Finntroll
Krigsmj„∂d

Blodet sköjler än en gång
Skogens mossor och kala berg

Kom alla hör min sång
Vi tar deras liv än en gång

Se fornatidens eld beskåda dess prakt
Dra ihop till dans i uryttjans takt
Kom töm ditt stop med trollkrigars heder
Gammelfar nu dryckoslaget leder

Sågtandat spjut och kniven så skarp
Kristmän ny falla vi ta deras skalp
Omhändertagen av forna minnens väv
Krigsruset samlas ditt stop i käften häv

så vakna anden ny ilska alla får
Med spjut och svärd vi på krigsstigen får
Höj era stop för fiendens död
Krigsrus nu väckas med sötet mjöd

Vid månens sken vi dem tar
Så vi renar vår skog
Tills ingen kristen finns kvar
Tills ingen kristen finns kvar


Mirror lyrics:

Tills ingen kristen finns kvar
Tills ingen kristen finns kvar
Så vi renar vår skog
Vid månens sken vi dem tar

Krigsrus nu väckas med sötet mjöd
Höj era stop för fiendens död
Med spjut och svärd vi på krigsstigen får
så vakna anden ny ilska alla får

Krigsruset samlas ditt stop i käften häv
Omhändertagen av forna minnens väv
Kristmän ny falla vi ta deras skalp
Sågtandat spjut och kniven så skarp

Gammelfar nu dryckoslaget leder
Kom töm ditt stop med trollkrigars heder
Dra ihop till dans i uryttjans takt
Se fornatidens eld beskåda dess prakt

Vi tar deras liv än en gång
Kom alla hör min sång

Skogens mossor och kala berg
Blodet sköjler än en gång


Relevant Tags:
KKrigsmj„∂d rigsmj„∂d rKigsmj„∂d lrigsmj„∂d lKrigsmj„∂d Klrigsmj„∂d origsmj„∂d oKrigsmj„∂d Korigsmj„∂d mrigsmj„∂d mKrigsmj„∂d
Kmrigsmj„∂d jrigsmj„∂d jKrigsmj„∂d Kjrigsmj„∂d irigsmj„∂d iKrigsmj„∂d Kirigsmj„∂d Krrigsmj„∂d Kigsmj„∂d Kirgsmj„∂d Kdigsmj„∂d
Kdrigsmj„∂d Krdigsmj„∂d K4igsmj„∂d K4rigsmj„∂d Kr4igsmj„∂d Kgigsmj„∂d Kgrigsmj„∂d Krgigsmj„∂d Ktigsmj„∂d Ktrigsmj„∂d Krtigsmj„∂d
K5igsmj„∂d K5rigsmj„∂d Kr5igsmj„∂d Kfigsmj„∂d Kfrigsmj„∂d Krfigsmj„∂d Keigsmj„∂d Kerigsmj„∂d Kreigsmj„∂d Kriigsmj„∂d Krgsmj„∂d
Krgismj„∂d Krjgsmj„∂d Krjigsmj„∂d Krijgsmj„∂d Kr9gsmj„∂d Kr9igsmj„∂d Kri9gsmj„∂d Krlgsmj„∂d Krligsmj„∂d Krilgsmj„∂d Krogsmj„∂d
Kroigsmj„∂d Kriogsmj„∂d Krkgsmj„∂d Krkigsmj„∂d Krikgsmj„∂d Kr8gsmj„∂d Kr8igsmj„∂d Kri8gsmj„∂d Krugsmj„∂d Kruigsmj„∂d Kriugsmj„∂d
Kriggsmj„∂d Krismj„∂d Krisgmj„∂d Krihsmj„∂d Krihgsmj„∂d Krighsmj„∂d Kriysmj„∂d Kriygsmj„∂d Krigysmj„∂d Kribsmj„∂d Kribgsmj„∂d
Krigbsmj„∂d Krivsmj„∂d Krivgsmj„∂d Krigvsmj„∂d Krifsmj„∂dHOME
Popular Songs:
gl„∂mt det d„§r!

hide the word

full time fool

chu chai can (english version)

cryin' time

ton echo

i'm starting over

one more day

thrown out of the bar

oh these walls

helene et le sang

nada es igual

when you took your love away

no. no. no.

burn for you

california angel

who's counting

birds fly (whisper to a scream)

early morning love

walking after midnight

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us