos Hardi Pa5adigmatos Ha4i Pa5radigmatos Ha4ri Par5adigmatos Har4i
Pafadigmatos Hagi Pafradigmatos Hagri Parfadigmatos Hargi Paeadigmatos Hati Paeradigmatos Hatri Pareadigmatos Harti
Paraadigmatos Ha5i Pardigmatos Ha5ri Pardaigmatos Har5i Parzdigmatos Hafi Parzadigmatos Hafri Parazdigmatos Harfi
Parqdigmatos Haei Parqadigmatos Haeri Paraqdigmatos Harei Parsdigmatos Harii Parsadigmatos Har Parasdigmatos Hari
Parwdigmatos Harj Parwadigmatos Harji Parawdigmatos Harij Parxdigmatos Har9 Parxadigmatos Har9i Paraxdigmatos Hari9
Paraddigmatos Harl Paraigmatos Harli Paraidgmatos Haril Paraxigmatos Haro Haroi Paradxigmatos Hario
Paraeigmatos Hark Paraedigmatos Harki Paradeigmatos Harik Parafigmatos Har8 Parafdigmatos Har8i Paradfigmatos Hari8
Pararigmatos Haru Parardigmatos Harui Paradrigmatos Hariu Paracigmatos Paracdigmatos Paradcigmatos
Parasigmatos Paradsigmatos Paradiigmatos Paradgmatos Paradgimatos Paradjgmatos
Paradjigmatos Paradijgmatos Parad9gmatos Parad9igmatos Paradi9gmatos Paradlgmatos
Paradligmatos Paradilgmatos Paradogmatos Paradoigmatos Paradiogmatos Paradkgmatos
Paradkigmatos Paradikgmatos Parad8gmatos Parad8igmatos Paradi8gmatos ParadugmatosHOME
Popular Songs:
eva

c'mon c'mon (title song) [the von bondies]

pikri mu agapi

historia del venezolano

sedang ingin bercinta

knulla en get i ră¶ven

kicks & bricks

dog without wings

bored

till i get over you

emboscados

quiero ser

attention

entregame tu amor

learn to let go

i like

who knew

invisible insensible

alexandra

blind

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us