Finntroll
Vindf„§rd M„§nniskopesten

Pesten kom från söder.
För tusen år sen.
Råttor av den falska tron.
Lik och död.

Med själar så svarta.
Som nattlig sky.
Vi jagar dem borta.
Varje gång.
Vi strider till gryining.
När varje troll har stupat.
Människopesten.
Har ej plats här.

Marken färgas röd.
Av kristna drägg.
Låt blodbadet börja:
D√Ė M√ĄNNISKOPESTEN!

Med blod och eld.
√Ąr vi d√∂pta.
Is och järn.
Skapade vår vagga.
Vi rider med ulver.
Mot kampen igen.
Människokött.
Det smakar mest.

Marken färgas röd.
Av kristna drägg.
Låt blodbadet börja:
D√Ė M√ĄNNISKOPESTEN!

Med blod och eld.
Vi hugger ner dem.
Blixtrande blad.
Släcker sin törst.

Människopesten...
har ej plats här.
Människopesten...
Ska slitas isär.


Mirror lyrics:

Ska slitas isär.
Människopesten...
har ej plats här.
Människopesten...

Släcker sin törst.
Blixtrande blad.
Vi hugger ner dem.
Med blod och eld.

D√Ė M√ĄNNISKOPESTEN!
Låt blodbadet börja:
Av kristna drägg.
Marken färgas röd.

Det smakar mest.
Människokött.
Mot kampen igen.
Vi rider med ulver.
Skapade vår vagga.
Is och järn.
√Ąr vi d√∂pta.
Med blod och eld.

D√Ė M√ĄNNISKOPESTEN!
Låt blodbadet börja:
Av kristna drägg.
Marken färgas röd.

Har ej plats här.
Människopesten.
När varje troll har stupat.
Vi strider till gryining.
Varje gång.
Vi jagar dem borta.
Som nattlig sky.
Med själar så svarta.

Lik och död.
Råttor av den falska tron.
För tusen år sen.
Pesten kom från söder.


Relevant Tags:
VVindf„§rd MM„§nniskopesten indf„§rd „§nniskopesten iVndf„§rd „M§nniskopesten bindf„§rd j„§nniskopesten bVindf„§rd jM„§nniskopesten
Vbindf„§rd Mj„§nniskopesten cindf„§rd k„§nniskopesten cVindf„§rd kM„§nniskopesten Vcindf„§rd Mk„§nniskopesten gindf„§rd n„§nniskopesten
gVindf„§rd nM„§nniskopesten Vgindf„§rd Mn„§nniskopesten findf„§rd M„„§nniskopesten fVindf„§rd M§nniskopesten Vfindf„§rd M§„nniskopesten
Viindf„§rd M„§§nniskopesten Vndf„§rd M„nniskopesten Vnidf„§rd M„n§niskopesten Vjndf„§rd M„§nnniskopesten Vjindf„§rd M„§niskopesten
Vijndf„§rd M„§nniskopesten V9ndf„§rd M„§mniskopesten V9indf„§rd M„§mnniskopesten Vi9ndf„§rd M„§nmniskopesten Vlndf„§rd M„§hniskopesten
Vlindf„§rd M„§hnniskopesten Vilndf„§rd M„§nhniskopesten Vondf„§rd M„§jniskopesten Voindf„§rd M„§jnniskopesten Viondf„§rd M„§njniskopesten
Vkndf„§rd M„§bniskopesten Vkindf„§rd M„§bnniskopesten Vikndf„§rd M„§nbniskopesten V8ndf„§rd V8indf„§rd
Vi8ndf„§rd M„§ninskopesten Vundf„§rd M„§nmiskopesten Vuindf„§rd Viundf„§rd M„§nnmiskopesten Vinndf„§rd M„§nhiskopesten
Vidf„§rd Vidnf„§rd M„§nnhiskopesten Vimdf„§rd M„§njiskopesten Vimndf„§rd Vinmdf„§rd M„§nnjiskopesten
Vihdf„§rd M„§nbiskopesten Vihndf„§rd Vinhdf„§rd M„§nnbiskopesten Vijdf„§rd M„§nniiskopesten M„§nnskopesten
Vinjdf„§rd M„§nnsikopesten Vibdf„§rd M„§nnjskopesten Vibndf„§rd Vinbdf„§rd M„§nnijskopesten Vinddf„§rd M„§nn9skopesten
Vinf„§rd M„§nn9iskopesten Vinfd„§rd M„§nni9skopesten Vinxf„§rd M„§nnlskopesten Vinxdf„§rd M„§nnliskopesten Vindxf„§rd M„§nnilskopesten
Vinef„§rd M„§nnoskopesten Vinedf„§rd M„§nnoiskopesten Vindef„§rd M„§nnioskopesten Vinff„§rd M„§nnkskopesten Vinfdf„§rd M„§nnkiskopesten
Vindff„§rd M„§nnikskopesten Vinrf„§rd M„§nn8skopesten Vinrdf„§rd M„§nn8iskopesten Vindrf„§rd M„§nni8skopesten Vincf„§rd M„§nnuskopesten
Vincdf„§rd M„§nnuiskopesten Vindcf„§rd M„§nniuskopesten Vinsf„§rd M„§nnisskopesten Vinsdf„§rd M„§nnikopesten Vindsf„§rd M„§nniksopesten
M„§nnizkopesten Vind„§rd M„§nnizskopesten Vind„f§rd M„§nniszkopesten Vindc„§rd M„§nniwkopesten M„§nniwskopesten
Vindfc„§rd M„§nniswkopesten Vindr„§rd M„§nnidkopesten M„§nnidskopesten Vindfr„§rd M„§nnisdkopesten Vindg„§rd M„§nniekopesten
Vindgf„§rd M„§nnieskopesten Vindfg„§rd M„§nnisekopesten Vindt„§rd M„§nnixkopesten Vindtf„§rd M„§nnixskopesten Vindft„§rd M„§nnisxkopesten
Vindv„§rd M„§nniakopesten Vindvf„§rd M„§nniaskopesten Vindfv„§rd M„§nnisakopesten Vindd„§rd M„§nniskkopesten M„§nnisopesten
Vindfd„§rd M„§nnisokpesten Vindf„„§rd M„§nnislopesten Vindf§rd M„§nnislkopesten Vindf§„rd M„§nnisklopesten Vindf„§§rd M„§nnisoopesten
Vindf„rd M„§nnisokopesten Vindf„r§d M„§nniskoopesten Vindf„§rrd M„§nnismopesten Vindf„§d M„§nnismkopesten Vindf„§dr M„§nniskmopesten
Vindf„§dd M„§nnisjopesten Vindf„§drd M„§nnisjkopesten Vindf„§rdd M„§nniskjopesten Vindf„§4d M„§nnisiopesten Vindf„§4rd M„§nnisikopesten
Vindf„§r4d M„§nniskiopesten Vindf„§gd Vindf„§grd M„§nniskpesten Vindf„§rgd M„§nniskpoestenHOME
Popular Songs:
poquita fe

la apariencia no es sincera

pitcher

rumavirsi

freaky

si te vuelves a enamorar

la prohibida

breathing

sunlight

catch me daddy

like you

cumbia power (cumbia poder)

vincent (starry starry night)

little bit less

so i begin

not going down that road again

how do i live

(if there was) any other way

cryin' my heart out for you

7 years bad luck

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us