Date
Hemma Nu

Ensam lämnade jag mitt hem för länge sen,
Nu står jag här an en gång,
Tillbaks från framtiden,
De jag levde i då,
Är nåt som kanske finns,
Här i vinden och dofterna,
Och känslorna jag minns,

Jag är hemma nu,
Tillbaka igen,
För min plats är här i norden,
Jag är hemma nu,
Här lever dom än,
Alla minnen som jag har,

Alla resor jag gjort,
Från Pampas till Tibet,
Dom har lärt mig att rötterna finns kvar i evighet,
Alla borde få ha en plats dom kallar sin,
Jag har lyssnat till drömmarna och hittat hem till min,

Jag är hemma nu,
Tillbaka igen,
För min plats är här i norden,

Jag är hemma nu,
Här lever dom än,
Alla minnen som jag har,

Jag är hemma nu,
Tillbaka igen,
För min plats är här i norden,

Jag är hemma nu,
Här lever dom än,
Alla minnen som jag har,

Jag är hemma nu,
Tillbaka igen,
För min plats är här i norden,
Jag är hemma nu,

Här lever dom än,
Alla minnen som jag har.

Mirror lyrics:
Alla minnen som jag har.
Här lever dom än,

Jag är hemma nu,
För min plats är här i norden,
Tillbaka igen,
Jag är hemma nu,

Alla minnen som jag har,
Här lever dom än,
Jag är hemma nu,

För min plats är här i norden,
Tillbaka igen,
Jag är hemma nu,

Alla minnen som jag har,
Här lever dom än,
Jag är hemma nu,

För min plats är här i norden,
Tillbaka igen,
Jag är hemma nu,

Jag har lyssnat till drömmarna och hittat hem till min,
Alla borde få ha en plats dom kallar sin,
Dom har lärt mig att rötterna finns kvar i evighet,
Från Pampas till Tibet,
Alla resor jag gjort,

Alla minnen som jag har,
Här lever dom än,
Jag är hemma nu,
För min plats är här i norden,
Tillbaka igen,
Jag är hemma nu,

Och känslorna jag minns,
Här i vinden och dofterna,
Är nåt som kanske finns,
De jag levde i då,
Tillbaks från framtiden,
Nu står jag här an en gång,
Ensam lämnade jag mitt hem för länge sen,


Relevant Tags:
HHemma NNu emma u eHmma uN jemma mu jHemma mNu Hjemma Nmu uemma hu uHemma hNu Huemma Nhu nemma ju nHemma jNu
Hnemma Nju bemma bu bHemma bNu Hbemma Nbu gemma Nuu gHemma N Hgemma Nu yemma Nh yHemma Hyemma Nuh Heemma N7
Hmma N7u Hmema Nu7 Hsmma Nk Hsemma Nku Hesmma Nuk H3mma Ni H3emma Niu He3mma Nui Hfmma N8 Hfemma N8u Hefmma Nu8
Hrmma Nj Hremma Hermma Nuj H4mma Ny H4emma Nyu He4mma Nuy Hdmma HdemmaHOME
Popular Songs:
wees zuinig op m'n meissie

no matter

the game

second guessing

madan

fnvind

flat out in saskatchewan (2003 grey cup song)

lord, i'll not forget them

doin' it

denn du willst immer nur ficken

state of mind

the ride (part ii)

daddy come home

high lonesome

zombi dupont

all i have to give to you

no angel

we gonna dance by the river

anssin volkswagen

carny town

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us