Vapnet
Jag Lt Bara Sanningen G

Sant?
nej, det var nog aldrig helt sant
men det jag hörde om oss
det klingade till inom mig
som något
som borde ha varit

Du, du ser bara slump i oss
jag ser trådar uppifrån
jag ser glitter runt dig där vi står
och när vi går

Lögn?
säger du jag säger lugn
jag la varken till eller från
jag lät bara sanningen gå
runt ett tag
och bli något annat


Mirror lyrics:

och bli något annat
runt ett tag
jag lät bara sanningen gå
jag la varken till eller från
säger du jag säger lugn
Lögn?

och när vi går
jag ser glitter runt dig där vi står
jag ser trådar uppifrån
Du, du ser bara slump i oss

som borde ha varit
som något
det klingade till inom mig
men det jag hörde om oss
nej, det var nog aldrig helt sant
Sant?


Relevant Tags:
JJag LLt BBara SSanningen GG ag t ara anningen aJg Lt aBra aSnningen G kag kt vara zanningen h kJag kLt vBara zSanningen hG
Jkag Lkt Bvara Szanningen Gh iag ot gara wanningen y iJag oLt gBara wSanningen yG Jiag Lot Bgara Swanningen Gy mag pt nara danningen b
mJag pLt nBara dSanningen bG Jmag Lpt Bnara Sdanningen Gb nag Lt hara eanningen v nJag Lt hBara eSanningen vG Jnag Lt Bhara Seanningen Gv
hag L㤤t Baara xanningen f hJag Lt Bra xSanningen fG Jhag Lt Braa Sxanningen Gf uag Ltt Bzra aanningen t uJag L Bzara aSanningen tG
Juag Lt Bazra Saanningen Gt Jaag Lf Bqra G Jg Lft Bqara Snningen G Jga Ltf Baqra Snaningen G Jzg L5 Bsra Sznningen G㴴
Jzag L5t Bsara G Jazg Lt5 Basra Saznningen G Jqg Lh Bwra Sqnningen Jqag Lht Bwara Sqanningen Jaqg Lth Bawra Saqnningen
Jsg Ly Bxra Ssnningen Jsag Lyt Bxara Ssanningen Jasg Lty Baxra Sasnningen Jwg L6 Barra Swnningen Jwag L6t Baa
Jawg Lt6 Baar Sawnningen Jxg Lg Bada Sxnningen Jxag Lgt Badra Jaxg Ltg Barda Saxnningen Jagg Lr Ba4a Sannningen
Ja Lrt Ba4ra Saningen Jag Ltr Bar4a Sanningen Jah Baga Samningen Jahg Bagra Samnningen Jagh Barga Sanmningen
Jay Bata Sahningen Jayg Batra Sahnningen Jagy Barta Sanhningen Jab Ba5a Sajningen Jabg Ba5ra Sajnningen
Jagb Bar5a Sanjningen Jav Bafa Sabningen Javg Bafra Sabnningen Jagv Barfa Sanbningen Jaf Baea
Jafg Baera Jagf Barea Saninngen Jat Baraa Sanmingen Jatg Bar Jagt Bara Sannmingen
Barz Sanhingen Barza Baraz Sannhingen Barq Sanjingen Barqa
Baraq Sannjingen Bars Sanbingen Barsa Baras Sannbingen Barw Sanniingen
Barwa Sannngen Baraw Sannnigen Barx Sannjngen Barxa Barax Sannijngen
Sann9ngenHOME
Popular Songs:
someone to love

kaltes herz

get you

villancico

i'm over you

going down slow

fingiendo lagrimas

wishing on a star

nousee

in the rapids

don't think it's funny

light of love

pieni punatukkainen tytt

sven r g vs bass t on a party trip (rob mayth re

go to hell

to say goodbye to you

slang

마주치지 말자 ...

comment aller l bas

losing

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us