Hassisen Kone
Rock Ehk„§isyv„§lineit„§ Vastaan

Kuollut, vanhus, mies taikka nainen
nuori, lapsi, siittiö vainen
sikiö, pienempi
sikiö
ja siemen
uimassa keskellä
siittiöliemen
Siinäpä takaperin
ihmisen elo
Sävyttämä vankan
kuolemanpelon
siittiökin on ihminen vaan
eikä sitä julmasti tappaa saa!

Pillereillä murhaa joku siittiölastaan
nyt soi rock ehkäisyvälineitä vastaan,
rock ehkäisyvälineitä vastaan

Ei armeijan pojat saa kunnon lomia
kun käyttävät jatkuvasti kondomia
syntyvä lapsi on pätevä syy
testatkaa
- varma pyy
Abortti on rikos
sehän on selvää
mut ajattele ehkäisymenetelmää
tapetaan vain ihmisen
varhaisempi vaihe,
siinäpä tosi kova kapinan aihe!

Pillereillä murhaa joku siittiölastaan
nyt soi rock ehkäisyvälineitä vastaan

Kuollut, vanhus, mies taikka nainen
nuori, lapsi, siittiö vainen
sikiö, pienempi
sikiö
ja siemen
uimassa keskellä
siittiöliemen
Siinäpä takaperin
ihmisen elo
Sävyttämä vankan
kuolemanpelon
siittiökin on ihminen vaan
eikä niitä julmasti tappaa saa!

Pillereillä murhaa joku siittiölastaan
nyt soi rock ehkäisyvälineitä vastaan,
rock ehkäisyvälineitä vastaan


Mirror lyrics:

rock ehkäisyvälineitä vastaan
nyt soi rock ehkäisyvälineitä vastaan,
Pillereillä murhaa joku siittiölastaan

eikä niitä julmasti tappaa saa!
siittiökin on ihminen vaan
kuolemanpelon
Sävyttämä vankan
ihmisen elo
Siinäpä takaperin
siittiöliemen
uimassa keskellä
ja siemen
sikiö
sikiö, pienempi
nuori, lapsi, siittiö vainen
Kuollut, vanhus, mies taikka nainen

nyt soi rock ehkäisyvälineitä vastaan
Pillereillä murhaa joku siittiölastaan

siinäpä tosi kova kapinan aihe!
varhaisempi vaihe,
tapetaan vain ihmisen
mut ajattele ehkäisymenetelmää
sehän on selvää
Abortti on rikos
- varma pyy
testatkaa
syntyvä lapsi on pätevä syy
kun käyttävät jatkuvasti kondomia
Ei armeijan pojat saa kunnon lomia

rock ehkäisyvälineitä vastaan
nyt soi rock ehkäisyvälineitä vastaan,
Pillereillä murhaa joku siittiölastaan

eikä sitä julmasti tappaa saa!
siittiökin on ihminen vaan
kuolemanpelon
Sävyttämä vankan
ihmisen elo
Siinäpä takaperin
siittiöliemen
uimassa keskellä
ja siemen
sikiö
sikiö, pienempi
nuori, lapsi, siittiö vainen
Kuollut, vanhus, mies taikka nainen


