Finn Kalvik
De Alvorlige Menn

Har du sett de alvorlige menn
Som ustanselig kommer igjen
I en tid under ulykkestjernen
Har jeg fått det på hjertet og hjernen
At de er overalt hvor du vender deg hen
Disse meget alvorlige menn

Det er herrer i formiddagsdress
Comme il faut til en verdenskongress
Eller mere lokale figurer
Iført mere lokale mundurer
Men hvor alt blir bestemt går de alltid igjen
Disse meget alvorlige menn

Det var natt det var spøkelsesnatt
Svarte messer og heksesabatt
Alle bortglemte ånder og makter
Banket på hos en enkel betrakter
Det var paradoksalt men man frøs - ja man frøs
Da vårherre slapp helvete løs

Og jeg vandret i helvetes hus
Som i drøm eller opiumsrus
Jeg var jeg samtidig oppe og nede
Jeg så alt jeg var mer enn til stede
Og jeg kom til en dør og jeg leste et ord
På et skilt det var ordet kontor

Jeg gikk inn og der satt de igjen
Disse meget alvorlige menn
Det var endeløst mange kontorer
Og ved nye patentskriveborder
Satt i rekker og rader herr den og herr den
Og var meget alvorlige menn

Har du sett de alvorlige menn
Du skal se dem de kommer igjen
Du skal se deres navn garanterer
Når det hele tross alt cirkulerer
Ja de er der de var
Der de kommer igjen
Det er meget alvorlige menn

(dette er bare 6 av 12 vers)
Mirror lyrics:(dette er bare 6 av 12 vers)

Det er meget alvorlige menn
Der de kommer igjen
Ja de er der de var
Når det hele tross alt cirkulerer
Du skal se deres navn garanterer
Du skal se dem de kommer igjen
Har du sett de alvorlige menn

Og var meget alvorlige menn
Satt i rekker og rader herr den og herr den
Og ved nye patentskriveborder
Det var endeløst mange kontorer
Disse meget alvorlige menn
Jeg gikk inn og der satt de igjen

På et skilt det var ordet kontor
Og jeg kom til en dør og jeg leste et ord
Jeg så alt jeg var mer enn til stede
Jeg var jeg samtidig oppe og nede
Som i drøm eller opiumsrus
Og jeg vandret i helvetes hus

Da vårherre slapp helvete løs
Det var paradoksalt men man frøs - ja man frøs
Banket på hos en enkel betrakter
Alle bortglemte ånder og makter
Svarte messer og heksesabatt
Det var natt det var spøkelsesnatt

Disse meget alvorlige menn
Men hvor alt blir bestemt går de alltid igjen
Iført mere lokale mundurer
Eller mere lokale figurer
Comme il faut til en verdenskongress
Det er herrer i formiddagsdress

Disse meget alvorlige menn
At de er overalt hvor du vender deg hen
Har jeg fått det på hjertet og hjernen
I en tid under ulykkestjernen
Som ustanselig kommer igjen
Har du sett de alvorlige menn


Relevant Tags:
DDe AAlvorlige MMenn e lvorlige enn eD lAvorlige eMnn xe zlvorlige jenn xDe zAlvorlige jMenn Dxe Azlvorlige Mjenn
ee qlvorlige kenn eDe qAlvorlige kMenn Dee Aqlvorlige Mkenn fe slvorlige nenn fDe sAlvorlige nMenn Dfe Aslvorlige Mnenn
re wlvorlige Meenn rDe wAlvorlige Mnn Dre Awlvorlige Mnen ce xlvorlige Msnn cDe xAlvorlige Msenn Dce Axlvorlige Mesnn
se Allvorlige M3nn sDe Avorlige M3enn Dse Avlorlige Me3nn Akvorlige Mfnn D Aklvorlige Mfenn De Alkvorlige Mefnn
Ds Aovorlige Mrnn Aolvorlige Mrenn Des Alovorlige Mernn D3 Apvorlige M4nn D3e Aplvorlige M4enn De3 Alpvorlige Me4nn
Df Alvvorlige Mdnn Alorlige Mdenn Def Alovrlige Mednn Dr Alborlige Mwnn Albvorlige Mwenn Der Alvborlige Mewnn
D4 Alcorlige Mennn D4e Alcvorlige Men De4 Alvcorlige Menn Dd Algorlige Memn Dde Algvorlige Memnn Ded Alvgorlige Menmn
Dw Alforlige Mehn Dwe Alfvorlige Mehnn Dew Alvforlige Menhn Alvoorlige Mejn Alvrlige Mejnn Alvrolige Menjn
Alvkrlige Mebn Alvkorlige Mebnn Alvokrlige Menbn Alv9rlige Alv9orlige Alvo9rlige
Alv0rlige Menm Alv0orlige Alvo0rlige Mennm Alvlrlige Menh Alvlorlige Alvolrlige Mennh
Alvirlige Menj Alviorlige Alvoirlige Mennj Alvorrlige Menb Alvolige Alvolrige Mennb
Alvodlige Alvodrlige Alvordlige Alvo4lige Alvo4rlige Alvor4lige
Alvoglige Alvogrlige Alvorglige Alvotlige Alvotrlige Alvortlige
Alvo5lige Alvo5rlige Alvor5lige AlvofligeHOME
Popular Songs:
auld lang syne

e. knievel interlude (the perils of keeping it rea...

wasted years

push it along

silhouette

you make it feel like christmas

homeward bound

the awakening (ode to the art of self destruction,...

other woman

love you, will you love me

i feel free (version 2)

criminal mambo

mat gleason is god

send me

ay

nada ms

fr uns

sad house daddy

qui a le droit (live)

c c (you set the fire in me)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us