Vamp
Skjed Sjel

de daue vise lysbilder
i fira dimensjonar
og forelese visdomsord
te glømte folketonar
den fysste nåttå itte tri
du har gått rett på trynet i

og faen spele kassabass
og messinginstrumenter
i sjelå når du våkne opp
te syndeflodars renter
du vett du e den skyldige
men e mest ligagyldige

der e nok grunnar te å dra
der verdige e kvitt deg
og nok te vinna Hollywood
så massane får sitt deg:
ei skjedå sjel med skjorta på
med låste tid og knappe råd
Mirror lyrics:med låste tid og knappe råd
ei skjedå sjel med skjorta på
så massane får sitt deg:
og nok te vinna Hollywood
der verdige e kvitt deg
der e nok grunnar te å dra

men e mest ligagyldige
du vett du e den skyldige
te syndeflodars renter
i sjelå når du våkne opp
og messinginstrumenter
og faen spele kassabass

du har gått rett på trynet i
den fysste nåttå itte tri
te glømte folketonar
og forelese visdomsord
i fira dimensjonar
de daue vise lysbilder


Relevant Tags:
SSkjed SSjel kjed jel kSjed jSel zkjed zjel zSkjed zSjel Szkjed Szjel wkjed wjel wSkjed wSjel
Swkjed Swjel dkjed djel dSkjed dSjel Sdkjed Sdjel ekjed ejel eSkjed eSjel Sekjed Sejel xkjed xjel
xSkjed xSjel Sxkjed Sxjel akjed ajel aSkjed aSjel Sakjed Sajel Skkjed Sjjel Sjed Sel Sjked Sejl
Sljed Skel Slkjed Skjel Skljed Sjkel Sojed Siel Sokjed Sijel Skojed Sjiel Smjed Smel Smkjed Smjel
Skmjed Sjmel Sjjed Snel Sjkjed Snjel Skjjed Sjnel Sijed Shel Sikjed Shjel Skijed Sjhel Suel
Sked Sujel Skejd Sjuel Skked Sjeel Sjl Skjked Sjle Skied Sjsl Sjsel Skjied Sjesl
Skmed Sj3l Sj3el Skjmed Sje3l Skned Sjfl Sknjed Sjfel Skjned SjeflHOME
Popular Songs:
the master sleeps

janji hati

where is all that love you talked about

whoever's watchin'

forbuden frukt

to live

strong

dreamin' the dream

let me love you

not enough

visions of johanna

still hurting

starlite diner

pearly shells

le petit clown de ton coeur (cathy's clown)

fabricando fantasias

hyv yt

hardly wait

what will it take

i've done it again

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us