Relevant Tags:
RRock EEhk„§isyv„§lineit„§ VVastaan ock hk„§isyv„§lineit„§ astaan oRck hEk„§isyv„§lineit„§ aVstaan dock shk„§isyv„§lineit„§ bastaan dRock sEhk„§isyv„§lineit„§ bVastaan
Rdock Eshk„§isyv„§lineit„§ Vbastaan 4ock 3hk„§isyv„§lineit„§ castaan 4Rock 3Ehk„§isyv„§lineit„§ cVastaan R4ock E3hk„§isyv„§lineit„§ Vcastaan gock fhk„§isyv„§lineit„§ gastaan
gRock fEhk„§isyv„§lineit„§ gVastaan Rgock Efhk„§isyv„§lineit„§ Vgastaan tock rhk„§isyv„§lineit„§ fastaan tRock rEhk„§isyv„§lineit„§ fVastaan Rtock Erhk„§isyv„§lineit„§ Vfastaan
5ock 4hk„§isyv„§lineit„§ Vaastaan 5Rock 4Ehk„§isyv„§lineit„§ Vstaan R5ock E4hk„§isyv„§lineit„§ Vsataan fock dhk„§isyv„§lineit„§ Vzstaan fRock dEhk„§isyv„§lineit„§ Vzastaan
Rfock Edhk„§isyv„§lineit„§ Vazstaan eock whk„§isyv„§lineit„§ Vqstaan eRock wEhk„§isyv„§lineit„§ Vqastaan Reock Ewhk„§isyv„§lineit„§ Vaqstaan Roock Ehhk„§isyv„§lineit„§ Vsstaan
Rck Ek„§isyv„§lineit„§ Vsastaan Rcok Ekh„§isyv„§lineit„§ Vasstaan Rkck Ejk„§isyv„§lineit„§ Vwstaan Rkock Ejhk„§isyv„§lineit„§ Vwastaan Rokck Ehjk„§isyv„§lineit„§ Vawstaan
R9ck Euk„§isyv„§lineit„§ Vxstaan R9ock Euhk„§isyv„§lineit„§ Vxastaan Ro9ck Ehuk„§isyv„§lineit„§ Vaxstaan R0ck Enk„§isyv„§lineit„§ R0ock Enhk„§isyv„§lineit„§ Vataan
Ro0ck Ehnk„§isyv„§lineit„§ Vatsaan Rlck Ebk„§isyv„§lineit„§ Vaztaan Rlock Ebhk„§isyv„§lineit„§ Rolck Ehbk„§isyv„§lineit„§ Vasztaan Rick Egk„§isyv„§lineit„§ Vawtaan
Riock Eghk„§isyv„§lineit„§ Roick Ehgk„§isyv„§lineit„§ Vaswtaan Rocck Eyk„§isyv„§lineit„§ Vadtaan Rok Eyhk„§isyv„§lineit„§ Vadstaan Rokc Ehyk„§isyv„§lineit„§ Vasdtaan
Rofk Ehkk„§isyv„§lineit„§ Vaetaan Rofck Eh„§isyv„§lineit„§ Vaestaan Rocfk Eh„k§isyv„§lineit„§ Vasetaan Roxk Ehl„§isyv„§lineit„§ Vaxtaan Roxck Ehlk„§isyv„§lineit„§
Rocxk Ehkl„§isyv„§lineit„§ Vasxtaan Rovk Eho„§isyv„§lineit„§ Vaataan Rovck Ehok„§isyv„§lineit„§ Rocvk Ehko„§isyv„§lineit„§ Vasataan Rodk Ehm„§isyv„§lineit„§ Vasttaan
Rodck Ehmk„§isyv„§lineit„§ Vasaan Rocdk Ehkm„§isyv„§lineit„§ Vasatan Rockk Ehj„§isyv„§lineit„§ Vasfaan Roc Vasftaan Rock Ehkj„§isyv„§lineit„§ Vastfaan
Rocl Ehi„§isyv„§lineit„§ Vas5aan Roclk Ehik„§isyv„§lineit„§ Vas5taan Rockl Ehki„§isyv„§lineit„§ Vast5aan Roco Ehk„„§isyv„§lineit„§ Vashaan Rocok Ehk§isyv„§lineit„§ Vashtaan
Rocko Ehk§„isyv„§lineit„§ Vasthaan Rocm Ehk„§§isyv„§lineit„§ Vasyaan Rocmk Ehk„isyv„§lineit„§ Vasytaan Rockm Ehk„i§syv„§lineit„§ Vastyaan Rocj Ehk„§iisyv„§lineit„§ Vas6aan
