Vapnet
Nyr

En vit päls över ditt frusna hår
jag tog med mig champagne inifrån
Men de ord som krävs saknas mig
Ett till år till, tänker jag, vi får se

Det hänger snö
över dig
Och något fel
som är försent
att skaka av
Det följer med

Så jag tar din hand i min hand
Den är varm men det känns ingenting

Det hänger snö
över dig
Och något fel
som är försent
att skaka av
Det följer med

Ett nytt år
En ny start


Mirror lyrics:

En ny start
Ett nytt år

Det följer med
att skaka av
som är försent
Och något fel
över dig
Det hänger snö

Den är varm men det känns ingenting
Så jag tar din hand i min hand

Det följer med
att skaka av
som är försent
Och något fel
över dig
Det hänger snö

Ett till år till, tänker jag, vi får se
Men de ord som krävs saknas mig
jag tog med mig champagne inifrån
En vit päls över ditt frusna hår


Relevant Tags:
NNyr yr yNr myr mNyr Nmyr hyr hNyr Nhyr jyr jNyr
Njyr byr bNyr Nbyr Nyyr Nr Nyr Ngr Ngyr Nygr Nhr
Nyhr N6r N6yr Ny6r Nur Nuyr Nyur N7r N7yr Ny7r NjrHOME
Popular Songs:
le vent nous portera

mi rancherita

what's a memory like you doing in a love like this

die flut

konfettiregn

do what you're told

already free

list do t.

corazones

ne bouge pas

bad things to bad people

fool who knows

skog

down by the seaside (with robert plant)

another you

turn back the time

hey hey

been there, dun dat

i want you

wild things

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us