Finntroll
Slaget Vid Blodsă€lv

Nu rör sig skogen sjÀlv.
Tusen troll korsar en Àlv
Inget ljud, inte en viskan hörs.
Krigssvin över Àlven körs.

Snart ska de strida, yxan mot skyn nu höjs.
Panik och rÀdsla, nu se kristimÀn böjs.

PĂ„ trollherrens tryne nu stiga ett grin.
Han höjer sin yxa, han piskar ett svin.
Ansikten vrids till ilska andra vrids till skrÀck.
NÀr trollens armé nu rider, i en storm av blod och trÀck.

SĂ„ faller man efter man.
SĂ„ viner vind av blod och lem.
Mindre dock av dem troll som skyddar sina hem.

Som av ett under nu mötes de.
Kung av Jehovas folk, dem som be.
Och trollherrens yxa sjunker nu.
Och av ett mÀktig slag kungen huggas itu.

PĂ„ trollherrens tryne nu stiga ett grin.
Han höjer sin yxa, han piskar ett svin.


Mirror lyrics:

Han höjer sin yxa, han piskar ett svin.
PĂ„ trollherrens tryne nu stiga ett grin.

Och av ett mÀktig slag kungen huggas itu.
Och trollherrens yxa sjunker nu.
Kung av Jehovas folk, dem som be.
Som av ett under nu mötes de.

Mindre dock av dem troll som skyddar sina hem.
SĂ„ viner vind av blod och lem.
SĂ„ faller man efter man.

NÀr trollens armé nu rider, i en storm av blod och trÀck.
Ansikten vrids till ilska andra vrids till skrÀck.
Han höjer sin yxa, han piskar ett svin.
PĂ„ trollherrens tryne nu stiga ett grin.

Panik och rÀdsla, nu se kristimÀn böjs.
Snart ska de strida, yxan mot skyn nu höjs.

Krigssvin över Àlven körs.
Inget ljud, inte en viskan hörs.
Tusen troll korsar en Àlv
Nu rör sig skogen sjÀlv.


Relevant Tags:
SSlaget VVid BBlodsă€lv laget id lodsă€lv lSaget iVd lBodsă€lv zlaget bid vlodsă€lv zSlaget bVid vBlodsă€lv Szlaget Vbid Bvlodsă€lv
wlaget cid glodsă€lv wSlaget cVid gBlodsă€lv Swlaget Vcid Bglodsă€lv dlaget gid nlodsă€lv dSlaget gVid nBlodsă€lv Sdlaget Vgid Bnlodsă€lv
elaget fid hlodsă€lv eSlaget fVid hBlodsă€lv Selaget Vfid Bhlodsă€lv xlaget Viid Bllodsă€lv xSlaget Vd Bodsă€lv Sxlaget Vdi Boldsă€lv
alaget Vjd Bkodsă€lv aSlaget Vjid Bklodsă€lv Salaget Vijd Blkodsă€lv Sllaget V9d Boodsă€lv Saget V9id Bolodsă€lv Salget Vi9d Bloodsă€lv
Skaget Vld Bpodsă€lv Sklaget Vlid Bplodsă€lv Slkaget Vild Blpodsă€lv Soaget Vod Solaget Void Bldsă€lv Sloaget Viod Bldosă€lv
Spaget Vkd Blkdsă€lv Splaget Vkid Slpaget Vikd Blokdsă€lv Slaaget V8d Bl9dsă€lv Slget V8id Bl9odsă€lv Slgaet Vi8d Blo9dsă€lv
Slzget Vud Bl0dsă€lv Slzaget Vuid Bl0odsă€lv Slazget Viud Blo0dsă€lv Slqget Vidd Blldsă€lv Slqaget Vi Slaqget Vid Bloldsă€lv
Slsget Vix Blidsă€lv Slsaget Vixd Bliodsă€lv Slasget Vidx Bloidsă€lv Slwget Vie Bloddsă€lv Slwaget Vied Blosă€lv Slawget Vide Blosdă€lv
Slxget Vif Bloxsă€lv Slxaget Vifd Bloxdsă€lv Slaxget Vidf Blodxsă€lv Slagget Vir Bloesă€lv Slaet Vird Bloedsă€lv Slaegt Vidr Blodesă€lv
Slahet Vic Blofsă€lv Slahget Vicd Blofdsă€lv Slaghet Vidc Blodfsă€lv Slayet Vis Blorsă€lv Slayget Visd Blordsă€lvHOME
Popular Songs:
autumn

i've got you under my skin

relying on you

image of hell

diamond time again

t for texas

one body breaks

postales

swallow

here's my heart

the weight of wind

tu ne dis rien

niă±a del sur

oh yes i can

touchdown king

stone of kings

yellow angels

ensame a adorarte

still love

apokalipsa

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us