Rocjk Ehk„§syv„§lineit„§ Vas6taan Rockj Ehk„§siyv„§lineit„§ Vast6aan Roci Ehk„§jsyv„§lineit„§ Vasgaan Rocik Ehk„§jisyv„§lineit„§ Vasgtaan Rocki Ehk„§ijsyv„§lineit„§ Vastgaan
Ehk„§9syv„§lineit„§ Vasraan Ehk„§9isyv„§lineit„§ Vasrtaan Ehk„§i9syv„§lineit„§ Vastraan Ehk„§lsyv„§lineit„§ Vastaaan Ehk„§lisyv„§lineit„§ Vastan
Ehk„§ilsyv„§lineit„§ Vastaan Ehk„§osyv„§lineit„§ Vastzan Ehk„§oisyv„§lineit„§ Vastzaan Ehk„§iosyv„§lineit„§ Vastazan Ehk„§ksyv„§lineit„§ Vastqan
Ehk„§kisyv„§lineit„§ Vastqaan Ehk„§iksyv„§lineit„§ Vastaqan Ehk„§8syv„§lineit„§ Vastsan Ehk„§8isyv„§lineit„§ Vastsaan Ehk„§i8syv„§lineit„§ Vastasan
Ehk„§usyv„§lineit„§ Vastwan Ehk„§uisyv„§lineit„§ Vastwaan Ehk„§iusyv„§lineit„§ Vastawan Ehk„§issyv„§lineit„§ Vastxan Ehk„§iyv„§lineit„§ Vastxaan
Ehk„§iysv„§lineit„§ Vastaxan Ehk„§izyv„§lineit„§ Ehk„§izsyv„§lineit„§ Ehk„§iszyv„§lineit„§ Vastana Ehk„§iwyv„§lineit„§ Vastazn
Ehk„§iwsyv„§lineit„§ Ehk„§iswyv„§lineit„§ Vastaazn Ehk„§idyv„§lineit„§ Vastaqn Ehk„§idsyv„§lineit„§ Ehk„§isdyv„§lineit„§ Vastaaqn
Ehk„§ieyv„§lineit„§ Vastasn Ehk„§iesyv„§lineit„§ Ehk„§iseyv„§lineit„§ Vastaasn Ehk„§ixyv„§lineit„§ Vastawn Ehk„§ixsyv„§lineit„§
Ehk„§isxyv„§lineit„§ Vastaawn Ehk„§iayv„§lineit„§ Vastaxn Ehk„§iasyv„§lineit„§ Ehk„§isayv„§lineit„§ Vastaaxn Ehk„§isyyv„§lineit„§ Vastaann
Ehk„§isv„§lineit„§ Vastaa Ehk„§isvy„§lineit„§ Ehk„§isgv„§lineit„§ Vastaam Ehk„§isgyv„§lineit„§ Vastaamn Ehk„§isygv„§lineit„§ Vastaanm
Ehk„§ishv„§lineit„§ Vastaah Ehk„§ishyv„§lineit„§ Vastaahn Ehk„§isyhv„§lineit„§ Vastaanh Ehk„§is6v„§lineit„§ Vastaaj Ehk„§is6yv„§lineit„§ Vastaajn
Ehk„§isy6v„§lineit„§ Vastaanj Ehk„§isuv„§lineit„§ Vastaab Ehk„§isuyv„§lineit„§ Vastaabn Ehk„§isyuv„§lineit„§ Vastaanb Ehk„§is7v„§lineit„§
Ehk„§is7yv„§lineit„§ Ehk„§isy7v„§lineit„§ Ehk„§isjv„§lineit„§ Ehk„§isjyv„§lineit„§ Ehk„§isyjv„§lineit„§
Ehk„§istv„§lineit„§ Ehk„§istyv„§lineit„§ Ehk„§isytv„§lineit„§ Ehk„§isyvv„§lineit„§ Ehk„§isy„§lineit„§
Ehk„§isy„v§lineit„§HOME
Popular Songs:
are you with me

bookends

cork screw

fallout

never again

paraffin

te pierdo y te pienso

5 4

faris„©

sleigh ride

que no daria por ella

s„ī mycket b„§ttre

gettin' higher

v„īrvise

b„É‚ľy„É‚ľ de gel

at the speed of a yellow bullet

the right kind of wrong

let the people praise

invisible one

kung av sand

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us