Varnagel
Stjrnan I ␓st

Han ser, han ser stjärnan i öst
han sträcker sig ut för att nå den
Han ber, ber om gudarnas tröst,
han vet att han aldrig kan få den

Han startade kriget för pengar i gudarnas namn

Och även fast jag inte kan tro det
-att det finns ett liv bortom det här,
(där vi en gång för alla kan leva i frihet)
dit ingen kan köpa sig till eller sno det,
där ni får ert straff för ert maktbegär

Han ser, han ser stjärnor i väst
för makten måst människor mördas
Han ber, tillber kulornas tröst
och ära och rikedom skördas

För guden av pengar han utkämpar heliga krig

Och även fast jag inte kan tro det
-att det finns ett liv bortom det här,
(där vi en gång för alla kan leva i frihet)
dit ingen kan köpa sig till eller sno det,
där ni får ert straff för ert maktbegär

-så önskar jag nog att jag gjorde det


Mirror lyrics:

-så önskar jag nog att jag gjorde det

där ni får ert straff för ert maktbegär
dit ingen kan köpa sig till eller sno det,
(där vi en gång för alla kan leva i frihet)
-att det finns ett liv bortom det här,
Och även fast jag inte kan tro det

För guden av pengar han utkämpar heliga krig

och ära och rikedom skördas
Han ber, tillber kulornas tröst
för makten måst människor mördas
Han ser, han ser stjärnor i väst

där ni får ert straff för ert maktbegär
dit ingen kan köpa sig till eller sno det,
(där vi en gång för alla kan leva i frihet)
-att det finns ett liv bortom det här,
Och även fast jag inte kan tro det

Han startade kriget för pengar i gudarnas namn

han vet att han aldrig kan få den
Han ber, ber om gudarnas tröst,
han sträcker sig ut för att nå den
Han ser, han ser stjärnan i öst


Relevant Tags:
SStjrnan II ␓st tjrnan ␓st tSjrnan I ␓st ztjrnan j ッ␓st zStjrnan jI ␓st Sztjrnan Ij ⃐st
wtjrnan 9 ␓st wStjrnan 9I バst Swtjrnan I9 バst dtjrnan l ␐st dStjrnan lI st Sdtjrnan Il ⓐst
etjrnan o ␓st eStjrnan oI st Setjrnan Io st xtjrnan k ␓sst xStjrnan kI ␓t Sxtjrnan Ik ␓ts
atjrnan 8 ␓zt aStjrnan 8I ␓zst Satjrnan I8 ␓szt Sttjrnan u ␓wt Sjrnan uI ␓wst Sjtrnan Iu ␓swt
Sfjrnan ␓dt Sftjrnan ␓dst Stfjrnan ␓sdt S5jrnan ␓et S5tjrnan ␓est St5jrnan ␓set
Shjrnan ␓xt Shtjrnan ␓xst Sthjrnan ␓sxt Syjrnan ␓at Sytjrnan ␓ast Styjrnan ␓sat
S6jrnan ␓stt S6tjrnan ␓s St6jrnan ␓st Sgjrnan ␓sf Sgtjrnan ␓sft Stgjrnan ␓stf
Srjrnan ␓s5 Srtjrnan ␓s5t Strjrnan ␓st5 Stjjrnan ␓sh Strnan ␓sht Stjrnan ␓sth
Stkrnan ␓sy Stkjrnan ␓syt Stjkrnan ␓sty Stirnan ␓s6 Stijrnan ␓s6t Stjirnan ␓st6
Stmrnan ␓sg Stmjrnan ␓sgt Stjmrnan ␓stg Stnrnan ␓sr Stnjrnan ␓srt Stjnrnan ␓str
Sthrnan Stjhrnan Sturnan Stujrnan Stjurnan Stjrnan
Stjrnan Stjrnan Stjッrnan Stjrnan Stj⃤rnan Stjrnan
Stjヤrnan StjヤrnanHOME
Popular Songs:
prelude

stand by me

1 2 3

action de grace

cuando las piedras hablan

goodbye for the last

believe

greatest day

wups

the peacemaker

i fought the law

little boy i miss you

hearts frozen solid, thawed once more...

lesson in love

dimanche en hiver

live twice

beekeeper's blues

hyv yt

on croit rver

baby's coming back

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us