Ebba Grn
Uppgng & Fall

Jag har allt jag behöver,
tar en kölapp & väntar
på sådant som blir över.
Jag har dom rätta tabletterna.
Min mamma är snäll,
hon har alla receptena.

Jag lever i en kuvös, ni vet.
Mitt liv är en skyddad verkstad
för meningslöshet.
Mitt liv är en välfärdsvals.
Jag har allt men
jag har ingenting alls.

Jag vill se, jag vill se
Jag vill se, jag vill se
ert uppgång & fall

Jag var så tom & konstig förr.
Det är borta med vinden sen
jag låste min dörr.
Här har jag allt som behagar,
På TV ser jag barn
med uppsvällda magar.

Jag vill se, jag vill se
Jag vill se, jag vill se
ert uppgång & fall

Jag ska skratta när det faller sönder,
inga tårar ska fukta mina torra kinder.
Inga svarta kläder, inget flor,
jag ska inte bära svart slips
& svarta skor.

Jag vill se, jag vill se
Jag vill se, jag vill se
ert uppgång & fall


Mirror lyrics:

ert uppgång & fall
Jag vill se, jag vill se
Jag vill se, jag vill se

& svarta skor.
jag ska inte bära svart slips
Inga svarta kläder, inget flor,
inga tårar ska fukta mina torra kinder.
Jag ska skratta när det faller sönder,

ert uppgång & fall
Jag vill se, jag vill se
Jag vill se, jag vill se

med uppsvällda magar.
På TV ser jag barn
Här har jag allt som behagar,
jag låste min dörr.
Det är borta med vinden sen
Jag var så tom & konstig förr.

ert uppgång & fall
Jag vill se, jag vill se
Jag vill se, jag vill se

jag har ingenting alls.
Jag har allt men
Mitt liv är en välfärdsvals.
för meningslöshet.
Mitt liv är en skyddad verkstad
Jag lever i en kuvös, ni vet.

hon har alla receptena.
Min mamma är snäll,
Jag har dom rätta tabletterna.
på sådant som blir över.
tar en kölapp & väntar
Jag har allt jag behöver,


Relevant Tags:
UUppgng && FFall ppgng all pUpgng & aFll hppgng call hUppgng cFall Uhppgng Fcall 7ppgng rall
7Uppgng rFall U7ppgng Frall kppgng gall kUppgng gFall Ukppgng Fgall ippgng tall iUppgng tFall
Uippgng Ftall 8ppgng vall 8Uppgng vFall U8ppgng Fvall jppgng dall jUppgng dFall Ujppgng Fdall
yppgng Faall yUppgng Fll Uyppgng Flal Upppgng Fzll Upgng Fzall Uppgng Fazll U0pgng Fqll
U0ppgng Fqall Up0pgng Faqll Ulpgng Fsll Ulppgng Fsall Uplpgng Fasll Uopgng Fwll Uoppgng Fwall
Upopgng Fawll Fxll Fxall Upgpng Faxll Up0gng Falll Fal Upp0gng Fall
Uplgng Fakl Fakll Upplgng Falkl Upogng Faol Faoll Uppogng Falol Uppggng Fapl
Uppng Fapll Uppgng Falpl UpphngHOME
Popular Songs:
i think i'll call it morning

electric light

dark

destiny

city lies

ce rve bleu

maskers af

turn the tables

patah hati

float

nia mimada

hla

no idea

healer

te seguir

born to love you

lost land of lyonesse

pirunkieli

big picture

keep on walking

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us