Vamp
Sitte Tenke

Eg sitte å tenke på
kor honden blei av.
Det va når eg va liten
og før eg blei sliten
at eg fekk meg ein bu-hond
te å ta meg av.

Eg sitte å tenke på
ein heile oktav.
Det va når eg va unge
og før eg blei tunge
at eg spelte piano
men kor blei det av.

Eg sitte å tenke på
når eg stilde krav.
Det va når eg va spretten
og før eg blei skvetten
at eg sto på og talte
med store bokstav.

Eg sitte å tenke på
kor damå blei av.
Det va når eg va myke
og før eg blei syke
mens eg ennå følte
før alt blei et krav.


Mirror lyrics:

før alt blei et krav.
mens eg ennå følte
og før eg blei syke
Det va når eg va myke
kor damå blei av.
Eg sitte å tenke på

med store bokstav.
at eg sto på og talte
og før eg blei skvetten
Det va når eg va spretten
når eg stilde krav.
Eg sitte å tenke på

men kor blei det av.
at eg spelte piano
og før eg blei tunge
Det va når eg va unge
ein heile oktav.
Eg sitte å tenke på

te å ta meg av.
at eg fekk meg ein bu-hond
og før eg blei sliten
Det va når eg va liten
kor honden blei av.
Eg sitte å tenke på


Relevant Tags:
SSitte TTenke itte enke iStte eTnke zitte 㴴 fenke zSitte fTenke Szitte Tfenke witte 5enke wSitte 5Tenke
Switte T5enke ditte henke dSitte hTenke Sditte Thenke eitte yenke eSitte yTenke Seitte Tyenke xitte 6enke
xSitte 6Tenke Sxitte T6enke aitte genke aSitte gTenke Saitte Tgenke Siitte renke Stte rTenke Stite Trenke
Sjtte Teenke Sjitte Tnke Sijtte Tneke S9tte Tsnke S9itte Tsenke Si9tte Tesnke Sltte T3nke Slitte T3enke
Siltte Te3nke Sotte Tfnke Soitte Siotte Tefnke Sktte Trnke Skitte Siktte Ternke S8tte T4nke
S8itte T4enke Si8tte Te4nke Sutte Tdnke Suitte Tdenke Siutte Tednke Sittte Twnke Site Twenke Sitte Tewnke
Sifte Tennke Siftte Teke Sitfte Tekne Si5te Temke Si5tte TemnkeHOME
Popular Songs:
you couldn't get the picture

een beetje liefde

keep on running

todava hay esperanza (telecorazn 2004)

detroit was built on secrets

alfie(what's it all about, austin)

how can we survive

tell me if you still care

sleepwalking

i won't be found

free

adding to the noise

war machine

real life

what if we give it away

por mirarte

octavo da (unplugged)

fast redemption

can't forget about you

diploma

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us