Hellbillies
Nyskild Far

Hellbillies - Nyskild far

På stugubordet ligg det rusk og rask.
Og heile huset treng ein kraftig vask.
Inni kjøleskåpet ligg det mugga mat,
men det æ ingen som kan sea at det æ fordi eg æ for lat!

Hadde dubbelseng med stil.
Eg hadde kortstokk tå plastikk. Eg hadde ny fin bil.
Me roko uklar, so vart eg nyskild far.
No æ're juggel, juggel, juggel alt eg har!

Dei toko med seg sengji, dei toko sylv og bil.
Dei toko med seg mykji møbbla i gamal bondestil.
No må eg betala bidrag, eg må betala gjeld.
Eg tvela for at denna kjæringfan gje seg ikkji fyri heile gard'n æ seld.
Berre juggel, juggel, juggel alt eg har!Mirror lyrics:


Berre juggel, juggel, juggel alt eg har!
Eg tvela for at denna kjæringfan gje seg ikkji fyri heile gard'n æ seld.
No må eg betala bidrag, eg må betala gjeld.
Dei toko med seg mykji møbbla i gamal bondestil.
Dei toko med seg sengji, dei toko sylv og bil.

No æ're juggel, juggel, juggel alt eg har!
Me roko uklar, so vart eg nyskild far.
Eg hadde kortstokk tå plastikk. Eg hadde ny fin bil.
Hadde dubbelseng med stil.

men det æ ingen som kan sea at det æ fordi eg æ for lat!
Inni kjøleskåpet ligg det mugga mat,
Og heile huset treng ein kraftig vask.
På stugubordet ligg det rusk og rask.

Hellbillies - Nyskild far


Relevant Tags:
NNyskild FFar yskild ar yNskild aFr myskild car mNyskild cFar Nmyskild Fcar hyskild rar hNyskild rFar Nhyskild Frar jyskild gar
jNyskild gFar Njyskild Fgar byskild tar bNyskild tFar Nbyskild Ftar Nyyskild var Nskild vFar Nsykild Fvar Ngskild dar Ngyskild dFar
Nygskild Fdar Nhskild Faar Fr Nyhskild Fra N6skild Fzr N6yskild Fzar Ny6skild Fazr Nuskild Fqr Nuyskild Fqar Nyuskild Faqr
N7skild Fsr N7yskild Fsar Ny7skild Fasr Njskild Fwr Fwar Nyjskild Fawr Ntskild Fxr Ntyskild Fxar Nytskild Faxr Nysskild Farr
Nykild Fa Nyksild Far Nyzkild Fad Nyzskild Fadr Nyszkild Fard Nywkild Fa4 Nywskild Fa4r Nyswkild Far4 Nydkild Fag Nydskild Fagr
Nysdkild Farg Nyekild Fat Nyeskild Fatr Nysekild Fart Nyxkild Fa5 Nyxskild Fa5r Nysxkild Far5 Nyakild Faf Nyaskild Fafr Nysakild Farf
Nyskkild Fae Nysild Faer Nysikld FareHOME
Popular Songs:
isobel

bandeiras

silver stallion

wow and flutter

silver ribbon

waiting for the big one

toggle

you belong to me

question...

into the woods ciderella at the grave

de frste krester p mnen

believe in me

miami safari

bj the dj

bb comme la vie

closer to you

la culpable

te invito a mi sueo

around here somewhere

alfa

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us