Finn Kalvik
Dd Mann Rider

Det klaprer på veien av hover mot grus:
Død mann rider
Det klager en storm om ditt høstlige hus,
Og natten er sort som en utslukket rus
Død mann rider til kirke

Det flagrer en kappe i høstmåneskinn
Død mann rider
Hans kappe er løv og hans hest er en vind
Det knirker og slår i en kirkegårdsgrind
Død mann rider til kirke

Hvem våger å møte den fremmede gjest
Død mann rider
Slå korstegn for brystet søk ly hos din prest
Det kommer en redsel til hest til hest
Død mann rider til kirke

Mirror lyrics:
Død mann rider til kirke
Det kommer en redsel til hest til hest
Slå korstegn for brystet søk ly hos din prest
Død mann rider
Hvem våger å møte den fremmede gjest

Død mann rider til kirke
Det knirker og slår i en kirkegårdsgrind
Hans kappe er løv og hans hest er en vind
Død mann rider
Det flagrer en kappe i høstmåneskinn

Død mann rider til kirke
Og natten er sort som en utslukket rus
Det klager en storm om ditt høstlige hus,
Død mann rider
Det klaprer på veien av hover mot grus:


Relevant Tags:
DDd MMann RRider d ann ider Dd aMnn iRder xd jann dider xDd jMann dRider Dxd Mjann Rdider ed kann 4ider
eDd kMann 4Rider Ded Mkann R4ider fd nann gider fDd nMann gRider Dfd Mnann Rgider rd Maann tider rDd Mnn tRider
Drd Mnan Rtider cd Mznn 5ider cDd Mzann 5Rider Dcd Maznn R5ider sd Mqnn fider sDd Mqann fRider Dsd Maqnn Rfider
Dd Msnn eider Dd Msann eRider Dd Masnn Reider D㸸d Mwnn Riider Dd Mwann Rder Dd Mawnn Rdier Ddd Mxnn Rjder
D Mxann Rjider Dd Maxnn Rijder Dx Mannn R9der Dxd Man R9ider Ddx Mann Ri9der De Mamn Rlder Ded Mamnn Rlider
Dde Manmn Rilder Df Mahn Roder Dfd Mahnn Roider Ddf Manhn Rioder Dr Majn Rkder Drd Majnn Rkider Ddr Manjn Rikder
Dc Mabn R8der Dcd Mabnn R8ider Ddc Manbn Ri8der Ds Ruder Dsd Ruider Dds Riuder Manm Ridder
Rier Mannm Riedr Manh Rixer Rixder Mannh RidxerHOME
Popular Songs:
pozdrav z fronty

el convoy ensenadense

the light on the hill

no one left to hold

half way

bill, when are you coming back

tuesday afternoon

suave and suffocated

like a star

devil behind my smile

men gr eg ve engene

acid jed

what

doctor feelgood (feat. the pirates)

here comes the sun

kesn lapsi

it's ok love

ode to the armed services

will it go round in circles

burgandy

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us