E.m.m.a.
En Tjej Som Jag

(Martina) Igår på stranden mötte jag din blick.
(Marilinn) Du är så supersnygg. Du ska bli min.
(Martina & Marilinn) Men när jag ler mot dig så rodnar du.
Tänker du på mig nu?

(Alla) Heyeyeye.
(Alexandra) Måste skynda dig.
(Alla) Heyeyeye.
(Alexandra) Hohoh.

(Refräng) Vill du va med mig?
Kom hit, kom och ta mig.
Jag kan ge dig allt som du vill ha.
Om du stannar här så visar jag dig.
Du har aldrig haft en tjej som jag.

(Martina) Vill va din tjej, men bara om du vill.
(Marilinn) Jag kommer visa dig hur det går till.
(Alla) Så ta nu chansen,. du kan lita på mig.
(Martina) Du kommer aldrig att ångra dig.

(Alla) Heyeyeye.
(Alexandra) Men så svara nu.
(Alla) Heyeyeye.
(Alexandra) Hohoh.

Refräng 2ggr

(Alla) Heyeyeye.
(Alexandra) Måste skynda dig.
(Alla) Heyeyeye.
(Alexandra) Hohoh.

Refräng 2ggr

(Alexandra) En tjej som jag.
(Alla) Du har aldrig haft en tjej som jag.


Mirror lyrics:

(Alla) Du har aldrig haft en tjej som jag.
(Alexandra) En tjej som jag.

Refräng 2ggr

(Alexandra) Hohoh.
(Alla) Heyeyeye.
(Alexandra) Måste skynda dig.
(Alla) Heyeyeye.

Refräng 2ggr

(Alexandra) Hohoh.
(Alla) Heyeyeye.
(Alexandra) Men så svara nu.
(Alla) Heyeyeye.

(Martina) Du kommer aldrig att ångra dig.
(Alla) Så ta nu chansen,. du kan lita på mig.
(Marilinn) Jag kommer visa dig hur det går till.
(Martina) Vill va din tjej, men bara om du vill.

Du har aldrig haft en tjej som jag.
Om du stannar här så visar jag dig.
Jag kan ge dig allt som du vill ha.
Kom hit, kom och ta mig.
(Refräng) Vill du va med mig?

(Alexandra) Hohoh.
(Alla) Heyeyeye.
(Alexandra) Måste skynda dig.
(Alla) Heyeyeye.

Tänker du på mig nu?
(Martina & Marilinn) Men när jag ler mot dig så rodnar du.
(Marilinn) Du är så supersnygg. Du ska bli min.
(Martina) Igår på stranden mötte jag din blick.


Relevant Tags:
EEn TTjej SSom JJag n jej om ag nE jTej oSm aJg sn fjej zom kag sEn fTjej zSom kJag Esn Tfjej Szom Jkag 3n 5jej wom iag
3En 5Tjej wSom iJag E3n T5jej Swom Jiag fn hjej dom mag fEn hTjej dSom mJag Efn Thjej Sdom Jmag rn yjej eom nag rEn yTjej eSom nJag
Ern Tyjej Seom Jnag 4n 6jej xom hag 4En 6Tjej xSom hJag E4n T6jej Sxom Jhag dn gjej aom uag dEn gTjej aSom uJag Edn Tgjej Saom Juag
wn rjej Soom Jaag wEn rTjej Sm Jg Ewn Trjej Smo Jga Enn Tjjej Skm Jzg E Tej Skom Jzag En Tejj Sokm Jazg Em Tkej S9m Jqg
Emn Tkjej S9om Jqag Enm Tjkej So9m Jaqg Eh Tiej S0m Jsg Ehn Tijej S0om Jsag Enh Tjiej So0m Jasg Ej Tmej Slm Jwg Ejn Tmjej Slom Jwag
Enj Tjmej Solm Jawg Eb Tnej Sim Jxg Ebn Tnjej Siom Jxag Enb Tjnej Soim Jaxg Thej Somm Jagg So Ja Tjhej Som Jag
Tuej Soj Jah Tujej Sojm Jahg Tjuej Somj JaghHOME
Popular Songs:
falsaria

heaven

someday my prince will come

guitars and tiki bars

ready to go home

sinkemlow

miss inderpendent

unschuld

holding onto self destruction

fly me to the moon

reggae man

maafkan

jam side down

sunsets

complete

ihmissuhteet

trance locator

the anchor holds

amnesis

the bare necessities

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us