Hellbillies
Ho Birgit Lien

Hellbillies - Ho Birgit Lien

Me treftest på ein fest i Gulsvik,
der gamle Krøder'n ligg so blank.
Eg vart so varm i hjarterota.
Ho va so fin ho Birgjit Lien!

Me gjingo ut og nedåt strånden,
og djupe Krøder'n blinka blå.
Eg såg ho Birgjit inn i augu'n,
dei voro djup -- og like blå!

Ho hadde stakk og sylv i bringa.
Ho hadde hår so langt og mjukt.
Ho va so raud og fin i kjako.
Ho va so fin ho Birgjit Lien!

Men so ein dag so kom ein tater,
med krullut hår so svart som bek.
Han reiste rundt og selde bøka,
slik treffte han ho Birgjit Lien.

Då eg vakna dagen ette, dæ va like ette at sole hadde stae upp,
fann eg ein brevlepp med håndskrift'n henn Birgjit.
Der skreiv ho at ho for alt i verden ikkji vilde gjera meg noko illt,
men ho hadde vorte hugtikjin i denna tater'n med svart, krullut hår.
So no går eg og sviv neve Krøder'n der eg og ho Birgjit brukte gå,
og dæ'æ like fyri eg kasta meg på vatnet, for eg greie ikkji leva
utta ho Birgjit Lien!

kjako - kinna
hugtikjin - forelska
Mirror lyrics:hugtikjin - forelska
kjako - kinna

utta ho Birgjit Lien!
og dæ'æ like fyri eg kasta meg på vatnet, for eg greie ikkji leva
So no går eg og sviv neve Krøder'n der eg og ho Birgjit brukte gå,
men ho hadde vorte hugtikjin i denna tater'n med svart, krullut hår.
Der skreiv ho at ho for alt i verden ikkji vilde gjera meg noko illt,
fann eg ein brevlepp med håndskrift'n henn Birgjit.
Då eg vakna dagen ette, dæ va like ette at sole hadde stae upp,

slik treffte han ho Birgjit Lien.
Han reiste rundt og selde bøka,
med krullut hår so svart som bek.
Men so ein dag so kom ein tater,

Ho va so fin ho Birgjit Lien!
Ho va so raud og fin i kjako.
Ho hadde hår so langt og mjukt.
Ho hadde stakk og sylv i bringa.

dei voro djup -- og like blå!
Eg såg ho Birgjit inn i augu'n,
og djupe Krøder'n blinka blå.
Me gjingo ut og nedåt strånden,

Ho va so fin ho Birgjit Lien!
Eg vart so varm i hjarterota.
der gamle Krøder'n ligg so blank.
Me treftest på ein fest i Gulsvik,

Hellbillies - Ho Birgit Lien


Relevant Tags:
HHo BBirgit LLien o irgit ien oH iBrgit iLen jo virgit kien jHo vBirgit kLien Hjo Bvirgit Lkien uo girgit oien uHo gBirgit oLien
Huo Bgirgit Loien no nirgit pien nHo nBirgit pLien Hno Bnirgit Lpien bo hirgit Liien bHo hBirgit Len Hbo Bhirgit Lein go Biirgit Ljen
gHo Brgit Ljien Hgo Brigit Lijen yo Bjrgit L9en yHo Bjirgit L9ien Hyo Bijrgit Li9en Hoo B9rgit Llen H B9irgit Llien Ho Bi9rgit Lilen
Hk Blrgit Loen Hko Blirgit Hok Bilrgit Lioen H9 Borgit Lken H9o Boirgit Ho9 Biorgit Liken H0 Bkrgit L8en H0o Bkirgit L8ien
Ho0 Bikrgit Li8en Hl B8rgit Luen Hlo B8irgit Luien Hol Bi8rgit Liuen Hi Burgit Lieen Hio Buirgit Lin Hoi Biurgit Line Birrgit Lisn
Bigit Lisen Bigrit Liesn Bidgit Li3n Bidrgit Li3en Birdgit Lie3n Bi4git Lifn Bi4rgit Lifen Bir4git Liefn
Biggit Lirn Bigrgit Liren Birggit Liern Bitgit Li4n Bitrgit Li4en Birtgit Lie4n Bi5git Lidn Bi5rgit Liden
Bir5git Liedn Bifgit Liwn Bifrgit Liwen Birfgit Liewn Biegit Lienn Biergit Lie Biregit Lien Liem
Birit LiemnHOME
Popular Songs:
des moments de plaisir

mejor asi

on nights like tonight

all in good time

hold on to what you believe

oomingmak

never coming back

all i see

brown haired boy

que va a ser

applaus fuer ein total verruecktes haus

what good

gris

things ain't like they used to be

la belle est arrive

i'll walk alone

the fall of science

i can't stop smiling

schlange

whatever doesn't kill me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us