Finntroll
Jaktens Tid

... Bygden står stilla, en stjärklar natt ...
... En eld fjärran skådas, ty de närmar sig ...

Fram rider trollens kung,
med vargabroder ut på jakt.
Allt levande flyr, fä och frände,
blodet skall dränka denna ensliga trakt.

Utav mörket i sin eviga sal,
han ger sig ut, en törst att släcka.
Här skyndas de fram på krokiga ben,
Flera liv att tas, hundra ben att knäcka.

Trollherrens sällskap river sig fram,
genom dyster skog och fruset fjäll.
De dräper vad de ser och finner allt gömt,
huvuden snart pryder deras heliga häll.

Så står trackten dyster och mörk.
Solen stiger inget liv att skåda,
I underjorden firas en lyckad jakt.
Sedan igen, för sekler, tystnad råda ...

(Ve dig människa, du inkräktar här.
Snart trollen dig till hällen bär ...)


Mirror lyrics:

Snart trollen dig till hällen bär ...)
(Ve dig människa, du inkräktar här.

Sedan igen, för sekler, tystnad råda ...
I underjorden firas en lyckad jakt.
Solen stiger inget liv att skåda,
Så står trackten dyster och mörk.

huvuden snart pryder deras heliga häll.
De dräper vad de ser och finner allt gömt,
genom dyster skog och fruset fjäll.
Trollherrens sällskap river sig fram,

Flera liv att tas, hundra ben att knäcka.
Här skyndas de fram på krokiga ben,
han ger sig ut, en törst att släcka.
Utav mörket i sin eviga sal,

blodet skall dränka denna ensliga trakt.
Allt levande flyr, fä och frände,
med vargabroder ut på jakt.
Fram rider trollens kung,

... En eld fjärran skådas, ty de närmar sig ...
... Bygden står stilla, en stjärklar natt ...


Relevant Tags:
JJaktens TTid aktens id aJktens iTd kaktens fid kJaktens fTid Jkaktens Tfid iaktens 5id iJaktens 5Tid Jiaktens T5id maktens hid
mJaktens hTid Jmaktens Thid naktens yid nJaktens yTid Jnaktens Tyid haktens 6id hJaktens 6Tid Jhaktens T6id uaktens gid uJaktens gTid
Juaktens Tgid Jaaktens rid Jktens rTid Jkatens Trid Jzktens Tiid Jzaktens Td Jazktens Tdi Jqktens Tjd Jqaktens Tjid Jaqktens Tijd
Jsktens T9d Jsaktens T9id Jasktens Ti9d Jwktens Tld Jwaktens Tlid Jawktens Tild Jxktens Tod Jxaktens Toid Jaxktens Tiod Jakktens Tkd
Jatens Tkid Jatkens Tikd Jaltens T8d Jalktens T8id Jakltens Ti8d Jaotens Tud Jaoktens Tuid Jakotens Tiud Jamtens Tidd Jamktens Ti
Jakmtens Tid Jajtens Tix Jajktens Tixd Jakjtens Tidx Jaitens Tie Jaiktens Tied Jakitens Tide Jakttens Tif Jakens Tifd Jaketns Tidf
Jakfens Tir Jakftens Tird Jaktfens Tidr Jak5ens Tic Jak5tens Ticd Jakt5ens Tidc Jakhens Tis Jakhtens Tisd Jakthens Tids JakyensHOME
Popular Songs:
surprisin'

texas

ali

burn that broken bed (with calexico)

ahora entendi

i'm cryin

mistakes

possession

volo di notte

daddy's gonna save my soul

el maana

a summer song

she painted fire across the skyline iii

somewhere between

on a leash

last song

mrdar anders

hola soleil

where do i belong

when did you know

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us