Finn Kalvik
Oslo Sommer

Sommerkveldens bleke ansikt
luter over blomst og trær.
Og bak åsen venter natten
sval av dugg og ganske nær.


Klart og smertelig blir noe
risset inn i denne kveld.
Gjenlyd av en stemme brister
i et spørrende farvel.
Det er bløte dryss av roser
som lar sine blader falle
i en stille sommerhave
som er blitt forlatt av alle.

Regnet henger tungt i luften.
Trikken skyter lyn langt borte.
Så blir alle lyder stumme.
Så blir alle farver sorte.

Så blir alle tanker trette
Så dør alle drømmer hen.
Noe smelter bort med natten.
Aldri kommer det igjen.Mirror lyrics:


Aldri kommer det igjen.
Noe smelter bort med natten.
Så dør alle drømmer hen.
Så blir alle tanker trette

Så blir alle farver sorte.
Så blir alle lyder stumme.
Trikken skyter lyn langt borte.
Regnet henger tungt i luften.

som er blitt forlatt av alle.
i en stille sommerhave
som lar sine blader falle
Det er bløte dryss av roser
i et spørrende farvel.
Gjenlyd av en stemme brister
risset inn i denne kveld.
Klart og smertelig blir noe


sval av dugg og ganske nær.
Og bak åsen venter natten
luter over blomst og trær.
Sommerkveldens bleke ansikt


Relevant Tags:
OOslo SSommer slo ommer sOlo oSmmer kslo zommer kOslo zSommer Okslo Szommer 9slo wommer 9Oslo wSommer O9slo Swommer 0slo dommer
0Oslo dSommer O0slo Sdommer lslo eommer lOslo eSommer Olslo Seommer islo xommer iOslo xSommer Oislo Sxommer Osslo aommer Olo aSommer
Olso Saommer Ozlo Soommer Ozslo Smmer Oszlo Smomer Owlo Skmmer Owslo Skommer Oswlo Sokmmer Odlo S9mmer Odslo S9ommer Osdlo So9mmer
Oelo S0mmer Oeslo S0ommer Oselo So0mmer Oxlo Slmmer Oxslo Slommer Osxlo Solmmer Oalo Simmer Oaslo Siommer Osalo Soimmer Osllo Sommmer
Oso Somer Osol Sommer Osko Sojmer Osklo Sojmmer Oslko Somjmer Osoo Sokmer Osolo Osloo Somkmer Ospo Sonmer Osplo SonmmerHOME
Popular Songs:
looking down

even you

santo grial

sweet guinevere

slow down jackson

love no limit

you were the king, now you're unconcious

better rain

your reach

flesh

good times

dsir dsir

you're taking me over

no air

un ramito de violetas

futon

if you don't somebody will

espiritu

dust bunny

hallelujah (original)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us