Vazelina Bilopphggers
Hjelp Meg Ragna (help Me Rhonda)

HJELP MEG RAGNA.
B.Wilson/E. VÃ¥gan, Gehrmans Musikforlag ab.

Je vart kaste ut frå hybel min tel fordel for en gudbransdøl,
for a'Ragna som eig huset sa a'måtte ha det for seg sjøl.
Nå veit je itt'no ænna råd hæll å sparke hardt og banke på.
Hjelp meg Ragna, je vil ha att hybal min nå.

Refr: Hjelp meg Ranga, hjep hjelp meg Ragna x5
Ragna var så snill. Låss opp døra i kvæl.

Den nye mænn på hybal og a Ragna er visst kamerater.
Og begge fløtt tel Follebu når OL kjem tel Lillehammer.
Mun uansett så må je inn og hente tænnbørsten og baggen min.
Hjelp meg Ragna. Hør på je står her og grin.

Refr.

Gitar / Sax - solo.

Refr.


Mirror lyrics:

Refr.

Gitar / Sax - solo.

Refr.

Hjelp meg Ragna. Hør på je står her og grin.
Mun uansett så må je inn og hente tænnbørsten og baggen min.
Og begge fløtt tel Follebu når OL kjem tel Lillehammer.
Den nye mænn på hybal og a Ragna er visst kamerater.

Ragna var så snill. Låss opp døra i kvæl.
Refr: Hjelp meg Ranga, hjep hjelp meg Ragna x5

Hjelp meg Ragna, je vil ha att hybal min nå.
Nå veit je itt'no ænna råd hæll å sparke hardt og banke på.
for a'Ragna som eig huset sa a'måtte ha det for seg sjøl.
Je vart kaste ut frå hybel min tel fordel for en gudbransdøl,

B.Wilson/E. VÃ¥gan, Gehrmans Musikforlag ab.
HJELP MEG RAGNA.


Relevant Tags:
HHjelp MMeg RRagna ((help MMe RRhonda) jelp eg agna help e honda) jHelp eMg aRgna h(elp eM hRonda) jjelp jeg dagna (hhelp je dhonda) jHjelp jMeg dRagna (elp jMe dRhonda)
Hjjelp Mjeg Rdagna (ehlp Mje Rdhonda) ujelp keg 4agna (jelp ke 4honda) uHjelp kMeg 4Ragna (jhelp kMe 4Rhonda) Hujelp Mkeg R4agna (hjelp Mke R4honda) njelp neg gagna (uelp ne ghonda)
nHjelp nMeg gRagna (uhelp nMe gRhonda) Hnjelp Mneg Rgagna (huelp Mne Rghonda) bjelp Meeg tagna (nelp Mee thonda) bHjelp Mg tRagna (nhelp M tRhonda) Hbjelp Mge Rtagna (hnelp Me Rthonda)
gjelp Msg 5agna (belp Ms 5honda) gHjelp Mseg 5Ragna (bhelp Mse 5Rhonda) Hgjelp Mesg R5agna (hbelp Mes R5honda) yjelp M3g fagna (gelp M3 fhonda) yHjelp M3eg fRagna (ghelp M3e fRhonda)
Hyjelp Me3g Rfagna (hgelp Me3 Rfhonda) Mfg eagna (yelp Mf ehonda) Help Mfeg eRagna (yhelp Mfe eRhonda) Hejlp Mefg Reagna (hyelp Mef Rehonda) Hkelp Mrg Raagna (heelp Mr Rhhonda)
Hkjelp Mreg Rgna (hlp Mre Ronda) Hjkelp Merg Rgana (hlep Mer Rohnda) Hielp M4g Rzgna (hslp M4 Rjonda) Hijelp M4eg Rzagna (hselp M4e Rjhonda) Hjielp Me4g Razgna (heslp Me4 Rhjonda)
Hmelp Mdg Rqgna (h3lp Md Ruonda) Hmjelp Mdeg Rqagna (h3elp Mde Ruhonda) Hjmelp Medg Raqgna (he3lp Med Rhuonda) Hnelp Mwg Rsgna (hflp Mw Rnonda) Mweg Rsagna (hfelp Mwe Rnhonda)
Hjnelp Mewg Rasgna (heflp Mew Rhnonda) Hhelp Megg Rwgna (hrlp Rbonda) Hhjelp Me Rwagna (hrelp Rbhonda) Hjhelp Meg Rawgna (herlp Rhbonda) Huelp Meh Rxgna (h4lp Rgonda)
Mehg Rxagna (h4elp Hjuelp Megh Raxgna (he4lp Rhgonda) Hjeelp Mey Raggna (hdlp Ryonda) Hjlp Meyg Rana (hdelp Ryhonda) Hjlep Megy Ranga (hedlp Rhyonda)
Hjslp Meb Rahna (hwlp Rhoonda) Hjselp Mebg Rahgna (hwelp Rhnda) Hjeslp Megb Raghna (hewlp Rhnoda) Hj3lp Mev Rayna (hellp Rhknda) Hj3elp Mevg Raygna (hep Rhkonda)
Hje3lp Megv Ragyna (hepl Rhoknda) Hjflp Mef Rabna (hekp Rh9nda) Hjfelp Rabgna (heklp Rh9onda) Hjeflp Megf Ragbna (helkp Rho9nda) Hjrlp Met Ravna (heop Rh0nda)
Hjrelp Metg Ravgna (heolp Rh0onda) Hjerlp Megt Ragvna (helop Rho0nda) Hj4lp Rafna (hepp Rhlnda) Hj4elp Rafgna (heplp Rhlonda)HOME
Popular Songs:
mi tamagotchi (la chacharita)

som splintra speil

one more time

gardenia

salut (uomo dove vai)

juste un peu de silence

zum galli

danger

besame morenita, pedro fernandez

in 'n' out

i'll try

meer van jou

sleeping monkey

mansions for me

placemat blues

uomini fragili

sola (salsa version)

yann derrien

the day before the day

losin' your mind

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us