Hel
I Det Dolda

Ser du besten där i mörkret ser du hatet från hans vrå
Allt han vidrör sakta tynar bort
Han lockar till sig bödlar med att riket skall bestå
Och han reser sina murar runt sitt fort

Stärk din glöd höj din brynja över gravar över lik
Sök ditt mod i ditt inre du är rik
Han som sakta kom i lönndom han som sakta drog dig ner
Han bespottar hela världen för alla ser

Han lägger orden i din mun dränker själen din med mjöd
Han göder dig med talet som en vän
Men när murar åter faller vid hans fötter är han död
Och då står du lika ensam där igen – var stark

Han smider planer i det dolda sänder bödlar ut i strid
Söker makten räddas det som räddas kan
Oändlig är den natten när ens timglas saknar tid
Efter mörker väntar frälsning du vann

Du såg besten genom mörkret du såg ondskan från hans vrå
Såg hans murar falla sönder och förgå
Han som sakta kom i lönndom han som sakta drog dig ner
Du bespottar denna ondska när alla ser


Mirror lyrics:

Du bespottar denna ondska när alla ser
Han som sakta kom i lönndom han som sakta drog dig ner
Såg hans murar falla sönder och förgå
Du såg besten genom mörkret du såg ondskan från hans vrå

Efter mörker väntar frälsning du vann
Oändlig är den natten när ens timglas saknar tid
Söker makten räddas det som räddas kan
Han smider planer i det dolda sänder bödlar ut i strid

Och då står du lika ensam där igen – var stark
Men när murar åter faller vid hans fötter är han död
Han göder dig med talet som en vän
Han lägger orden i din mun dränker själen din med mjöd

Han bespottar hela världen för alla ser
Han som sakta kom i lönndom han som sakta drog dig ner
Sök ditt mod i ditt inre du är rik
Stärk din glöd höj din brynja över gravar över lik

Och han reser sina murar runt sitt fort
Han lockar till sig bödlar med att riket skall bestå
Allt han vidrör sakta tynar bort
Ser du besten där i mörkret ser du hatet från hans vrå


Relevant Tags:
II DDet DDolda et olda I eDt oDlda j xet xolda jI xDet xDolda Ij Dxet Dxolda 9 eet eolda 9I eDet eDolda I9 Deet Deolda l fet folda
lI fDet fDolda Il Dfet Dfolda o ret rolda oI rDet rDolda Io Dret Drolda k cet colda kI cDet cDolda Ik Dcet Dcolda 8 set solda 8I sDet sDolda
I8 Dset Dsolda u Doolda uI Dt Dlda Iu Dte Dloda Dst Dklda Dkolda Dest Doklda D3t D9lda D3et D9olda De3t Do9lda
Dft D0lda D0olda Deft Do0lda Drt Dllda Dlolda Dert Dollda D4t Dilda D4et Diolda De4t Doilda Ddt
Ddet Doda Dedt Dodla Dwt DokdaHOME
Popular Songs:
friends with tractors

lucky (live)

it€™ll be me

the truth about men

it's not love (but it's not bad)

hugh dallas

desert of our love

donde dicte el sol

show of strength

details in the fabric (duet with james morrison)

befriended

wae naega

the battle of evermore

the edge of midnight

he would have laughed

sknt att finnas till

je suis seul (what is soul)

tv kiss

black ones (poem) systemophobic

kasihku pertahankan

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us