Eddie Meduza
Min Svger Trnar Boxning

Min svåger tränar boxning, han är stor som ett jävla hus
Min svåger tränar boxning, kanske han inte e nåt ljus
Men han e stor som fan å han spöar alla jävlar i hela stan
Min svåger tränar boxning

När han va liten dräng, fick han alltid däng
Utav dom andra killarna som höll ihop i gäng
Men se tiden går, nu e det han som slår
Att bråka me`n betyder ambulans å sjukhussäng

Min svåger tränar boxning, ingen tror han e riktigt klok
Min svåger tränar boxning, men han har världens högerkrok
Så säg inte nånting för då får du en sån smäll så du somnar in
Min svåger tränar boxning

E du inte snäll, ger han dig en smäll
Han tränar i sin källare varenda jävla kväll
Han kan verka skum och kanske lite dum
Men om man har lärt känna honom, e han jättesnäll

Min svåger tränar boxning, han är stor som ett jävla hus
Min svåger tränar boxning, kanske han inte e nått ljus
Men han e stor som fan å han spöar alla jävlar i hela stan
Min svåger tränar boxning


Mirror lyrics:

Min svåger tränar boxning
Men han e stor som fan å han spöar alla jävlar i hela stan
Min svåger tränar boxning, kanske han inte e nått ljus
Min svåger tränar boxning, han är stor som ett jävla hus

Men om man har lärt känna honom, e han jättesnäll
Han kan verka skum och kanske lite dum
Han tränar i sin källare varenda jävla kväll
E du inte snäll, ger han dig en smäll

Min svåger tränar boxning
Så säg inte nånting för då får du en sån smäll så du somnar in
Min svåger tränar boxning, men han har världens högerkrok
Min svåger tränar boxning, ingen tror han e riktigt klok

Att bråka me`n betyder ambulans å sjukhussäng
Men se tiden går, nu e det han som slår
Utav dom andra killarna som höll ihop i gäng
När han va liten dräng, fick han alltid däng

Min svåger tränar boxning
Men han e stor som fan å han spöar alla jävlar i hela stan
Min svåger tränar boxning, kanske han inte e nåt ljus
Min svåger tränar boxning, han är stor som ett jävla hus


Relevant Tags:
MMin SSvger TTrnar BBoxning in vger rnar oxning iMn vSger rTnar oBxning jin zvger frnar voxning jMin zSvger fTrnar vBoxning
Mjin Szvger Tfrnar Bvoxning kin wvger 5rnar goxning kMin wSvger 5Trnar gBoxning Mkin Swvger T5rnar Bgoxning nin dvger hrnar noxning
nMin dSvger hTrnar nBoxning Mnin Sdvger Thrnar Bnoxning Miin evger yrnar hoxning Mn eSvger yTrnar hBoxning Mni Sevger Tyrnar Bhoxning
Mjn xvger 6rnar Booxning xSvger 6Trnar Bxning Mijn Sxvger T6rnar Bxoning M9n avger grnar Bkxning M9in aSvger gTrnar Bkoxning
Mi9n Savger Tgrnar Bokxning Mln Svvger rrnar B9xning Mlin Sger rTrnar B9oxning Miln Svger Trrnar Bo9xning Mon Sbger B0xning
Moin Sbvger Tnar B0oxning Mion Svbger Trnar Bo0xning Mkn Scger Tdnar Blxning Scvger Tdrnar Bloxning Mikn Svcger Trdnar Bolxning
M8n Sgger T4nar Bixning M8in Sgvger T4rnar Bioxning Mi8n Svgger Tr4nar Boixning Mun Sfger Tgnar Boxxning Muin Sfvger Boning
Miun Svfger Trgnar Bonxing Minn Svger Ttnar Bodning Mi Svger Ttrnar Bodxning Min Svger Trtnar Boxdning Mim Sv㴴ger T5nar Bozning
Mimn Svger Bozxning Minm Svger Tr5nar Boxzning Mih Svgger Tfnar Bocning Mihn Sver Bocxning Minh Svegr Trfnar Boxcning
Mij Svher Tenar Bosning Svhger Ternar Bosxning Minj Svgher Trenar Boxsning Mib Svyer Trnar Boxnning Mibn Svyger Trnar Boxing
Minb Svgyer Trnar Boxinng Svber Tr㤤nar Boxming Svbger Trnar Boxmning Svgber Trnar Boxnming Svver Trnnar Boxhing
Svvger Trar Boxhning Svgver Tranr Boxnhing Svfer Trmar Boxjing Svfger Trmnar Boxjning Svgfer Trnmar BoxnjingHOME
Popular Songs:
mi stamatas

esprit de valdemar

inside what's withing behind

janji tinggal janji

still

all you need

le'or chiyuchech

love

the world tonight

rimes

oh holy night [kelly clarkson]

fridens liljor

sacr charlemagne

the prettiest thing

kill me for loving you

get out of the city

je n'suis pas faite pour ca (feat. willy denzey)

vivo per lei ich lebe fr sie

mimi

fiorirà

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us