Finn Kalvik
Et Liv 侍 Leve

Dagen g책r mot kveld
Snart g책r sola ned min venn
S책 ta deg i vare
Du er en ensom sjel
Du sp첩r meg om og om igjen
Men hva kan jeg svare


For livet st책r p책 spill
Og jeg er fylt av tvil
Er det det du vil vite
Men jeg orker ikke mer
Jeg bare st책r her stum og ser
For jeg veit altfor lite
Jeg har et liv 책 leve
S책 g책 er du snill


En stillhet hersker n책
Som mellom tause tunge fjell
Er den en tone
Er den en tone
I en hverdag ingen s책
Ble ditt rop til et farvel
Med meg og din trone
Men du har ryggen fri
Selv om allting er forbi
Og du dr첩mmer om andre
Men n책r alle gamle spor
Er hvisket ut av ord
Er du d첩mt til 책 vandre


Jeg har et liv 책 leve
S책 g책 er du snill

Mirror lyrics:
S책 g책 er du snill
Jeg har et liv 책 leve


Er du d첩mt til 책 vandre
Er hvisket ut av ord
Men n책r alle gamle spor
Og du dr첩mmer om andre
Selv om allting er forbi
Men du har ryggen fri
Med meg og din trone
Ble ditt rop til et farvel
I en hverdag ingen s책
Er den en tone
Er den en tone
Som mellom tause tunge fjell
En stillhet hersker n책


S책 g책 er du snill
Jeg har et liv 책 leve
For jeg veit altfor lite
Jeg bare st책r her stum og ser
Men jeg orker ikke mer
Er det det du vil vite
Og jeg er fylt av tvil
For livet st책r p책 spill


Men hva kan jeg svare
Du sp첩r meg om og om igjen
Du er en ensom sjel
S책 ta deg i vare
Snart g책r sola ned min venn
Dagen g책r mot kveld


Relevant Tags:
EEt LLiv 娠 LLeve t iv eve tE iLv 담 eLve st kiv 侍 keve sEt kLiv kLeve Est Lkiv 侍 Lkeve 3t oiv oeve 3Et oLiv oLeve
E3t Loiv Loeve ft piv peve fEt pLiv pLeve Eft Lpiv Lpeve rt Liiv Leeve rEt Lv Lve Ert Lvi Lvee 4t Ljv Lsve
4Et Ljiv Lseve E4t Lijv Lesve dt L9v L3ve dEt L9iv L3eve Edt Li9v Le3ve wt Llv Lfve wEt Lliv Lfeve Ewt Lilv Lefve
Ett Lov Lrve E Lreve Et Liov Lerve Ef Lkv L4ve L4eve Etf Likv Le4ve E5 L8v Ldve E5t L8iv Ldeve
Et5 Li8v Ledve Eh Luv Lwve Eht Luiv Lweve Eth Liuv Lewve Ey Livv LevveHOME
Popular Songs:
goodnight sweetheart

love of a lifetime

in the deep [bird york]

no tengo suerte en el amor 2

it's looking good

drago

for now

fritiof anderssons paradmarsch

i am

usuniety

won't u be mine

shapes of things

it will never end

stars and midnight blue

je n'ai rien appris (both sides now)

speed home california

fullhouse theme

you found me

pledging my love

from now on

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us